หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

1. กิจกรรมส่งเสริมการขายในห้องสนทนา

บนเว็บไซต์ของเราไม่อนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. โฆษณาบริการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
2. โปรโมทและ/หรือโฆษณาสินค้าและ/หรือบริการ
3. สร้างข้อเสนอทางการเงินและ/หรือข้อเสนออื่นๆ ในห้องสนทนา

ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้นที่ระบุโดยผู้ดูแลระบบหรือผู้ตรวจสอบ บัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดกฎจะถูกระงับการใช้งานอย่างถาวร
แพลตฟอร์มของเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการโฆษณาใดๆ และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายเข้าข่ายการละเมิดกฎดังกล่าวข้างต้น

2. หลักปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานห้องสนทนา

การใช้ห้องสนทนาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและผู้ที่ละเมิดจะถูกระงับการใช้งานหากกระทำการดังต่อไปนี้:

1. ใช้คำที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคาย ดูหมิ่นหรือสบถ คำผรุสวาท ไม่ว่าจะในรูปแบบและบริบทใดก็ตาม
2. หมิ่นประนาทหรือรุกรากผู้ใช้คนอื่นในทางใดทางหนึ่ง
3. สร้างข้อความปลุกระดมเชื้อชาติหรือความเกลียดชังในเชื้อชาติหรือการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนความรุนแรงในรูปแบบใดๆ และ/หรือเหยียบย่ำความรู้สึกทางศาสนาของผู้ใช้คนอื่น
4. การโพสต์ข้อมูลและข้อความที่ขัดกับกฎหมาย
5. การโพสต์ข้อมูลที่เหมือนกัน การส่งข้อความซ้ำ การโพสต์ไฟล์กราฟิกที่คล้ายกัน การทำให้เกิดข้อพิพาทโดยไม่มีเหตุผล (flooding) สร้างถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติ ใส่ร้ายบุคคล (ให้ร้าย) การโพสต์ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อง (สแปม) การพูดคุยเรื่องข่าวการเมืองและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
6. การใช้ชื่อเล่นที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคาย (ทั้งแบบชัดแจ้งและโดยนัย)
7. แพร่ลิงก์ที่เป็นอันตรายเพื่อลิงก์ไปยังโปรเจคออนไลน์ของบุคคลที่สาม และ/หรือลิงก์สปอนเซอร์
8. การด่าทอและ/หรือใช้หยาบคายกับผู้ดูแล ผู้ตรวจสอบ และ/หรือในการสนทนากับผู้พัฒนา
9. วิจารณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ดูแล หากคุณเชื่อว่าคุณไม่ได้รับการดูแลอย่างยุติธรรม โปรดติดต่อผู้ดูแลของเรา
10. ต้องการสถานะผู้ดูแลหรือสถานะของผู้ดูแลระบบอื่นๆ
11. ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่มากเกินไป
12. การโพสต์ข้อมูลติดต่อและลิงห์ไปยังบัญชีโซเชียลมีเดีย ตลอดจนการแชร์รายละเอียดรายชื่อผู้ติดต่อและแชร์ลิงก์ดังกล่าวกับผู้ใช้รายอื่น
13. การใช้ภาษาอื่นมากกว่าภาษาที่กำหนดสำหรับห้องสนทนา
14. ส่งเสริมผู้ใช้อื่นให้ละเมิดกฎระเบียบ

3. กฎสำหรับผู้ดูแล

1. ในฐานะตัวแทนของการดูแลระบบ ผู้ดูแลต้องทำตามกฎระเบียบทั้งหมดในห้องสนทนาอย่างเคร่งครัดและกำหนดแนวทางสำหรับผู้ใช้รายอื่น
2. ก่อนที่จะดำเนินการลงโทษใดๆ ผู้ดูแลต้องแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าได้ละเมิดกฎระเบียบในห้องสนทนา ผู้ดูแลสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งถึงการละเมิดกฎระเบียบของผู้ใช้ หากผู้ใช้จงใจด่าทอผู้ใช้คนอื่น (ผู้ใช้) โพสต์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ทำการฟลัดหรือละเมิดกฎระเบียบในห้องสนทนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลการกู้คืนรหัสผ่านถูกส่งไปยังอีเมลของคุณแล้ว
ปิด
  • ล็อกอิน
  • ลงทะเบียน
ชื่อจริง
นามสกุล
อีเมล
รหัสผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้อง 2 ขั้น
ใช้เครื่องของคุณเพื่อเข้าไปยังบัญชี
ป้อนรหัสการยืนยันความถูกต้อง
ข้อความพร้อมรหัสยืนยันความถูกต้องถูกส่งไปที่
ป้อนรหัส 6 ตัว
คุณสามารถส่งรหัสได้ใหม่ใน:
ยังไม่ได้รับรหัสหรือไม่
ส่งรหัสอีกครั้ง
การเข้าสู่ระบบล้มเหลว
คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้หลังจาก
อีเมล