สินทรัพย์

47 ออปชัน
เรียงโดย
เปลี่ยน 1 วัน
เรียงโดย
เปลี่ยน 1 วัน
ชื่อ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยน 1 วัน
การเปลี่ยนแปลงใน 1 สัปดาห์
เปลี่ยนแปลง 1 เดือน
การเปลี่ยนแปลง YTD
การเปลี่ยนแปลง 1 ปี
การเปลี่ยนแปลง 5 ปี
ตัวเลือกทั้งหมด
ตัวเลือกทั้งหมด
ตัวเลือกทั้งหมด
Digital
ไบนารี
ทำการซื้อขายได้
AIG
23.26  +3.79%
+3.79%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
Tesla
545.42  +0.72%
+0.72%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/NZD
2.069795  +0.67%
+0.67%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/NZD
1.825860  +0.58%
+0.58%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
CHF/JPY
111.9895  +0.51%
+0.51%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/USD
1.086610  +0.51%
+0.51%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/USD
1.231750  +0.5%
+0.5%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
Goldman Sachs
165.96  +0.42%
+0.42%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/JPY
118.2330  +0.42%
+0.42%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/JPY
134.0300  +0.41%
+0.41%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/AUD
1.773050  +0.39%
+0.39%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
AUD/NZD
1.029855  +0.31%
+0.31%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
CAD/JPY
77.50550  +0.28%
+0.28%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/CAD
1.525540  +0.14%
+0.14%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/CAD
1.729310  +0.13%
+0.13%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
AUD/USD
0.612860  +0.13%
+0.13%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
GBP/AUD
2.009850  +0.12%
+0.12%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/GBP
0.882155  +0.03%
+0.03%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
AUD/JPY
66.68850  +0.03%
+0.03%
เปลี่ยน 1 วัน
ทำการซื้อขายได้
EUR/CHF
1.055800  -0.06%
-0.06%
เปลี่ยน 1 วัน
คำเตือนความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นำเสนอโดยบริษัท ประกอบด้วยการซื้อขายส่วนต่าง ('CFD') และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนอื่นๆ การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเลเวอเรจสามารถทำให้คุณได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ดังนั้น CFD อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เพราะมีโอกาสที่คุณจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด คุณไม่ควรลงทุนเกินกว่าปริมาณที่สามารถยอมรับต่อการสูญเสียได้ ก่อนที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน โปรดศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง