ทำการซื้อขายได้

นโยบายการถอนเงินและการคืนเงิน

  • ในการถอนเงินออกจากบัญชี ลูกค้าต้องยื่นแบบฟอร์มขอถอนเงินจากหน้าประวัติส่วนตัว เพื่อกรอกคำขอถอนเงินให้ถูกต้อง ลูกค้าต้องเลือกหนึ่งในวิธีการถอนเงินที่แสดงอยู่ในรายการ และกรอกรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็น
  • หลังจากที่ลูกค้าส่งคำขอถอนเงิน คำขอดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นสถานะ "ส่งคำขอแล้ว" เมื่อคำขอได้รับการดำเนินการจะมีสถานะเป็น "อยู่ระหว่างดำเนินการ" หลังจากประมวลผลสถานะ "อยู่ระหว่างดำเนินการ" เงินที่ต้องการถอนจะถูกหักจากยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า เมื่อคำขอถอนเงินเปลี่ยนเป็นสถานะ "ดำเนินการแล้ว" คำขอนี้จะโอนไปยังระบบการชำระเงิน
  • คำขอถอนเงินจะได้รับการดำเนินการโดยฝ่ายการเงินของบริษัท ซึ่งจะดำเนินการทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มระยะเวลาดำเนินการ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งเตือนลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าได้ระบุเอาไว้ในประวัติส่วนตัว
  • ลูกค้ามีสิทธิ์ถอนเงินด้วยระบบการชำระเงินที่ใช้ฝากเงินไปยังบัญชีเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถถอนเงินด้วยระบบที่ใช้ในการฝากเงิน บริษัทจะเลือกระบบชำระเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว รายละเอียดการชำระเงินจะเป็นไปตามความต้องการที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ในประวัติส่วนตัว
  • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่แสดงต่อบริษัทในคำขอถอนเงิน
  • หากลูกค้าใช้บัตรธนาคารสำหรับการฝากเงิน การถอนเงินจะใช้บัตรธนาคารนี้ในจำนวนที่ไม่เกินยอดเงินที่ฝากภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน จากการฝากเงินครั้งสุดท้าย การถอนเงินไปยังบัตรธนาคารมีลำดับความสำคัญที่สูงกว่าการถอนเงินประเภทอื่นๆ
ข้อมูลการกู้คืนรหัสผ่านถูกส่งไปยังอีเมลของคุณแล้ว
ปิด
  • ล็อกอิน
  • ลงทะเบียน
ชื่อจริง
นามสกุล
อีเมล
รหัสผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้อง 2 ขั้น
ใช้เครื่องของคุณเพื่อเข้าไปยังบัญชี
ป้อนรหัสการยืนยันความถูกต้อง
ข้อความพร้อมรหัสยืนยันความถูกต้องถูกส่งไปที่
ป้อนรหัส 6 ตัว
คุณสามารถส่งรหัสได้ใหม่ใน:
ยังไม่ได้รับรหัสหรือไม่
ส่งรหัสอีกครั้ง
การเข้าสู่ระบบล้มเหลว
คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้หลังจาก
อีเมล