นโยบายการถอนเงินและการคืนเงิน

 • ในการถอนเงินออกจากบัญชี ลูกค้าต้องยื่นแบบฟอร์มขอถอนเงินจากหน้าประวัติส่วนตัว เพื่อกรอกคำขอถอนเงินให้ถูกต้อง ลูกค้าต้องเลือกหนึ่งในวิธีการถอนเงินที่แสดงอยู่ในรายการ และกรอกรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็น
 • หลังจากที่ลูกค้าส่งคำขอถอนเงิน คำขอดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นสถานะ "ส่งคำขอแล้ว" เมื่อคำขอได้รับการดำเนินการจะมีสถานะเป็น "อยู่ระหว่างดำเนินการ" หลังจากประมวลผลสถานะ "อยู่ระหว่างดำเนินการ" เงินที่ต้องการถอนจะถูกหักจากยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า เมื่อคำขอถอนเงินเปลี่ยนเป็นสถานะ "ดำเนินการแล้ว" คำขอนี้จะโอนไปยังระบบการชำระเงิน
 • คำขอถอนเงินจะได้รับการดำเนินการโดยฝ่ายการเงินของบริษัท ซึ่งจะดำเนินการทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มระยะเวลาดำเนินการ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งเตือนลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าได้ระบุเอาไว้ในประวัติส่วนตัว
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ถอนเงินด้วยระบบการชำระเงินที่ใช้ฝากเงินไปยังบัญชีเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถถอนเงินด้วยระบบที่ใช้ในการฝากเงิน บริษัทจะเลือกระบบชำระเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว รายละเอียดการชำระเงินจะเป็นไปตามความต้องการที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ในประวัติส่วนตัว
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่แสดงต่อบริษัทในคำขอถอนเงิน
 • หากลูกค้าใช้บัตรธนาคารสำหรับการฝากเงิน การถอนเงินจะใช้บัตรธนาคารนี้ในจำนวนที่ไม่เกินยอดเงินที่ฝากภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน จากการฝากเงินครั้งสุดท้าย การถอนเงินไปยังบัตรธนาคารมีลำดับความสำคัญที่สูงกว่าการถอนเงินประเภทอื่นๆ
 • ลูกค้าแสดงบัญชีว่าได้รับการยืนยันแล้วโดยบริษัทและมอบกระเป๋าเงิน Bitcoin ให้กับลูกค้า อนุญาตให้ถอน Bitcoins จากบํญชีซื้อขาย สำหรับจำนวน Bitcoins ที่มีอยู่ทั้งหมดในตอนที่ส่งคำขออนุมัติถอนเงิน
  ตัวอย่าง: ลูกค้าเปิดตำแหน่งการซื้อขาย CFD กับสินทรัพย์ Bitcoin เป็นมูลค่าทั้งหมด $100 (ซื้อ 2 BTC x $50) เมื่อปิดตำแหน่ง ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ:
  1. เครดิตยอดคงเหลือในบัญชีด้วยผลลัพธ์ของการซื้อขาย หรือ
  2. ถอนยอดของผลลัพธ์ของ Bitcoins ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงิน Bitcoin
ข้อมูลการกู้คืนรหัสผ่านถูกส่งไปยังอีเมลของคุณแล้ว
ปิด
 • ล็อกอิน
 • ลงทะเบียน
ชื่อจริง
นามสกุล
อีเมล
รหัสผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้อง 2 ขั้น
ใช้เครื่องของคุณเพื่อเข้าไปยังบัญชี
ป้อนรหัสการยืนยันความถูกต้อง
ข้อความพร้อมรหัสยืนยันความถูกต้องถูกส่งไปที่
ป้อนรหัส 6 ตัว
คุณสามารถส่งรหัสได้ใหม่ใน:
ยังไม่ได้รับรหัสหรือไม่
ส่งรหัสอีกครั้ง
การเข้าสู่ระบบล้มเหลว
คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้หลังจาก
อีเมล