NOK/SEKNOKSEK
1.04923-0.0021 (-0.2%)
Instrument:
Forex
Hävstångupp till x100
Traders känslor
50%
50%
50%
 Köp
50%
 Försäljning
Traders känslor
50%
50%
50%
 Köp
50%
 Försäljning
Marknaden är öppen
Handelstimmar och förhållanden
Traders känslor
50%
50%
50%
 Köp
50%
 Försäljning
Traders känslor
50%
50%
50%
 Köp
50%
 Försäljning
Köpspris
1.05003
Säljkurs
1.04843
Köpspris
1.05003
Säljkurs
1.04843
1D
1W
1M
YTD
1Y
3Y
5Y
-2.34%
1-års förändring
Datum
Pris
Dagens låga/höga
1.05
1.05
52 veckors låga/höga
1.03
1.11

NOK/SEK NOKSEK Forex

Detta visar hur många svenska kronor som kan omvandlas till en norsk krona. Sverige importerar 6,6% av Norges totala export medan Norge importerar 10% av Sveriges totala export. Den största delen av Norges export är mineralbränslen, oljor, malmslagg och aska medan Sveriges största exportkomponenter är maskiner, kärnreaktorer och värmepannor.

Prisprestanda

7D
0.52%
1M
-1.62%
YTD
-1.59%
1Y
-2.34%
5Y
-4.48%

Händelser

Alla händelser
Tid
Valuta
Effekt
Händelse
Faktisk
Prognos
Föregående
Data
tisdag,
18 februari 2020
08:30
SEK
SEK
Arbetslöshetstakt
-
-
6%
F:
-
P:
-
F:
6%
onsdag,
19 februari 2020
08:30
SEK
SEK
CPIF årsbasis
-
1.6%
1.7%
F:
-
P:
1.6%
F:
1.7%
08:30
SEK
SEK
Inflationstakt månadsbasis
-
-1.1%
0.4%
F:
-
P:
-1.1%
F:
0.4%
fredag,
21 februari 2020
08:30
SEK
SEK
Monitärt policymötesprotokoll
-
-
-
F:
-
P:
-
F:
-
Riskvarning
Finansiella produkter som erbjuds av företaget inkluderar CFDer och andra komplexa finansiella produkter. Handel i CFDer medför en hög risk eftersom hävstångseffekten kan vara både till din för- och nackdel. Som resultat är CFDer kanske inte lämpliga för alla investerare eftersom man kan förlora hela sitt investeringskapital. Man ska aldrig investera pengar som man inte har råd att förlora. Försäkra att du förstår riskerna innan du handlar i komplexa finansiella produkter som erbjuds.