สินทรัพย์

55 ออปชัน
เรียงโดย
เปลี่ยน 1 วัน
เรียงโดย
เปลี่ยน 1 วัน
ชื่อ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยน 1 วัน
การเปลี่ยนแปลงใน 1 สัปดาห์
เปลี่ยนแปลง 1 เดือน
การเปลี่ยนแปลง YTD
การเปลี่ยนแปลง 1 ปี
การเปลี่ยนแปลง 5 ปี
ตัวเลือกทั้งหมด
ตัวเลือกทั้งหมด
ตัวเลือกทั้งหมด
Digital
ไบนารี
ทำการซื้อขายได้
Snapchat
12.19  +2.74%
+2.74%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
Nike
83.25  +2.37%
+2.37%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
Tesla
514.78  +2.12%
+2.12%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/USD
1.245475  +2.07%
+2.07%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/CAD
1.741565  +1.77%
+1.77%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
AUD/USD
0.615810  +1.7%
+1.7%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
AUD/CAD
0.862340  +1.49%
+1.49%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
McDonald's
163.75  +1.32%
+1.32%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
NZD/USD
0.603785  +1.31%
+1.31%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
Morgan Stanley
34  +1%
+1%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/USD
1.113540  +0.95%
+0.95%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/NZD
2.064670  +0.85%
+0.85%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
USD/NOK
10.48949  +0.81%
+0.81%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
Yandex
33  +0.79%
+0.79%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/CHF
1.185265  +0.79%
+0.79%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/CAD
1.557620  +0.68%
+0.68%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
AUD/CHF
0.586680  +0.54%
+0.54%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/JPY
134.4245  +0.52%
+0.52%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
AUD/NZD
1.020865  +0.43%
+0.43%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/AUD
2.021850  +0.32%
+0.32%
เปลี่ยน 1 วัน
คำเตือนความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นำเสนอโดยบริษัท ประกอบด้วยการซื้อขายส่วนต่าง ('CFD') และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนอื่นๆ การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเลเวอเรจสามารถทำให้คุณได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ดังนั้น CFD อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เพราะมีโอกาสที่คุณจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด คุณไม่ควรลงทุนเกินกว่าปริมาณที่สามารถยอมรับต่อการสูญเสียได้ ก่อนที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน โปรดศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง