EUR/AUDEURAUD
1.66703-0.0006 (-0.04%)
Instrument:
Binära
Binära
Digitalt
Forex
Binära
Traders känslor
27%
73%
27%
 Köp
73%
 Försäljning
Traders känslor
27%
73%
27%
 Köp
73%
 Försäljning
Marknaden är öppen
Handelstimmar och förhållanden
Traders känslor
27%
73%
27%
 Köp
73%
 Försäljning
Traders känslor
27%
73%
27%
 Köp
73%
 Försäljning
Köpspris
1.66714
Säljkurs
1.66692
Köpspris
1.66714
Säljkurs
1.66692
1D
1W
1M
YTD
1Y
3Y
5Y
+3.11%
1-års förändring
Datum
Pris
Dagens låga/höga
1.67
1.68
52 veckors låga/höga
1.59
1.98

EUR/AUD EURAUD Binary optioner

EUR/AUD är en valutakurs som anger hur många AUD (Australienska Dollar) kan omvandlas till en EUR (Euro), därför är basvalutan EUR och priset på valutan är AUD. Om denna kurs minskar innebär det att AUD stiger i förhållande till EUR och om denna kurs ökar innebär det att AUD sjunker mot EUR. Det finns många makroekonomiska faktorer/händelser (grunderna) som påverkar EUR/AUD växelkursen, som ofta är vanliga i båda länder. Några av de mest anmärkningsvärda faktorerna/händelserna är BNP, inflations- och konsumentprisindex (KPI), räntor och andra monetära policyer som införts av centralbankerna. Sedan 2015 har växelkursen nått sitt lägsta värde på 1,37 i februari 2016 och sitt högsta värde på 1,54 i maj 2016. Om handelsförbindelserna mellan Euroområdet och Australien, den senare importerar 0,88% av Euroområdets totala export medan Euroområdet importerar 8,7% av Australiens totala export. Euroområdets största exporter är maskiner, kärnreaktorer, värmepannor och fordon, medan Australiens största exporter är malmer, mineralbränslsen och oljeprodukter. Väsentliga förändringar i handelsförbindelserna mellan de två regionerna och förändringar i värden på ovannämnda komponenter är vissa faktorer som kan ha en väsentlig inverkan på valutaparet.

Prisprestanda

7D
-0.69%
1M
-1.57%
YTD
4.34%
1Y
3.11%
5Y
14.98%

Händelser

Alla händelser
Tid
Valuta
Effekt
Händelse
Faktisk
Prognos
Föregående
Data
måndag,
25 maj 2020
06:00
EUR
EUR
BNP-tillväxttakt kvartalsbasis slutlig
-
-2.2%
-0.1%
F:
-
P:
-2.2%
F:
-0.1%
06:00
EUR
EUR
BNP-tillväxttakt årsbasis slutlig
-
-2.3%
0.4%
F:
-
P:
-2.3%
F:
0.4%
08:00
EUR
EUR
Ifo affärsklimat
-
78.3
74.3
F:
-
P:
78.3
F:
74.3
tisdag,
26 maj 2020
06:00
EUR
EUR
GfK konsumentförtroende
-
-18.9
-23.4
F:
-
P:
-18.9
F:
-23.4

Senaste nyheterna

Nyheter
Daily FX
för 14 timmar sedan
Japanese Yen Outlook: USD/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY Chart Setups
168
7249
Action Forex
för 2 dagar sedan
EUR/AUD Weekly Outlook
129
2044
Riskvarning
Finansiella produkter som erbjuds av företaget inkluderar CFDer och andra komplexa finansiella produkter. Handel i CFDer medför en hög risk eftersom hävstångseffekten kan vara både till din för- och nackdel. Som resultat är CFDer kanske inte lämpliga för alla investerare eftersom man kan förlora hela sitt investeringskapital. Man ska aldrig investera pengar som man inte har råd att förlora. Försäkra att du förstår riskerna innan du handlar i komplexa finansiella produkter som erbjuds.