อุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์

28
บริษัท
-11.4%
การเปลี่ยนแปลง YTD
+43.11%
การเปลี่ยนแปลง 5 ปี
ส่วนอสังหาริมทรัพย์สามารถแตกรายละเอียดเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเน้นไปที่การซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ ส่วนของการพาณิชย์เน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ประเภททั่วไปของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เช่น พื้นที่ค้าปลีกและสำนักงาน อสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมเน้นไปที่การผลิตและการประกอบ
28 บริษัท
เรียงโดย
เงินทุนนิยม
เรียงโดย
เงินทุนนิยม
เงินทุนนิยม
การเปลี่ยนแปลง YTD
การเปลี่ยนแปลง 1 ปี
การเปลี่ยนแปลง 5 ปี
ผลการดำเนินการในอดีตไม่เป็นตัวบ่งบอกผลลัพธ์ของอนาคต
  • หน้าหลัก
คำเตือนความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นำเสนอโดยบริษัท ประกอบด้วยการซื้อขายส่วนต่าง ('CFD') และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนอื่นๆ การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเลเวอเรจสามารถทำให้คุณได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ดังนั้น CFD อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เพราะมีโอกาสที่คุณจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด คุณไม่ควรลงทุนเกินกว่าปริมาณที่สามารถยอมรับต่อการสูญเสียได้ ก่อนที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน โปรดศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ IP ที่ได้จัดไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยให้ใช้สิทธิแบบจำกัด ชนิดที่ไม่เฉพาะเจาะจง และไม่สามารถโอนการใช้สิทธิได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในทางการค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้
IQ Option, © 2013-2020