สินทรัพย์

55 ออปชัน
เรียงโดย
เปลี่ยน 1 วัน
เรียงโดย
เปลี่ยน 1 วัน
ชื่อ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยน 1 วัน
การเปลี่ยนแปลงใน 1 สัปดาห์
เปลี่ยนแปลง 1 เดือน
การเปลี่ยนแปลง YTD
การเปลี่ยนแปลง 1 ปี
การเปลี่ยนแปลง 5 ปี
ตัวเลือกทั้งหมด
ตัวเลือกทั้งหมด
ตัวเลือกทั้งหมด
Digital
ไบนารี
ทำการซื้อขายได้
Gold
1,643.64  +1.43%
+1.43%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
Coca Cola
60.13  +0.83%
+0.83%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/USD
1.085005  +0.6%
+0.6%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/USD
1.295990  +0.59%
+0.59%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/AUD
1.637000  +0.4%
+0.4%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/AUD
1.955295  +0.39%
+0.39%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/CAD
1.435010  +0.34%
+0.34%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/CAD
1.713820  +0.33%
+0.33%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
NZD/USD
0.635225  +0.31%
+0.31%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/NZD
2.040870  +0.27%
+0.27%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/NZD
1.707980  +0.25%
+0.25%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
AUD/USD
0.662735  +0.18%
+0.18%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
McDonald's
215.88  +0.18%
+0.18%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
CHF/JPY
114.0520  +0.11%
+0.11%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/JPY
121.0350  +0.11%
+0.11%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/JPY
144.5640  +0.1%
+0.1%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
NZD/USD (OTC)
0.635260  +0.04%
+0.04%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/GBP
0.837190  +0.02%
+0.02%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/CHF
1.267585  +0.01%
+0.01%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/CHF
1.061260  -0.01%
-0.01%
เปลี่ยน 1 วัน
คำเตือนความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นำเสนอโดยบริษัท ประกอบด้วยการซื้อขายส่วนต่าง ('CFD') และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนอื่นๆ การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเลเวอเรจสามารถทำให้คุณได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ดังนั้น CFD อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เพราะมีโอกาสที่คุณจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด คุณไม่ควรลงทุนเกินกว่าปริมาณที่สามารถยอมรับต่อการสูญเสียได้ ก่อนที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน โปรดศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง