AUD/CADAUDCAD
0.915725-0.0006 (-0.07%)
Instrument:
Forex
Forex
Forex
Binära
Traders känslor
51%
49%
51%
 Köp
49%
 Försäljning
Traders känslor
51%
49%
51%
 Köp
49%
 Försäljning
Marknaden är öppen
Handelstimmar och förhållanden
Traders känslor
51%
49%
51%
 Köp
49%
 Försäljning
Traders känslor
51%
49%
51%
 Köp
49%
 Försäljning
Köpspris
0.91575
Säljkurs
0.9157
Köpspris
0.91575
Säljkurs
0.9157
1D
1W
1M
YTD
1Y
3Y
5Y
-1.53%
1-års förändring
Datum
Pris
Dagens låga/höga
0.92
0.92
52 veckors låga/höga
0.81
0.94

AUD/CAD AUDCAD Forex

AUD/CAD är en valutakurs som anger hur många CAD (Kanadensiska Dollar) kan omvandlas till en AUD (Australiensk Dollar), därför är basvalutan AUD och priset på valutan är CAD. Om denna kurs minskar innebär det att CAD stiger i förhållande till AUD och om denna kurs ökar innebär det att CAD sjunker mot AUD. Det finns många makroekonomiska faktorer/händelser (grunderna) som påverkar AUD/CAD växelkursen, som ofta är vanliga i båda länder. Några av de mest anmärkningsvärda faktorerna/händelserna är BNP, inflations- och konsumentprisindex (KPI), räntor och andra monetära policyer som införts av centralbankerna. Växelkursen nådde sitt lägsta värde på 0,7584 i oktober 2008 och sitt högsta värde på 1,0696 i februari 2012. Om handelsförbindelserna mellan Australien och Kanada, den senare importerar 0,74% av Australiens totala export medan Australien importerar 0,38 procent av Kanadas totala export. Australiens största exporter är malm, slagg och aska medan Kanadas största exporter är fordon annat än till järnvägar, spårvägar. Väsentliga förändringar i handelsförbindelserna mellan de två regionerna och förändringar i värden på ovannämnda komponenter är vissa faktorer som kan ha en väsentlig inverkan på valutaparet.

Prisprestanda

7D
0.44%
1M
1.09%
YTD
0.53%
1Y
-1.53%
5Y
-4.45%

Händelser

Alla händelser
Tid
Valuta
Effekt
Händelse
Faktisk
Prognos
Föregående
Data
onsdag,
27 maj 2020
01:30
AUD
AUD
Byggarbete utfört kvartalsbasis
-1.0%
-1.5%
-0.3%
F:
-1.0%
P:
-1.5%
F:
-0.3%
torsdag,
28 maj 2020
12:30
CAD
CAD
Aktuellt konto
-
C$-10B
C$-8.76B
F:
-
P:
C$-10B
F:
C$-8.76B
fredag,
29 maj 2020
12:30
CAD
CAD
BNP månadsbasis
-
-9%
0%
F:
-
P:
-9%
F:
0%
12:30
CAD
CAD
BNP-tillväxttakt årsbasis
-
-10%
0.3%
F:
-
P:
-10%
F:
0.3%
Riskvarning
Finansiella produkter som erbjuds av företaget inkluderar CFDer och andra komplexa finansiella produkter. Handel i CFDer medför en hög risk eftersom hävstångseffekten kan vara både till din för- och nackdel. Som resultat är CFDer kanske inte lämpliga för alla investerare eftersom man kan förlora hela sitt investeringskapital. Man ska aldrig investera pengar som man inte har råd att förlora. Försäkra att du förstår riskerna innan du handlar i komplexa finansiella produkter som erbjuds.