นโยบายการถอนเงินและการคืนเงิน

 • To withdraw funds from his/her account, the Client shall submit a withdrawal request from his/her personal profile. In order to fill in the withdrawal request properly, the Client shall choose one of the withdrawal methods shown in the list and specify all the necessary details.
 • After the Client submits a withdrawal request, such request will be assigned a "Requested" status. When the request is being processed, it has an "In Process" status. After the "In Process" status is assigned, the requested funds will be debited from the Client's account balance. After the withdrawal request is assigned a "Processed" status, the requested funds will be transferred to the payment system.
 • Withdrawal requests are processed by the financial department of the Company one-at-a-time. The processing time is 24 hours. The Company reserves the right to increase the processing time; in such case, the Company shall notify the Client via any contact method specified by the Client in his/her profile.
 • The Client has the right to withdraw funds only to the payment system that was used to deposit funds to his/her account. In case where it is technically impossible to withdraw funds to the payment system that was used to deposit funds, the payment method shall be chosen by the Company according to the Client's wishes. In such case, the payment details shall meet the conditions specified by the Client in his/her personal info.
 • The Client is fully responsible for the information he/she provides to the Company through the withdrawal request.
 • If the Client uses a bank card for making deposits, withdrawals shall be made to this bank card in the amounts not exceeding the amount deposited within 90 (ninety) calendar days from the last deposit. Withdrawals to bank cards have greater priority than other types of withdrawals.
 • The Client, provided his account has been verified by the Company and provided the Client owns a Bitcoin wallet, is allowed to withdraw Bitcoins from his trading account, to the total value of his holdings in Bitcoins at the time of processing his withdrawal request. In order for a BTC/USD CFD contract to be eligible for a BTC withdrawal request, it is noted that the equivalent amount of funds invested in the CFD contract subject to the BTC withdrawal request must have been deposited by the client through a 3-D secure credit/debit card.
  Example: A client has opened a CFD trading position with underlying asset Bitcoin for a total value of $100 (buy 2 BTC x $50). Upon closing his position, the Client will have the right to either:

    - Credit his trading account balance with the result of his trade in cash-settlement, or
    - Withdraw the amount of Bitcoins initially purchased through the CFD contract (2) directly to his Bitcoin wallet address.
  
ข้อมูลการกู้คืนรหัสผ่านถูกส่งไปยังอีเมลของคุณแล้ว
ปิด
 • ล็อกอิน
 • ลงทะเบียน
ชื่อจริง
นามสกุล
อีเมล
รหัสผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้อง 2 ขั้น
ใช้เครื่องของคุณเพื่อเข้าไปยังบัญชี
ป้อนรหัสการยืนยันความถูกต้อง
ข้อความพร้อมรหัสยืนยันความถูกต้องถูกส่งไปที่
ป้อนรหัส 6 ตัว
คุณสามารถส่งรหัสได้ใหม่ใน:
ยังไม่ได้รับรหัสหรือไม่
ส่งรหัสอีกครั้ง
การเข้าสู่ระบบล้มเหลว
คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้หลังจาก
อีเมล