ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “ข้อตกลง”) โดยจะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Iqoption Ltd หมายเลขทะเบียน 094224 ลงทะเบียนที่ Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe, Seychelles (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “บริษัท”) และผู้ใช้ (นิติบุคคลหรือตามกฎหมาย) (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”) ของ www.iqoption.com (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”)

  1\. ลูกค้ายืนยันว่าเขาหรือเธอได้อ่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดตั้งขึ้นบนเว็บไซต์ ซึ่งเปิดเพื่อให้ตรวจสอบและทดสอบโดยสาธารณะและรวมทั้งข้อมูลที่สำคัญทางกฎหมาย
  2\. การยอมรับข้อตกลงนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับอย่างถาวรต่อเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ ภาคผนวก และ/หรือภาคผนวก รวมถึงเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการถอนเงินและการคืนเงิน หลักจรรยาบรรณ นโยบายการดำเนินการคำสั่ง และนโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน ลูกค้ายอมรับข้อตกลงนี้โดยการลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์และทำการฝากเงิน การยอมรับข้อตกลง หมายความว่าลูกค้าตกลงทำสัญญาตามกฎหมายหมายกับบริษัท
  3\. ข้อกำหนดของเงื่อนไขนี้จะจะถือว่าเป็นที่ยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขโดยลูกค้าเมื่อบริษัทได้รับการชำระเงินล่วงหน้าจากลูกค้า ทันทีที่บริษัทได้รับการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า การดำเนินการทั้งหมดที่ทำโดยลูกค้าบนแพลตฟอร์มการซื้อขายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้และเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์
  4\. ลูกค้ารับรองว่าแต่ละการดำเนินการ กิจกรรม ธุรกรรม คำสั่ง และหรือการสื่อสารที่ทำโดยเขาหรือเธอบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าถึงบัญชี และเว็บไซต์อาจจะถูกควบคุมโดยและหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์
  5\. การยอมรับข้อตกลงปัจจุบันนี้ ถือว่าลูกค้าตอบตกลงว่าเขาหรือเธอสามารถรับข้อมูล รวมถึงการแก้ไขข้อตกลงปัจจุบันผ่านทางอีเมลหรือบนเว็บไซต์
 1. 1. ข้อกำหนด

  บัญชี – หมายถึงบัญชีระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจดทะเบียนในชื่อของลูกค้า และลูกค้าเป็นผู้ทำธุรกรรม/ดำเนินการทั้งหมดบนแพลตฟอร์มซื้อขาย (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ของบริษัท
  Ask - หมายถึง ราคาที่สูงกว่าจากราคาอ้างอิง ราคาที่ลูกค้าอาจจะซื้อ
  Bid - หมายถึง ราคาที่ต่ำกว่าจากราคาอ้างอิง ราคาที่ลูกค้าอาจจะขาย
  สัญญาดิจิตอลออปชัน - หมายถึงประเภทตราสารที่ลูกค้าได้รับผลตอบแทนหาคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงได้ถูกต้องเมื่อออปชันหมดเวลา การคาดการณ์สามารถเป็นไปได้ทั้งมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงจะมากกว่าหรือต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์เมื่อหมดเวลา
  การดำเนินการ - หมายถึง การดำเนินการตามคำสั่งลูกค้าโดยบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ และหรือเป็นจับคู่ผู้เทรด สำหรับผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market maker) ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
  เอกสาร KYC - หมายถึง เอกสารที่ลูกค้าจะต้องจัดหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนาของหนังสือการเดินทาง หรือบัตรประชาชน และใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคของลูกค้า
  Market Maker หมายถึง บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ และ/หรือผู้อำนวยความสะดวก เพื่อจุดประสงค์ในการรับส่งคำสั่งของลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท Iqoption Liquidity Ltd หมายเลขลงทะเบียน 2314028 และสำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 25 mason Complex,Stoney Ground, P.O. Box 193, the Valley, Anguilla ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญาการบริการด้านการเงินและการดูแลสภาพคล่อง โดยบริษัททำหนาที่เป็นโบรกเกอร์สำหรับและในนามของ Iqoption Liquidity Ltd
  การดำเนินการ – หมายถึง การดำเนินการกับบัญชีของลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้า เชื่อมโยงกัน แต่ไม่จำกัดเพียงฝากเงิน การคืนเงิน การเปิดและการปิดธุรกรรม/ตำแหน่ง และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
  ราคา - หมายถึง ราคาที่เสนอให้กับลูกค้าสำหรับแต่ละธุรกรรม โดยราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด ซึ่งจัดจัดหาโดย Market Maker และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความเกี่ยวข้องกันทางราคาที่เสนอผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขายรวมถึงสเปรด (ตามที่ระบุด้านล่าง) ราคาที่ระบุเป็นราคาของ Market Maker และบริษัทที่เป็นโบรกเกอร์ และ/หรือการจับคู่การซื้อขาย ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า
  บริการ – หมายถึง การบริการที่อธิบายไว้ทั้ง 3 ส่วน ตามข้อตกลงนี้
  สเปรด - หมายถึง ความแตกต่างระหว่างราคา Ask (อัตรา) และ/หรือ Bid (อัตรา) ในเวลาเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย สเปรดที่กำหนดจะเป็นไปตามจุดประสงค์ของค่าคอมมิชชันตามข้อตกลงนี้
  แพลตฟอร์มการซื้อขาย - หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตที่ประกอบด้วยโปรแกรมและเทคโนโลยีที่เสนอในปัจจุบันแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถวาง แก้ไข ลบคำสั่ง และคำนวณภาระผูกพันทั้งหมดของลูกค้าและบริษัท

 2. 2. หัวข้อของข้อตกลง

  1. หัวข้อของข้อตกลงจะเป็นเรื่องของการให้บริการกับลูกค้าโดยบริษัทภายใต้ข้อตกลงและผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย
  2. บริษัทตกลงที่จะให้บริการกับลูกค้า:
   ก. อยู่ในวัยที่มีวุฒิภาวะตามขอบเขตอำนาจของศาลที่อาศัยอยู่ มีความสามารถทางกฎหมาย และสามารถตัดสินได้
   ข. ไม่อยู่ในประเทศที่กระจายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือบริการทางการเงินที่เสนอโดยบริษัทขัดต่อกฎหมายหรือข้อควรปฏิบัติ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะตรวจสอบข้อกำหนดและการปฏิบัติตามกฎหมายของพื้นที่หรือประเทศที่พวกเขาอยู่อาศัย
   ค. ไม่เป็นพลเมืองหรือมีถิ่นที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลต่อไปนี้: อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม อิสราเอล ปาเลสไตน์ ญี่ปุ่น ซูดาน ซีเรีย อิหร่าน เกาหลีเหนือ และ/หรือบางประเทศของสหภาพยุโรป
  3. บริษัทจะนำเสนอบริการลูกค้าตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้
  4. ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้าจากสหพันธรัฐรัสเซียจะมีหมายเหตุดังนี้: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงนี้ไม่ได้สรุปในรัสเซีย ข้อตกลงนี้จะสรุปในสาธารณรัฐเซเชลส์ และบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมตามข้อ 10 ของข้อตกลง
  5. ลูกค้าถูกห้ามและไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่จะได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรม/ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม เว็บไซต์และ/หรือผ่านทางบัญชีในปริมาณที่เกินกว่ายอดคงเหลือและ/หรือจำนวนเงินฝาก/เก็บไว้บนบัญชีของพวกเขา จำนวนเงินฝากดังกล่าวจะถือเป็นหลักประกันในรูปแบบของการเรียกเก็บเงินหรืออื่นๆ ให้กับบริษัทโดยลูกค้า ซึ่งภาระผูกพันของลูกค้าในการจ่ายเงินให้กับบริษัทจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย
  6. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าข้อตกลงไม่ได้ทำขึ้นภายใต้และตามกฎหมายของรัสเซีย แต่ไม่กระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาในข้อ 2 ตามมาตราที่ 421 ของประมวลกฎหมายแพ่งสหพันธรัฐรัสเซีย
  7. บริการที่จัดหาให้กับลูกค้าโดยบริษัทจะไม่พิจารณาให้เป็น (1) บริการดีลเลอร์ฟอเร็กซ์ ในความหมายของข้อ 4.1 ตามกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซีย "เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์" เลขที่ 39-FZ วันที่ 22 เมษายน 1996 และ/หรือ (2) การพนันและ/หรือการเดิมพันในความหมายของกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซีย เลขที่ 244-FZ "เกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมของรัฐเกี่ยวกับการจัดระเบียบและการเล่นการพนัน และการดำเนินเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย" วันที่ 29 ธันวาคม 2006
 3. 3. บริการของบริษัท

  1. บริการ – บริการได้รับการจัดหาโดยบริษัทให้กับลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลูกค้า บทวิเคราะห์ ข่าว และบริการข้อมูลด้านการตลาด
  2. บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมการซื้อขาย/คำสั่งซื้อ และ/หรือธุรกรรมของลูกค้า แต่ลูกค้าจะต้องรู้และยอมรับว่าบริษัทจะไม่ให้บริการด้านความไว้ใจและ/หรือบริการให้คำปรึกษาหรือแนะนำให้กับลูกค้า
  3. บริษัทจะประมวลผลธุรกรรม/การดำเนิการทั้งหมดของลูกค้าตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และเป็นไปตามเกณฑ์การดำเนินการเท่านั้น บริษัทจะไม่จัดการบัญชีของลูกค้าหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ
  4. บริษัทจะดำเนินการตามคำสั่ง/ธุรกรรมที่ลูกค้าเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงไม่ว่าคำสั่ง/ธุรกรรมดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ไม่เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าก็ตาม บริษัทไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัด ยกเว้นจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นและ/หรือระบุในเอกสารอื่น/ข้อมูลอื่นบนเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบหรือแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสถานะของธุรกรรม/คำสั่ง เพื่อกำหนดมาร์จิ้นคอลของลูกค้า หรือเพื่อให้ลูกค้าปิดตำแหน่งที่ลูกค้าเปิด เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะเจาะจง บริษัทไม่มีหน้าที่ดำเนินการหรือพยายามดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า/ธุรกรรมของลูกค้าโดยใช้ราคาที่ดีกว่าที่ราคาเสนอผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขาย
  5. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยต่างๆ โปรดทราบว่าบริษัททำหน้าที่เหมือนกับโบรกเกอร์ / ตัวแทนที่เรียกเก็บค่าคอมมิชชัน ดังนั้น การทำธุรกรรมทั้งหมดที่อยู่บนแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทจะถูกส่งไปยัง Market Maker ตามที่กำหนดไว้ และความเสี่ยงทางการตลาดจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับ Market Maker
  6. บริษัทจะไม่รับผิดทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ โดยลูกค้าผ่านทางบัญชีและ/หรือบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
  7. ลูกค้าแต่ละรายต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการของบริษัทและบัญชีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษและไม่สามารถโอนสิทธิได้ในการใช้และเข้าถึงบัญชี และรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงญาติสนิท และ/หรือสมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาจเข้าถึง และ/หรือทำการเทรดผ่านทางบัญชีที่ได้ให้ไว้กับเขาหรือเธอ
  8. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งทั้งหมดที่ได้ให้ผ่านข้อมูลความปลอดภัยของพวกเขา และคำสั่งใดก็ตามที่ได้รับในลักษณะนี้โดยบริษัทจะพิจารณาว่าได้รับจากลูกค้า คำสั่งใดๆ ที่ส่งผ่านทางบัญชีของลูกค้า บริษัทจะถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลโดยลูกค้า และบริษัทจะไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม บริษัทจะไม่รับผิดและ/หรือไม่รักษาความสัมพันธ์ทางกฎหมายใดๆ กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกค้า
  9. ในกรณีที่ลูกค้าทำหน้าที่ในนามบุคคลอื่นและหรือในนามบุคคลที่สาม บริษัทจะไม่ยอมรับบุคคลนี้เป็นลูกค้าและจะไม่รับผิดโดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลดังกล่าวได้ระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้
  10. ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งของเขาหรือเธอที่ได้ส่งมากับบริษัทภายใน 3 วินาที (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า "การยกเลิก") หลังจาก 3 วินาทีที่ลูกค้าได้ยื่นคำสั่งกับบริษัทผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขาย บริษัทอาจจะ (แต่ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้) เสนอทางเลือก Buyout จากลูกค้าและลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยอมรับข้อเสนอดังกล่าว (จากนี้เรียกว่า "ตัวเลือก Buyout")
  11. ลูกค้าสามารถใช้คำสั่งยกเลิกหรือ Buyout ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามแพลตฟอร์มการซื้อขาย/เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บริษัทจะเรียกเก็บ บริษัทมีหน้าที่จัดหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการยกเลิกและการ Buyout รวมทั้งค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ลูกค้ารับทราบ ยอมรับ และตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวในแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นเพียงพอ ลูกค้ารับทราบ ยอมรับ และตกลงว่าการยกเลิกและตัวเลือก Buyout จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกและ/หรือ Buyout ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการตลาด ลูกค้ารู้ ยอมรับ และตกลงว่าเขาหรือเธอได้รับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้การยกเลิกและ/หรือตัวเลือก Buyout
  12. ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าบริษัทอาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวตามเห็นแก่สมควร เพื่อใช้บุคคลอื่นในการถือครองเงินทุนของลูกค้า และ/หรือเพื่อจุดประสงค์ในการรับบริการการดำเนินการชำระเงิน เงินทุนเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในบัญชีแยกต่างหากจากเงินทุนของบุคคลอื่น โดยไม่กระทบกับสิทธิต่างๆ ของลูกค้า
 4. 4. การรับและการส่งคำสั่งซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์

  1. ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่าคำสั่งทั้งหมดที่ได้รับจะถูกส่งไปยัง Marker Maker และสำหรับทุกคำสั่งที่วางไว้กับบริษัท บริษัทจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนและไม่รับผิดชอบต่ำการดำเนินการคำสั่ง
  2. การรับคำสั่งโดยบริษัทจะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับ และจะพิจารณาว่าเป็นการยอมรับเมื่อส่งคำสั่งไปดำเนินการกับ Market Maker เท่านั้น
  3. เกี่ยวกับการรับคำสั่ง บริษัทมีหน้าที่ส่งมอบคำสั่งไปยัง Market Maker ซึ่งมีความสามารถในการดำเนินการกับคำสั่งดังกล่าว
  4. บริษัทมีหน้าที่ส่งคำสั่งของลูกค้าเพื่อให้ Market Maker ดำเนินการได้ตามลำดับและทันเวลา
  5. ลูกค้ารู้และยอมรับความ (ก) ความเสี่ยงของความผิดพลาดหรือการตีความผิดพลาดในคำสั่งผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย อันเนื่องมาจากความล้มเหลวทางเทคนิคหรือวิธีการทำงานทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ข) ความเสี่ยงของความล่าช้าหรือปัญหาอื่นๆ (ค) ความเสี่ยงที่คำสั่งอาจจะถูกวางโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้และ/หรือเข้าถึงบัญชี และลูกค้ายอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทอย่างเต็มที่สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำกับคำสั่งดังกล่าว
  6. ลูกค้ายอมรับว่าระหว่างการรับและการส่งคำสั่งของเขาหรือเธอ บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา และ/หรือข้อมูลเฉพาะของบุคคลที่วางคำสั่ง ยกเว้นกรณีที่เป็นความประมาทอย่างร้ายแรง การผิดนัดโดยเจตนาหรือการทุจริตโดยบริษัท
  7. ลูกค้ารู้ว่าบริษัทจะไม่ส่งคำสั่งใดๆ ไปยัง Market Maker หากคำสั่งดังกล่าวส่งผ่านการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงไม่ใช่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ คือผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขาย บริษัทจะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับการไม่ได้ส่งคำสั่งดังกล่าวไปยัง Market Maker
  8. บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ และไม่รับผิดกับต่อการกระทำหรือการละเว้นของ Market Maker หรือบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบกับความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม และ/หรือความเสียเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และ/หรือ Market Maker และ/หรือบุคคลอื่นที่มีผลมาจาก และ/หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือละเว้นการกระทำดังกล่าว
  9. บริษัทจะประมวลผลธุรกรรม/การดำเนินการทั้งหมดตามธุรกรรม/การดำเนินการของ Marker Maker
  10. บริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียม/ค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนจาก Market Maker โดยมีเกณฑ์ข้อตกลงที่ได้ทำขึ้นสำหรับบริการสภาพคล่องและการจัดหาบริการทางการตลาด บริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียม/ค่าคอมมิชชั่นจาก Market Maker ซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ผ่านธุรกรรมที่ได้รับการดำเนินการ
  11. ลูกค้าจะได้รับสิทธิในการใช้โทเคน OTN เพื่อลดค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์ที่เรียกเก็บโดยบริษัทสำหรับการเปิด CFD ของเงินดิจิตอล สำหรับจุดประสงค์นี้ 1 โทเคน OTN จะเท่ากับ 1 USD สำหรับจุดประสงค์นี้ ลูกค้าสามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนภายในของโทเคน OTN สำหรับการชำระค่าคอมมิชชั่นได้บนแท็บ OTN ของแพลตฟอร์มการซื้อขาย
  12. กราฟแสดงแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นตัวชี้วัด ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับประกันว่าธุรกรรมที่ส่งไปดำเนินการกับ Marker Maker จะได้ราคาเดียวกับบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย ณ เวลาที่ลูกค้าทำธุรกรรม/การดำเนินการได้รับการประมวลผล
  13. ลูกค้ารู้ว่าบริษัทมีสิทธิ์ ไม่เหตุผลใดก็ตามและไม่มีการตัดสินจากศาล ในการปฏิเสธที่จะส่งคำสั่งใดๆ ให้กับ Market Maker เพื่อดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้:
   ก. หากการดำเนินการคำสั่งมีวัตถุประสงค์หรืออาจมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงิน (การเทรดเพื่อสร้างราคา)
   ข. หากการดำเนินการตามสั่งก่อให้เกิดหรือละเมิดข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ (การใช้ข้อมูลภายใน )
   ค. หากการดำเนินการคำสั่งก่อให้เกิดหรืออาจนำไปสู่กระบวนการที่ถูกต้องทางกฎหมายที่ได้จากกระบวนการไม่ถูกต้องทางกฎหมาย (การฟอกเงิน)
   ง. หากลูกค้ามีเงินทุนไม่เพียงพอในการซื้อเครื่องมือทางการเงินหรือหากมีเครื่องมือทางการเงินไม่เพียงพอที่จะขาย
   จ. หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ที่มีต่อบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้
   ฉ. หากลูกค้าพยายามที่จะเป็นหรือกลายเป็นผู้รายงานของสหรัฐอเมริกา หรือพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยของแคนาดา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม อิสราเอล ปาเลสไตน์ ญี่ปุ่น ซูดาน ซีเรีย อิหร่าน เกาหลีเหนือ หรือประเทศในสหภาพยุโรป
   การปฏิเสธดังกล่าวโดยบริษัทจะไม่กระทบต่อภาระหน้าที่ใดๆ ที่ลูกค้าอาจมีต่อบริษัท
 5. 5. สิทธิ ข้อผูกมัดและการรับประกันของคู่กรณี

  1. ลูกค้ามีสิทธิที่จะ:
   ก. ส่งคำสั่งกับบริษัทเพื่อขอให้ทำธุรกรรมหรือการดำเนินการบนเว็บไซต์และภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการตามข้อตกลงนี้
   ข. ขอถอนเงินจำนวนใดๆ ตามนโยบายการถอนเงินและนโยบายการคืนเงิน และเอื้ออำนวยให้บริษัทไม่มีข้อเรียกร้องต่อลูกค้า และ/หรือลูกค้าไม่มีหนี้ค้างกับบริษัท
   ค. ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือมีข้อพิพาทใดๆ ระหว่างลูกค้ากับบริษัท ลูกค้าสามารถยื่นคำร้อง รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไปที่ support@iqoption.com บริษัทจะรับร้องเรียน เพื่อเริ่มทำการตรวจสอบภายในเรื่องนี้ และจะตอบกลับลูกค้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่รับทราบการร้องเรียน
   ง. การยกเลิกข้อตกลงฝ่ายเดียวมีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีหนี้ค้างชำระจากลูกค้าต่อบริษัท และการยกเลิกดังกล่าวเป็นไปตามข้อ 11 ในที่นี้

  2. ลูกค้า:
   ก. รับทราบว่าบัญชีจะเปิดใช้งานเมื่อมีการฝากเงิน หรือการชำระเงินล่วงหน้าไปยังบัญชี
   ข. รับประกันว่าเขาหรือเธอจะยินยอมและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
   ค. รับประกันว่าเขาหรือเธอจะใช้ชื่อและรหัสผ่านที่บริษัทออกให้ในการใช้บริการ และบัญชีจะใช้งานเพียงแค่ของเขาหรือเธอ และจะไม่มีการเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้
   ง. รับผิดชอบต่อคำสั่งทั้งหมดที่ส่งผ่านข้อมูลความปลอดภัยและคำสั่งอื่นๆ ในลักษณะนี้ที่บริษัทได้รับจากลูกค้า
   จ. รู้ว่าการเข้าถึงระบบและการเข้าใช้บัญชีที่มีที่อยู่ IP ต่างกัน จากประเทศที่แตกต่างกัน และ/หรือใช้ VPN เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำให้บริษัทเชื่อได้ว่ามีการละเมิดข้อ 3.7 และ 5.2ข ดังที่กล่าวมา
   ฉ. ยืนยันว่ากลยุทธ์การเทรดและ/หรือการตัดสินใจลงทุน และ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินโดยผู้ใช้ผ่านบัญชีของเขาหรือเธอ และบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายได้มีการคำนึงถึง/พิจารณา/ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ของเขาหรือเธอและพิจารณาที่เขาหรือเธอเห็นสมควร
   ช. รับประกันว่าเขาหรือเธอจะดำเนินการตามขั้นตอนและทำเพื่อไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทซึ่งบริษัทจะเปิดเผยและ/หรือให้บริการแก่ลูกค้าเป็นบางคราว
   ซ. ยอมรับความเสี่ยง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียงในการสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและการดำเนินการทางบัญชีของเขาหรือเธอโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
   ฌ. แจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อของเขาหรือเธอ และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ให้ไว้กับบริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
   ญ. ลงทะเบียนเพียง 1 บัญชีกับบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าเป็นเจ้าของบัญชีหลายบัญชีธุรกรรม/การดำเนินการที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีหลายบัญชีและผลลัพธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องของธุรกรรม/การดำเนินการดังกล่าวสามารถยกเลิกได้โดยสมบูรณ์ตามที่บริษัทเห็นสมควร บัญชีหลายบัญชีอาจถูกระงับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และเงินที่ฝากและรักษาไว้จะไม่ถือเป็นภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทต่อลูกค้า
   ฎ. ชดใช้ค่าเสียหายและระงับการเรียกร้องและ/หรือการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับบริษัทซึ่งเป็นผลจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
   ฏ. ยินยอมต่อความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการกระทำของเขาหรือเธอตามกฎหมายภาษีตามที่อยู่อาศัย/ที่พำนักของลูกค้าอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรม/การดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีรายได้/ภาษีเงินได้
   ฐ. รู้ว่าการจัดหาบริการอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่งผ่านทางเครือข่ายแบบเปิด ข้อมูลจะได้รับการส่งเป็นประจำและไม่มีการควบคุมข้ามพรมแดน บริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อมูลถูกสกัดกั้นและถูกอ่านโดยบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเข้ารหัส แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าถึง/ดูข้อมูลของลูกค้าโดยบุคคลที่สามได้เสมอไป ลูกค้ารับรู้ถึงความเสี่ยงนี้และยอมรับและให้ดำเนินการนี้เท่าที่เขาหรือเธอพอใจว่าจะการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนา และบริษัทได้ใช้ตัวชี้วัดและการดำเนินการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูล
   ฐ. รู้และยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ปิดธุรกรรมต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากสินค้าอ้างอิงหรือสัญญาซื้อขายที่ใช้ทางธุรกรรมขึ้นอยู่กับวันหมดอายุตามที่กำหนดโดยตลาดการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขาย (เช่น เวลาที่เรียกว่า "เวลาปิด" และรายการที่หมดอายุที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียกว่า "ธุรกรรมที่หมดอายุ") บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ ต่อธุรกรรมที่หมดอายุ
   ฑ. รู้ว่าบริษัทไม่อนุญาตการชำระเงินที่เป็นบุคคลที่สามหรือไม่ระบุชื่อในบัญชีของลูกค้า มีเพียงเงินที่ส่งจากบัญชีที่เป็นชื่อของลูกค้าและลูกค้าเป็นเจ้าของเท่านั้นจึงจะสามารถยอมรับได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามที่เห็นสมควร หากพบการฝากเงินจากบุคคลอื่นหรือแบบไม่ระบุชื่อ เพื่อเป็นการป้องกันบัญชี ลูกค้าควรทราบว่าเงินที่เหลือจะถูกส่งกลับไปยังบุคคลที่สามโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกัน และกำไรที่ลูกค้าได้รับจากการใช้เงินของบุคคลที่สามหรือไม่ระบุชื่อจะไม่สามารถใช้งานได้กับลูกค้า
   ฒ. ยอมรับว่ากรณีที่บริษัทดำเนินธุรกรรมหรือดำเนินงานโดยไม่ได้รับการคุ้มครองยอดบัญชีของเขาหรือเธอ บริษัทอาจจะเลิกกิจการและใช้เงินที่ได้ขายทอดตลาดเพื่อใช้ส่วนต่างทั้งหมด
   ณ. ยอมรับว่าเขาหรือเธอเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับความบกพร่องทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นกับการเชื่อมต่อของลูกค้าไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย ในอุปกรณ์ของลูกค้าที่ใช้สำหรับการบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ) และยืนยันว่าเขาหรือเธอจะไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทสำหรับความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่ลูกค้าอาจได้รับเนื่องจากความบกพร่อง
   ด. รู้ว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธธุรกรรม/การดำเนินการต่างๆ โดยลูกค้าและ/หรือดำเนินการตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงเท่าที่บริษัทยังคงมีการเรียกร้องต่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในอนาคตโดยไม่คำนึงถึงว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม/การดำเนินการเดียวกันซึ่งภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึ้น
   ต. รู้และยอมรับข้อตกลงนี้และ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้อาจจะมีการแก้ไขโดยฝ่ายเดียวทางบริษัท และจะต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเว็บไซต์เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าเขาหรือเธอได้ตระหนักถึงการเปลี่ยงแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อมีการร้องขอจากลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรม/การดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับข้อตกลงนี้และ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์จะถือว่ามีการรับทราบและยอมรับโดยลูกค้า

  3. ลูกค้าขอรับรองและแสดงความรับผิดชอบต่อบริษัทว่าเขาหรือเธอ:
   ก. ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่การจำหน่ายหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือบริการที่เสนอโดยบริษัทของขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น
   ข. มีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของท้องถิ่นที่ซึ่งเขาหรือเธออาศัยอยู่
   ค. มีความสามารถทางกฎหมาย สามารถตัดสินได้และอยู่ในวัยที่มีวุฒิภาวะในประเทศที่อาศัยหรือเป็นประชากร
   ง. ไม่ใช่ประชากรของอเมริกาและ/หรือประชากรของออสเตรเลีย เบลเยียม อิสราเอล ปาเลสไตน์ ญี่ปุ่น ซูดาน ซีเรีย อิหร่าน เกาหลีเหนือ และ/หรือประเทศในสหภาพยุโรป
   จ. ไม่ได้อยู่ภายใต้ความผิดทางกฎหมาย และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ป้องกันไม่ให้การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือสัญญาใดๆ หรือธุรกรรมใดที่ข้อตกลงนี้กำหนดไว้
   ฉ. ลูกค้าเป็นผู้มอบฉันทะและไม่ใช่ตัวแทนหรือทนายหรือผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลที่สาม
   ช. เงินทุนและ/หรือตราสารทางการเงินและทรัพย์สินอื่นที่ส่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยลูกค้าของบริษัท ไม่เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือความผิดทางอาญาและ/หรือการก่อการร้าย
   ซ. เงินและ/หรือตราสารทางการเงินและทรัพย์สินอื่นที่ส่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยลูกค้าของบริษัท จะต้องเป็นของลูกค้าและปราศจากค่าใช้จ่าย ภาระ การมัดจำ หรือภาระผูกพัน เว้นแต่ลูกค้าแจ้งเป็นอย่างอื่นด้วยลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท
   ฌ. เอกสารทางการเงิน ข้อมูล และ/หรือเอกสารทางกฎหมายที่ลูกค้ามอบให้กับบริษัทมีความถูกต้องและไม่มีข้อบกพร่องใดๆ และจะมีผลตามกฎหมายเมื่อมีการโต้แย้ง
   ญ. ลูกค้ารับรองว่าได้จัดหาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองเมื่อทำการลงทะเบียนและจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้โดยการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้บัญชีถูกปิด บัญชีถูกจำกัด และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรม
   ฎ. ลูกค้าจะจัดหาเอกสาร KYC ให้กับบริษัท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ฝากเงิน
   ฏ. ลูกค้ายืนยันจุดประสงค์และเหตุผลในการลงทะเบียนใช้งานและการดำเนินการบัญชีเพื่อซื้อขายภายในนามของเขาหรือเธอสำหรับตราสารทางการเงิน เพื่อใช้ประโยชน์จากบริการที่บริษัทเสนอให้ ลูกค้ารับรองว่าหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงบัญชีลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที
   ฐ. ลูกค้ารับรองและ/หรือทบทวนการรับประกันข้างต้นตลอดเวลา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระหว่างและหรือเมื่อมีการทำธุรกรรมและ/หรือการดำเนินกา และ/หรือการซื้อขายผ่านทางบัญชีและการให้บริการ

  4. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะ:
   ก. แก้ไขขนาดมูลค่าภาระทางการเงินของบริษัทให้แก่ลูกค้าโดยมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่เหมาะสมกับทะเบียนการซื้อขายในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อตกลงหนึ่งข้อหรือหลายข้อในข้อตกลงนี้
   ข. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับอัตราการชำระเงิน ค่าตอบแทน ความเป็นไปได้ในการปรับอัตราผลตอบแทน ความเป็นไปได้ในการเลือกประเภทออปชัน จำนวนออปชันขั้นต่ำและ/หรือสูงสุด ระยะหมดอายุที่เป็นไปได้ของหนึ่งสินทรัพย์ หลายสินทรัพย์หรือสินทรัพย์ทั้งหมด บริษัทมีสิทธิ์จำกัดจำนวนสูงสุดของการซื้อออปชันสำหรับออปชัน 1 (หนึ่ง) นาที, 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง และ 1 (หนึ่ง) วันตามปฏิทิน
   ค. ติดต่อลูกค้าสำหรับคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้ รวมทั้งเพื่อชี้แจงเจตนาของลูกค้าเกี่ยวกับการกระทำของเขาหรือเธอผ่านทางบัญชี
   ง. เขียนใหม่และ/หรือแก้ไข และ/หรือปรับเปลี่ยน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือโดยการส่งอีเมลไปยังลูกค้า
   จ. แก้ไขมูลค่าภาระผูกพันทางการเงินแก่ลูกค้า หากการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามข้อตกลง
   ฉ. ชักชวนบุคคลที่สามเพื่อให้ความร่วมมือสำหรับการอำนวยความสะดวก และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือการให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้
   ช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องและ/หรือภาระผูกมัดที่ไม่ครอบคลุมในข้อตกลงนี้ บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร แต่ตลอดเวลาจะทำตามธรรมเนียมทางธุรกิจและการปฏิบัติที่มีอยู่ภายในบรรทัดฐานของบริการ

  5. ภาระผูกพันของบริษัท:
   ก. ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ บริษัทจะให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อบริษัทเห็นสมควรว่าลูกค้าทำตามข้อกำหนดการให้บริการของข้อตกลงนี้ และ/หรือไม่ได้ละเมิดต่อข้อตกลงตามในข้อตกลงนี้
   ข. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

 6. 6. การชดใช้ความเสียหายและความรับผิด

  1. ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทและกรรมการ เจ้าหน้าที่ โดยไม่มีข้อจำกัดต่อ Mrs. Vanessa Boulle หมายเลขหนังสือเดินทาง N0121465 ผู้อำนวยการบริษัทคนปัจจุบัน พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทต่อหนี้สินทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ที่เกิดขึ้นโดยบริษัท หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ และ/หรือการชำระหนี้ตราสารทางการเงินของลูกค้าในการระงับข้อเรียกร้องใดๆ กับบริษัท เว้นแต่หนี้สินดังกล่าวจะเกิดจากความประมาทอย่างร้ายแรง การผิดนัดโดยเจตนาหรือการทุจริตโดยบริษัท ค่าปรับนี้จะยังคงมีผลอยู่แม้เมื่อข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงแล้ว
  2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมต่อค่าใช้จ่าย ต้นทุนหรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าในข้อตกลงนี้เว้นแต่การสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดดังกล่าวเป็นผลมาจากความประมาทอย่างร้ายแรง การผิดนัดโดยเจตนา หรือการฉ้อฉลโดยบริษัท แม้จะมีบทบัญญัติไว้ในข้อ 6.1 ข้างต้น บริษัทจะไม่รับผิดต่อลูกค้าไม่ว่าจะโดยการละเมิด (รวมทั้งประมาท) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายหรืออื่นๆ สำหรับการสูญเสียกำไรหรือการสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลอันเนื่องจากที่เกิดขึ้นภายใต้และ/หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง
  3. บริษัทจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียโอกาสใดๆ อันเป็นผลมาจากมูลค่าของตราสารทางการเงินที่จะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงกว่ามูลค่าตราสารทางการเงินของลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล เว้นแต่การสูญเสียจะเกิดจากความประมาทอย่างร้ายแรง การผิดนัดโดยเจตนา หรือการทุจริตในส่วนของบริษัท
  4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย อันเป็นผลมาจากการบิดเบือนความจริง ข้อผิดพลาดในการตัดสิน หรือการกระทำใดๆ ที่บริษัทละเลย เมื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้น เว้นแต่การกระทำหรือการละเลยดังกล่าวเกิดจากความประมาทอย่างร้ายแรง ผิดนัดโดยเจตนา หรือการฉ้อฉลโดยบริษัท
  5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเลย หรือการล้มละลายของคู่สัญญา ธนาคาร ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่กระทำในนามของลูกค้าหรือทำธุรกรรมในนามของลูกค้า
 7. 7. ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ถือว่าลูกค้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของเขาหรือเธอ โดยไม่ใช้การควบคุมโดยอัตโนมัติ ซึ่งได้จัดหาไว้โดยบริษัท ข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้หมายถึง ชื่อ นามสกุล ชื่อย่อ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ IP ของลูกค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า (ตัวอย่างเช่น การซื้อขายของลูกค้า)
  2. ลูกค้าจะต้องจัดหาข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่บริษัทร้องขอ
  3. จุดประสงค์ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อบังคับการป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อให้บริษัทปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกค้า
  4. ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้ทำตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทมีสิทธิ์รวบรวม บันทึก จัดระบบ สะสม จัดเก็บ ปรับปรุง (อัปเดต เปลี่ยนแปลง) แยก ใช้ โอน (เผยแพร่ ให้เข้าถึง) ไม่ระบุชื่อ บล็อก ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
  5. ลูกค้าทราบและยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ รักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขาและเธอตามที่ได้ระบุในข้อตกลงนี้ตามระยะเวลาของข้อตกลง และเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดข้อตกลง
  6. ลูกค้ารับราบ ยอมรับ ตกลง และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม และตัวแทน เพื่อจุดประสงค์ตามข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอำนวยความสะดวกในการประมวลผล/การดำเนินการกับคำสั่งของลูกค้า โดยมีเงื่อนไขว่า (1) จำนวนข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเปิดเผยต่อบุคคลที่สามดังกล่าวมีเหตุผลสมควร และ/หรือจำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น และ (2) บริษัทต้องให้แน่ใจว่าบุคคลอื่นจะต้องปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  7. บริษัทไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคในที่สาธารณะ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่น การเปิดเผยจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ
  8. ระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย มีการจัดระเบียบ และใช้เทคนิคที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากการเข้าถึง ทำลาย เปลี่ยนแปลง ปิดกั้น คัดลอก จัดหา และเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจากการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
 8. 8. รายงานความเสี่ยง

  ลูกค้ายืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริการบนเว็บไซต์ที่มีอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์

  การยอมรับข้อตกลงนี้ถือว่าลูกค้ายืนยันว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้และคำอธิบายทั่วไปของบริษัทเกี่ยวกับธรรมชาติและความเสี่ยงของตราสารการเงินแบบต่างๆ และ/หรือบริการ ซึ่งสามารถพบได้ในการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา

 9. 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายคลิกเดียว

  โหมดการซื้อขายคลิกเดียวทำให้คุณสามารถซื้อขายได้ด้วยการคลิกปุ่ม Buy/Call หรือ Sell/Put โดยไม่ต้องทำการยืนยันใดๆ เพิ่มเติม

  การเปิดโหมดการซื้อขายคลิกเดียวหมายความว่าคุณยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ และคุณยอมรับถึงข้อผูกพัน

  แพลตฟอร์มเวอร์ชันปัจจุบันของคุณทำให้คุณสามารถเลือกระหว่างโหมดต่อไปนี้สำหรับการส่งคำสั่ง คุณยอมรับว่าคุณจะมีข้อผูกพันกับขั้นตอนและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้ตามโหมดดังกล่าว

  • มีหลายขั้นตอนที่คุณต้องทำตามเมื่อใช้โหมดเริ่มต้นสำหรับการส่งคำสั่ง การใช้โหมดเริ่มต้น คุณต้องยกเลิกเมนูตราสารและเลือกสินทรัพย์ที่คุณต้องการซื้อขาย จากนั้นเลือกค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดตามตราสารที่คุณต้องการและยืนยันคำสั่งของคุณโดยการคลิกปุ่ม Buy/Call หรือ Sell/Put ขึ้นอยู่กับประเภทคำสั่งที่เลือกและจุดประสงค์การซื้อขายของคุณ การใช้โหมดเริ่มต้น หน้าต่างยืนยันจะแสดงขึ้นและคุณจะต้องยืนยันจุดประสงค์และรายละเอียดการซื้อขายของคุณเพื่อยืนยันธุรกรรม คำสั่งของคุณจะไม่ถูกส่งจนกว่าคุณจะทำขั้นตอนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ครบถ้วน

  • โหมดการซื้อขายคลิกเดียวสำหรับการส่งคำสั่ง ("การซื้อขายคลิกเดียว") คือกระบวนการ 1 ขั้นตอน คุณจะส่งคำสั่งเมื่อคุณคลิกปุ่ม Buy/Call หรือ Sell/Put เพียงครั้งเดียว

  จะไม่มีการยืนยันอีกครั้งให้คุณคลิก ดังนั้นคุณควรแน่ใจว่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ถูกกำหนดตามจุดประสงค์การซื้อขายของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถถอนคำสั่งของคุณได้เมื่อคลิกปุ่ม Buy/Call หรือ Sell/Put แล้ว (มีข้อยกเว้น 3 วินาที สำหรับการยกเลิกไบนารีออปชัน) และค่าพารามิเตอร์บางอย่าง เช่น Stop Loss และ Take Profit สำหรับ CFD ที่สามารถแก้ไขได้หลังจากเปิดการซื้อขายไปแล้ว ภายใต้เงื่อนไขตลาดและประสิทธิภาพการทำงานของระบบปกติ คำสั่งตลาดจะใส่โดยอัตโนมัติหลังจากการส่งคำสั่งและคุณจะเข้าสู่ธุรกรรมที่ถูกผูกมัด

  คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งาานโหมดการซื้อขายคลิกเดียวได้ในการตั้งค่าของแพลตฟอร์ม การซื้อขายคลิกเดียวสามารถเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานได้สำหรับตราสาร 1 ชนิดหรือมากกว่าในการตั้งค่า

  ในการเลือกโหมดการซื้อขายคลิกเดียว ถือว่าคุณเข้าใจว่าคำสั่งของคุณจะถูกส่งโดยการคลิกปุ่ม Buy/Call หรือ Sell/Put โดยไม่มีการยืนยันซ้ำอีกครั้ง คุณยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการใช้โหมดส่งคำสั่งที่คุณเลือก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด การละเว้นหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการส่งคำสั่ง

  คุณยอมรับว่าจะป้องกันและไม่ทำให้บริษัทประสบกับการสูญเสียบางส่วนและทั้งหมด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาด การละเว้น หรือข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ซื้อขายภายใต้อำนาจของคุณ

  หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายคลิกเดียว ให้เลือก "ซื้อขายในคลิกเดียว" เมื่อทำการเปิดการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไข ไม่ต้องเลือกช่องและไม่ต้องใช้ฟังก์ชันการซื้อขายคลิกเดียว

 10. 10. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

  1. บริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียมจากลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหา
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับการเปิดตำแหน่งซื้อขายเงินดิจิตอล CFD

    - ค่าธรรมเนียม 15% ของธุรกรรมสำหรับการเปิดตำแหน่งเงินดิจิตอล CFD ที่ไม่มีเลเวอเรจ
    - ค่าธรรมเนียม 5% ของธุรกรรมสำหรับการเปิดตำแหน่งเงินดิจิตอล CFD ที่มีเลเวอเรจ
   
  3. บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินในกรณีของการถอน Bitcoin (“BTC”) จากบัญชี IQOption ไปที่กระเป๋าเงินที่กำหนดโดยลูกค้าในคำขออนุมัติถอนเงิน การถอนเงินนี้มีค่าธรรมเนียมเท่ากับ 2% ของยอด BTC ที่ขอถอน + ค่าธรรมเนียมคงที่ 0.001 BTC ต่อการถอน

  4. ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารที่เกิดขึ้นเมื่อถอนเงินจากบัญชีของพวกเขาไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนด และ/หรือเมื่อบริษัทโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 50 ยูโร ("ค่าธรรมเนียมการโอน") ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับรายละเอียดการชำระเงินที่ส่งให้กับบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเงินทุนของลูกค้าหากรายละเอียดที่ลูกค้าระบุไม่ถูกต้อง เข้าใจได้ว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเงินที่ไม่ได้ฝากไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีของบริษัท

  5. ลูกค้ายอมรับว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าส่งมาจะถูกนำไปฝากในบัญชี ณ วันที่ชำระเงินและหักค่าธรรมเนียม / ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือผู้ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว และ/หรือในกรณีอื่น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทถอนค่าธรรมเนียมโดยการโอนจากบัญชีของลูกค้า

  6. ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีการทำธุรกรรม/การดำเนินการ และประมวลผลผ่านบัญชีเป็นระยะเวลา 90 วัน (เก้าสิบ) ติดต่อกันหรือมากกว่า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชีที่ไม่ใช้งาน") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการสำหรับบัญชีที่ไม่ใช้งานเป็นจำนวนเงิน 50 ยูโร ซึ่งจะหัก/ถอนนโดยตรงจากยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ในบัญชีของลูกค้าเป็นรายเดือนจนกว่าบัญชีจะกลับมาใช้งานอีกครั้ง ("ค่าธรรมเนียม") ค่าธรรมเนียมจะไม่เกินยอดคงเหลือทั้งหมดในบัญชีของลูกค้า

 11. 11. กฎหมายที่บังคับใช้

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ตลอดจนเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตีความและ/หรือข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐเซเชลส์
  2. บริษัทและลูกค้าจะได้รับการตัดสินภายใต้ศาลของสาธารณรัฐเซเชลส์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้
  3. บริษัทมีสิทธิ์ใช้บริการล่ามระหว่างการพิจารณาคดีของศาลในกรณีที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าสงสัยตามกฎหมายของสาธารณรัฐเซเชลส์
 12. 12. ระยะเวลาและการสิ้นสุดข้อตกลง

  1. ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงในระยะเวลาที่ไม่แน่นอน
  2. ข้อตกลงนี้มีผลเมื่อลูกค้ายอมรับข้อตกลงและชำระเงินล่วงหน้าแก่บริษัท
  3. ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างเนื้อหาข้อตกลงในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่แปล เนื้อหาข้อตกลงภาษาอังกฤษจะถือเป็นที่สุด ตลอดจนเวอร์ชันภาษาอังกฤษ/เนื้อหาของเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
  4. ข้อตกลงอาจถูกยกเลิกได้ในกรณีต่อไปนี้:
   ก. แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่าย ในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน ในช่วงแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน บริษัทอาจจำกัดบริการแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงเพื่อถอนเงินส่วนที่เหลือ
   ข. บริษัทมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลง บล็อกบัญชี และคืนเงินที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ทันที และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้:

   I. ลูกค้าเสียชีวิตหรือไร้ความสามารถทางกฎหมาย
   II. หากมีการยื่นคำขอ หรือคำสั่ง หรือการประชุม หรือการอนุมัติ หรือการล้มละลาย หรือการเลิกกิจการของลูกค้า
   III. ลูกค้าฝ่าฝืนหรือบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าลูกค้าละเมิดข้อกำหนดของลูกค้าภายใต้และ/หรือข้อตกลงนี้ และ/หรือเป็นการละเมิดการรับประกันและการกระทำของเขาหรือเธอในข้อตกลงนี้
   IV. หากบริษัทให้ความสนใจและ/หรือบริษัทมีเหตุให้เชื่อว่าลูกค้ามีอายุไม่ถึงเกณฑ์วุฒิภาวะที่กำหนดในประเทศที่อาศัยอยู่หรือเป็นประชากร 
   V. หากการพิจารณาของบริษัทและ/หรือบริษัทมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าลูกค้าเป็นประชากรหรือผู้ที่อยู่อาศัยในอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม อิสราเอล ปาเลสไตน์ ญี่ปุ่น ซูดาน ซีเรีย อิหร่าน เกาหลีเหนือ หรือประเทศในสหภาพยุโรป
   VI. หากการพิจารณาของบริษัทและ/หรือบริษัทมีเหตุให้เชื่อได้ว่าลูกค้าเป็นชาวรัสเซียหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในรัสเซีย และเขาหรือเธอได้ลงทะเบียนบัญชีหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2016
   VII. ลูกค้ามีความรับผิดต่อการกระทำที่ประมาทหรือฉ้อโกงหรือใช้วิธีหลอกลวงหรือมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้
   VIII. กาพิจารณาและ/หรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าลูกค้ามีความผิดฐานฉ้อโกงใช้วิธีหลอกลวงหรือมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้
   IX. การบอกเลิกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
   X. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการเตือน 2 ครั้ง เกี่ยวกับการการละเมิดทางวาจาต่อพนักงานของบริษัท
   XI. หากลูกค้าไม่ได้จัดหาเอกสาร KYC ให้กับบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่ยอมรับข้อตกลงนี้
   XII. ในกรณีที่ลูกค้าใช้และ/หรือมีข้อบ่งชี้ที่ทำให้  บริษัทเชื่อได้ว่าลูกค้าใช้ที่อยู่ IP อื่นจากประเทศอื่น และ/หรือ VPN ในระหว่างการทำธุรกรรมใดๆ และ/หรือการเทรดผ่านบัญชีการซื้อขาย และ/หรือการให้บริการ แม้ว่าลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนที่อยู่ IP และ/หรือใช้ VPN ที่ไม่เกี่ยวข้อง
   
  5. บริษัทมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากลูกค้าไม่สามารถจัดส่งเอกสาร KYC ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ยอมรับข้อตกลงนี้ ซึ่งถือว่าบัญชีของลูกค้าเป็นบัญชีที่ไม่ได้รับการยืนยัน

  6. ในกรณีที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อ 11.4.ข ของข้อตกลงนี้ บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อลูกค้าและไม่มีภาระผูกมัดในการจ่ายผลกำไรแก่ลูกค้า

  7. ในกรณีที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อ 11.4.ก และ 10.5 ของข้อตกลงนี้ บริษัท จะโอนยอดคงเหลือให้ลูกค้า หรือให้ลูกค้าได้มีโอกาสถอนยอดคงเหลือในบัญชี ในกรณีที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อ 11.4.ข ของข้อตกลงนี้ บริษัทจะต้องโอนยอดคงเหลือในบัญชีให้กับลูกค้า

 13. 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ 1 คลิก

  1. ลูกค้าตกลงที่จะฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อใช้บริการของบริษัท หรือบริการเสริมอื่นๆ ที่ลูกค้าสั่งซื้อบนเว็บไซต์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษี อากร ฯลฯ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการฝากเงินไปยังบัญชีของตนเองโดยทันที ผู้ให้บริการชำระเงินจะรับประกันเฉพาะการชำระเงินตามจำนวนที่เว็บไซต์กำหนดเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการชำระเงินที่เกินกว่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นโดยลูกค้าของเว็บไซต์
  2. การชำระเงินจะพิจารณาได้รับการดำเนินการและไม่สามารถคืนได้หลังจากคลิก "ชำระเงิน" แล้ว เมื่อคลิก "ชำระเงิน" ลูกค้ายอมรับว่าจะไม่สามารถย้อนคืนหรือเรียกคืนการชำระได้ นอกจากนี้ การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารนี้ ถือว่าลูกค้าเป็นเจ้าของบัตรชำระเงิน ซึ่งยืนยันว่ามีสิทธิ์ใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์
  3. การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงนี้และการฝากเงินเข้าบัญชี ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะใช้บริการของเว็บไซต์และยอมรับว่าการประมวลผลการชำระเงินของลูกค้าจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สามในข้อตกลงนี้ ("ผู้ให้บริการ") และลูกค้าทราบและยอมรับว่าไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายสำหรับการเรียกคืนบริการที่ซื้อไปแล้วหรือไม่มีทางเลือกอื่นในการยกเลิกการชำระเงิน กรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะปฏิเสธการใช้บริการ 1 คลิก สำหรับการซื้อบริการครั้งต่อไป ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้บริการ 1 คลิก ได้โดยการใช้บัญชีบนเว็บไซต์
  4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดในกรณีใดๆ ต่อการปฏิเสธ/ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการชำระเงินของลูกค้า หรือปฏิเสธการเชื่อมต่อกับความล้มเหลวที่ไม่อนุญาตจากธนาคารเพื่อการชำระเงินโดยใช้บัตรชำระเงินของลูกค้า ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ จำนวน และราคาของบริการใดๆ ที่เสนอให้แก่ลูกค้าหรือซื้อโดยลูกค้าของเว็บไซต์โดยการใช้บัตรชำระเงินของลูกค้า การชำระค่าบริการใดๆ ของเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องทำตามหลักเกณฑ์ในการใช้เว็บไซต์ก่อน เราจะพิจารณาว่าเฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของบัตรชำระเงินเท่านั้นที่จะต้องรับผิดการชำระค่าบริการที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินนี้ ผู้ให้บริการจะเป็นเพียงผู้แสดงการชำระเงินในจำนวนที่กำหนดโดยเว็บไซต์เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการกำหนดราคา ราคาทั่วไป และ/หรือยอดรวมอื่นใด
  5. กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น และ/หรือเหตุผลอื่น เราขอให้ลูกค้าปฏิเสธที่จะชำระเงินและติดต่อผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายสนับสนุนของเว็บไซต์โดยตรงถ้าจำเป็น

ภาคผนวกที่ 1 ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กฎเกณฑ์ทางเทคนิค

 1. 1. การประมวลผลคำขอและคำสั่งซื้อขาย

  ก. การประมวลผลคำขอและ/หรือคำสั่งของลูกค้าจะดำเนินการดังนี้:

  1. ในการส่งคำขอหรือคำสั่ง คำขอหรือคำสั่งดังกล่าวจะผ่านการทดสอบความถูกต้องบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
  2. คำขอหรือคำสั่งจะได้รับการส่งจากแพลตฟอร์มการซื้อขายไปยังเซิร์ฟเวอร์
  3. คำขอหรือคำสั่งจะผ่านการทดสอบความถูกต้องโดยเซิร์ฟเวอร์
  4. จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะส่งผลการทดสอบความถูกต้องไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
  5. กรณีการเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มการซื้อขายและเซิร์ฟเวอร์มีความถูกต้ออง แพลตฟอร์มการซื้อขายจะแสดงผลคำขอหรือคำสั่งของลูกค้าโดยบริษัท

  ข. เวลาของการประมวลผลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสื่อสารระหว่างแพลตฟอร์มการซื้อขายและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ตลอดจนเงื่อนไขของตลาด เวลาเงื่อนไขปกติของตลาดของการประมวลผลจะอยู่ระหว่าง 0-4 วินาที เงื่อนไขตลาดที่แตกต่างกันจากปกติ การประมวลคำขอหรือคำสั่งของลูกค้าอาจใช้เวลานานขึ้น
  ค. เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอาจปฏิเสธคำขอหรือคำสั่งของลูกค้าในกรณีต่อไปนี้:
  ง. หากลูกค้าส่งคำขอก่อนราคาอ้างอิงแรกในแพลตฟอร์มการซื้อขายบนตลาดที่กำลังเปิด:

  1. หากลูกค้ามีเงินไม่เพียงพอในบัญชีเพื่อเปิดตำแหน่งใหม่
  2. หากลูกค้าส่งคำขอ/คำสั่งก่อนเปิดเซสชันการซื้อขาย
  3. เมื่อเงื่อนไขของตลาดแตกต่างไปจากปกติ

  จ. เมื่อการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายจะได้รับอนุญาตให้เพียงแท็บเดียวบนเบราว์เซอร์ ในกรณีที่ใช้เบราว์เซอร์หลายแท็บ ผลลัพธ์ของการซื้อขายสามารถแก้ไขและ/หรือยกเลิกได้

 2. 2. ราคา

  1. ลูกค้าทราบว่ามีเพียงแหล่งข้อมูลการรับราคา (Quote flow) ที่น่าเชื่อถือเท่านั้นที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักสำหรับคำขอของลูกค้า ราคาในแพลตฟอร์มการซื้อขายไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ Quote flow จริง เนื่องจากการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรระหว่างแพลตฟอร์มการซื้อขาย และเซิร์ฟเวอร์ของราคาอ้างอิงจาก Quote flow อาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขาย
  2. กราฟแสดงแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นตัวชี้วัด ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับประกันว่าการทำธุรกรรมจะได้ราคาที่เหมือนกับในกราฟของแพลตฟอร์มการซื้อขาย ณ เวลาที่ส่งรายการธุรกรรมอื่น
  3. ราคาที่แสดงในแพลตฟอร์มการซื้อขายจะขึ้นอยู่กับสูตร (Bid+Ask)/2
  4. ไม่ใช่ราคาตลาด (Non-market quote) - ราคาในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ตรงกับราคาในตลาดในขณะนี้ (จากนี้จะเรียกว่า “ไม่ใช่ราคาตลาด”)
  5. กรณีที่บริษัทดำเนินการตามคำขอ/คำสั่งของลูกค้าที่ไม่ใช่ราคาตลาด บริษัทจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้:
  6. ในกรณีที่มีการปิดตำแหน่ง - แก้ไขผลลัพธ์ทางการเงินระหว่างการปิดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและการปิดตามราคาตลาดจริง สอดคล้องกับช่วงเวลาการปิดตามราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาด
  7. กรณีที่มีการเปิดตำแหน่ง - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลลัพธ์ทางการเงินที่เกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว
 3. 3. การประมวลผลคำสั่งของลูกค้าสำหรับตำแหน่งเปิด

  1. ถ้าจำนวนเงินที่มีอยู่เพียงพอต่อการเปิดตำแหน่ง - ตำแหน่งจะถูกเปิด
  2. ถ้าขนาดของเงินทุนไม่พอที่จะเปิดตำแหน่ง -ตำแหน่งจะไม่ถูกเปิด
  3. คำสั่งเปิดตำแหน่งของลูกค้าได้รับการประมวลผล และตำแหน่งจะได้รับการเปิดหลังจากมีรายการที่ตรงกันในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ แต่ละตำแหน่งใหม่จะมีซีเรียลนัมเบอร์
 4. 4. การประมวลผลคำสั่งของลูกค้าสำหรับตำแหน่งปิด

  การปิดตำแหน่งซื้อขายจะเกิดขึ้นที่ราคาปัจจุบันบนเซิร์ฟเวอร์การซื้อขาย ณ เวลาที่ทำการปิดการซื้อขาย

 5. 5. สินทรัพย์ OTC

  1. สินทรัพย์ OTC หรือ "Over The Counter" เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดปกติ (จากนี้จะเรียกว่า "สินทรัพย์")
  2. ราคาของสินทรัพย์คำนวณจากข้อมูลคำขอและคำสั่งของลูกค้าที่ได้รับโดบริษัท
  3. ลูกค้าทราบเกี่ยวกับคำขอและคำสั่งสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว เขาหรือเธอเข้าใจสาระสำคัญของการทำงานของสินทรัพย์และการกำหนดราคาสินทรัพย์
  4. ลูกค้าทราบเกี่ยวกับคำขอและคำสั่งสำหรับสินทรัพย์ เขาหรือเธอยอมรับว่าแหล่งข้อมูลราคาที่เชื่อถือได้เท่านั้นที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักสำหรับคำสั่งซื้อขายของลูกค้า
 6. 6. การฉ้อโกง

  ในกรณีที่บริษัทมีข้อสงสัยที่จะเชื่อและ/หรือพบว่าลูกค้ากระทำการโกงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุการณ์ต่อไปนี้:
  ก. การโกงที่เกี่ยวกับธุรกรรมบัตรเครดิตและวิธีการอื่นเพื่อเพิ่มเพิ่มยอดเงินที่ลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของ
  ข. การโกงที่เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการเทรดที่ผิด
  ค. การโกงที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดและระบบที่ล้มเหลวเพื่อให้การซื้อขายเป็นเท็จ

  บริษัทจะระงับบัญชีของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถถอนเงินและ/หรือมีสิทธิ์บอกเลิกข้อตกลงตามกระบวนการทางกฎหมาย

Terms & Conditions

Agreement for the Provision of Investment Services, Activities, and Ancillary Services to a Retail Client

This Agreement is entered into by and between:

IQ Option Europe Ltd. with Registration No. HE327751, with its registered office at Yiannis Nicolaides Business Center, Agiou Athanasiou Avenue 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol, Cyprus (hereinafter referred to as the “Company”) on the one part and the Client who has registered for a trading account with the Company and deposited funds on the other part.

The Company is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (hereinafter referred to as the “CySEC”) with license No. 247/14, to provide the Investment and Ancillary Services listed in paragraph 2.1 below under the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law of 2007, Law 144(i)/2007 (the “Law”). The contact address of CySEC is 27 Diagorou St. CY-1097, Nicosia, Cyprus.

The Company will provide the Investment and Ancillary Services covered by this Agreement to the Client, through its online electronic system (hereinafter called the “Trading Platform”).

The Company will offer Services to the Client at the absolute discretion of the Company subject to the provisions of section 7 below.

The Client confirms that he/she has read, understood and accepted all information, conditions and terms set out on the Company’s website eu.iqoption.com (hereinafter referred to as the “Website”), including the ‘Client Categorisation’, ‘Complaints & Grievances Policy’, ‘Investor Compensation Fund’ and ‘Fees Page’ which are available to be reviewed and examined by the public and which include important legal Information.

The Company reserves the right to register and operate other website(s) for identifying suitable opportunities and creating consumer interest and awareness towards the Services to specific countries, which contain information and disclosures to the Clients and prospective clients in a foreign language.

The Company may provide all company documents in languages other than English for informational purposes only. Any translations provided do not bind the Company legally and the Company is not responsible for the accuracy of the information therein. The Client should also refer to the Website in English for information on the Company and its policies.

By accepting this Agreement, the Client agrees and accepts the terms and conditions contained in the Agreement, its Annexes and/or Appendices as well as other documentation/information on the Website, in addition to the following documents ‘Conflict of Interest Policy’, ‘Order Execution Policy’, ‘Risk Disclosure’. The Client accepts this Agreement by registering a Trading Account on the Website and depositing funds. By accepting the Agreement, the Client enters into a legal and binding agreement with the Company.

The terms of this Agreement shall be considered accepted unconditionally by the Client upon the Company’s receipt of an advance payment made by the Client in accordance with this Agreement. As soon as the Company receives the Client's advance payment, every operation made by the Client on the Trading Platform shall be subject to the terms of this Agreement and other documentation/information on the Website.

Subject to the Company’s final approval and upon the Client funding his account, the Client enters into a legal and binding contract with the Company.

Any agreement between the Company and its Clients and the procedure to be followed under it, is governed by the Distance Marketing of Consumer Financial Services Law N.242(I)/2004 (ο περί εξ’ Αποστάσεως και Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμος) of the Republic of Cyprus implementing the EU Directive 2002/65/EC and all subsequent amendments to these under which the Agreement need not be signed and the Agreement has the same legal effect and establishes the same rights and duties and responsibilities as a printed agreement signed between both Parties.

By accepting this current agreement, the Client confirms that they are able to receive information, including amendments to the present agreement either via email or through the Website.

In case a Client wishes to have a printed Agreement, duly signed and stamped by the Company, the Client must download from the website at www.eu.iqoption.com the Agreement, complete and send two signed copies of the Agreement to the Company, indicating the Client postal address and a countersigned copy will be sent back to specified address. This Agreement will be stored in a Durable Medium and accessible inside the Account and the Client can freely consult it at any time.

WHEREAS the Client wants to make use of the Services provided by the Company, having agreed to the terms and conditions stated herein and completed the Client’s information required to activate the Trading Account.

 1. 1. Interpretation of Terms

  1. In this Agreement, except where the context otherwise requires, the following terms shall have the following meaning:

  “Agreement” means the present Agreement including any Annexes and/or Appendices attached herein as this may, from time to time, be amended or replaced.
  “Appendix” means the Appendices of the Agreement as these may, from time to time be amended or replaced, which constitute an integral part of this Agreement.
  “Annex” means the Annexes of the Agreement as these may, from time to time be amended or replaced, which constitute an integral part of this Agreement.
  “Ask” means the higher price in a quote. The price the Client may buy at.
  “Bid” means the lower price in a quote. The price the Client may sell at.
  “Client” means a natural person accepted by the Company as its Client to whom Services will be provided by the Company under the Terms. The Company only accepts natural persons as Clients.
  “CFD (contract for difference)” means a tradeable contract entered into between the Client and the Company, who exchange the difference in the value of an Instrument, as specified on the Trading Platform at the time of opening a Transaction, and the value of that Instrument at the contract’s end.
  “Digital Option Contract (DOC)” means a type of derivative instrument where the Client earns a payout if he correctly predicts the price movement of the underlying asset at the time of the option’s expiry. The prediction can be made as to whether the value of the underlying asset will fall above or below the strike price at time of expiration.
  “Durable Medium” means any instrument, which enables the Client to store information addressed personally to the Client, in a way accessible for future reference and for a period of time adequate for the purposes of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored.
  “Exchange” means any Regulated Market.
  “Execution” means the execution of Client order(s) by the Company acting as the Client's counterparty as per the terms of the present agreement.
  “Equity” means the balance plus/minus any profit/loss that derives from any open positions.
  “Financial Instruments” means the Financial Instruments as per paragraph 3.1 below that are available on the Company’s Trading Platform.
  “Investor Compensation Fund” (ICF) means the fund of clients of CIFs, who are fund members, established pursuant to article 59(1) and (2) of the Law, and whose powers and functions are regulated by the provisions of the Law and this Directive DI144-2007-15 of 2015 of the CySEC.
  “KYC documents” means the documents of the Client that include the passport or ID and utility bill of the Client.
  “Law” means the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 (Law 87(I)/2017) as this may, from time to time be amended or replaced.
  “Margin” means the required funds available in the trading account for the purposes of maintaining an open position.
  “Margin Level” means the minimum amount of equity a client needs to maintain an open position which is calculated as Equity/Margin.
  “Market” means the market on which the Financial Instruments are subject to and/or traded on, whether this market is organized / regulated or not and whether it is in Cyprus or abroad.
  “Market Maker” means a company which provides BID and ASK prices for financial instruments.
  “Operating (Trading) Time” means the period of time within a calendar week, where the trading terminal or platform of the Company provides the opportunity of trading operations. The Company reserves the right to alter this period of time as it deems fit, upon notification to the Client.
  “Retail Client” means a Client who is not a “Professional Client” or an “Eligible Counterparty” under the meaning of the EU Markets in Financial Instruments Directive (hereinafter - “MiFID II”) and in accordance to the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007.
  “Over-the-Counter (OTC)” means off-exchange trading i.e. the Financial Instruments offered by the Company are executed outside of a regulated exchange or Trading Venue.
  “Parties” means the two parties to the Agreement i.e. the Company and the Client.
  “Password” means the password chosen, at the request of the Company, by the Client for accessing the Company’s Trading Platform.
  “Prices” means the prices offered to the Client for each transaction which may be changed without prior notice. Where this is relevant, the “Prices” given through the Trading Platform include the Spread (see definition below).
  “Services” means the services provided by the Company under this Agreement as defined in paragraph 2 to the Client through the Trading Platform.
  “Spread” means the difference between the purchase price Ask (rate) and the sale price Bid (rate) at the same moment. For avoidance of doubt, a predefined spread is for the purposes of this Agreement assimilated commission.
  “Transaction” means the opening or closing of any offer to either Buy or Sell a Financial Instrument effected in the Client’s Trading account. The Company executes Clients’ orders as the principal to the transaction, and is always the counterparty in the transaction.
  “Trading Account” means unique personified register (account) of all the transactions/ operations on the trading platform of the Company.
  “Trading Platform” means all programs and technology that present quotes in real-time, allow the placement/modification/deletion of orders and calculate all mutual obligations of the Client and the Company.
  “Username” means the username chosen, at the request of the Company, by the user for accessing the Company’s Trading Platform.
  “FATCA” means a United States federal law full name of which is The Foreign Account Tax Compliance Act.
  “US Reportable Person” – for the purposes of this Agreement means, a US Reportable person who, in accordance with FATCA provisions, are defined as follows:
  
  *  US citizen (including dual citizen)
  *  a US resident alien for tax purposes
  *  a domestic partnership
  *  a domestic corporation
  *  any estate other than a foreign estate
  *  any trust if:
      a) a court within the United States is able to exercise primary supervision over the administration of the trust
      b) one or more United States persons have the authority to control all substantial decisions of the trust
  *  any other person that is not a foreign person.
  

  2. Any term used in this Agreement and not otherwise interpreted, shall have the meaning attributed thereto in the Law and/or any EU Directive.
  3. Headings of the paragraphs shall be used solely for ease of reference and shall not affect the contents and interpretation of the Agreement.
  4. Unless the context otherwise requires, reference to persons shall also include legal persons, the singular shall include the plural and vice-versa and either gender shall include the other.
  5. Reference to any agreement (including without limitation, this Agreement) or to any other document, shall be deemed to include references to them as these may from time to time be amended, expanded or replaced and to all agreements and documents, which are declared to be supplementary to them or are attached thereto.

 2. 2. Provision of Services

  1. Subject to the Client fulfilling the obligations under this Agreement, the Company shall facilitate the execution of relevant transactions requested by the Client and allowed by the capabilities of the Company and the Agreement.
  2. The Company shall carry out all transactions as provided in this Agreement on an execution-only basis, neither managing the account nor advising the Client. The Company is entitled to execute transactions requested by the Client as provided in this Agreement even if the transaction is not beneficial for the Client. The Company is under no obligation, unless otherwise agreed in this Agreement and/or other documentation/information on the Website, to monitor or advise the Client on the status of any transaction, to make margin calls, or to close out any of the Client’s open positions. Unless otherwise specifically agreed, the Company is not obligated to make an attempt to execute the Client’s order using quotes more favorable than those offered through the Trading Platform.
  3. The Investment and Ancillary Services which the Company should provide under the terms of the Agreement are stated below, and the Company will provide them in its capacity as a market maker under the terms of this Agreement. The Services that the Company has the right to provide in relation to one or more Financial Instruments as specified in its CySEC license and as per the terms of the Agreement are the following:

  **MiFID II Investment Services and Activities**
  
  *  Reception and transmission of orders in relation to one or more Financial Instruments;
  *  Execution of the orders on behalf of the Clients.
  *  Dealing on Own Account.
  *  Portfolio Management.
  *  Investment Advice.
  
  
  **Ancillary Services**
  
  *  Safekeeping and administration of the Financial Instruments for the Client’s Trading Account, including custodianship and related services such as cash/collateral management.
  *  Granting credits or loans to one or more financial instruments, where the firm granting the credit or loan is involved in the transaction.
  *  Foreign exchange services where these are connected to the provision of the Investment Services.
  The Company does not provide investment, tax or trading advice unless specified as such between the Client and the Company in a separate agreement. Our services include ‘execution only’ meaning that the Company will act on your instructions and will not advice you on any transaction, nor will we monitor your trading decisions to determine if they are appropriate for you or to help you avoid losses. You should obtain your own financial, legal, taxation and other professional advice.
  
  
  **MiFID II Financial Instruments offered by the Company**
  
  *  Digital Option Contracts in stocks, commodities, indices and currency pairs;
  *  Financial Contracts for Differences (CFDs) in stock options, stocks and currency pairs (FX);
  *  Trading in CFDs and other derivatives does not give you any right, voting right, title or interest in the underlying instrument of the Transaction. You understand that you are not entitled to take delivery and are not entitled to ownership of any underlying instrument. CFDs and other derivatives are not traded on a regulated exchange and are not cleared on a central clearinghouse. This exchange and clearinghouse rules and protections do not apply.
  
  
  **Financial products outside of the scope of the Company’s MiFID II Services and Instruments**
  
  *  Financial Contracts for Differences (CFDs) in cryptocurrencies
  *  Cryptocurrencies
  

  4. On its Website the Company is entitled to provide financial services of Contracts for Difference (CFD) with intrinsic protection (Protected CFDs).

  The Company confirms that with regards to the Protected CFD on the Company’s Website:
  A) the maximum risk for the Client related to the services of Protected CFDs on this Website shall in no way exceed the sum maintained by the Client in his account balance (negative balance protection).
  B) the risk of loss in relation to the corresponding potential benefits is reasonably understandable in light of the particular nature of the proposed financial contract. The risk of loss shall not exceed the sum invested by the Client in a particular CFD contract.
  

  5. By accepting this Terms and Conditions, the Client confirms that:

  A) The Client fully understands the maximum risk for the Client related to the services of CFD on this Website and the fact that such risk shall in no way exceed the sum maintained by the Client in his account balance (negative balance protection);
  B) The Client fully understands the risk of loss in relation to the corresponding potential benefits is reasonably understandable for the Client in light of the particular nature of the proposed financial contract.
  

  6. The Company agrees to provide the Client with the Services subject to the Client:

  *  Being over 18 years old and of legal competence and sound mind;
  *  Not residing in any country where distribution or provision of the financial products or services offered by the Company would be contrary to local law or regulation. It is the Client’s responsibility to ascertain the terms of and comply with any local law or regulation to which they are subject. Please note that the Company does not offer financial products or services to residents of Belgium, due to restrictions applicable in Belgium;
  *  Not being a US Reportable Person;
  *  Not being a citizen or resident of the following jurisdictions: Australia, Canada, Belgium, Israel, Palestine, Japan, Sudan, Syria, Iran, or North Korea.
  

  7. Without derogation from the above, the Company reserves the right, acting reasonably, to suspend or refuse access to and use of the Trading Platform to anyone at its sole and absolute discretion.
  8. Any reports, news, opinions and any other information which may be provided by the Company to the Client, aim to facilitate the Client in making his own investment decisions and do not constitute personal investment advice. In case the Company is deemed, for any reason to provide any recommendation and/or advice, the Client hereby agrees that any transaction effected either by adopting or ignoring any such recommendation and/or advice shall be deemed to have been affected by the Client relying exclusively on his own judgment and the Company shall have no responsibility.
  9. Provision of investment advice shall only be carried out by the Company subject to a separate written agreement with the Client and after assessing the Client’s personal circumstances. Unless such written agreement has been entered into between the Client and the Company, the provision of reports, news, opinions and any other information by the Company to the Client does not constitute investment advice or investment research.
  10. The Client agrees and acknowledges that he shall be exclusively responsible for any investment strategy, transaction or investment and he shall not rely on the Company for this purpose and the Company shall have no responsibility whatsoever, irrespective of any circumstances, for any such investment strategy, transaction or investment.
  11. The Client has the right to cancel his order given to the Company within 3 seconds after the moment of giving such order to the Company (hereinafter referred to as the "Cancellation"). Three seconds from the moment of giving the order to the Company by the Client via the platform, the Company may (but is not obliged to) offer to buyout the option from the Client and the Client have the right to agree to such offer (hereinafter referred to as the "Buyout"). The Client is entitled to use such Cancellation or Buyout option subject to the conditions specified on the platform. Such conditions can also include the fee charged by the Company. Such fee is specified on the platform. The Company is obliged to provide all necessary information as to the conditions of Cancellation and Buyout, their cost, etc. The Client acknowledges and agrees that provision of such information on the platform is sufficient. The Client acknowledges and agrees that the use of Cancellation or Buyout is very risky to the Client as long as the cost of Cancellation and/or Buyout depends on the market situation. The Client acknowledges and agrees that he bears all the risks associated with the use of Cancellation and/or Buyout.

 3. 3. Application, Registration, and Verification

  1. When registering for a trading account with the Company, the Client must provide their personal data and verify their email address and telephone contact number. The Client is unable to proceed in his account registration unless this information is provided.
  2. Prior to funding his account, the Client will be asked to provide further personal information pertaining to their economic profile, their appropriateness (together “the identification”) (see Clause 4) and must provide identification documents in order to verify his account (the “verification”). Clients will be unable to proceed to the trading platform without completing their account identification.
  3. Verification documents may include but are not limited to:

  *  Passport or National ID Card issued by Government Authority
  *  Proof of Address in the form of a Utility Bill or Bank Statement
  

  4. The Company reserves the right to request additional supporting documents during the verification of the Client’s Trading Account and on an ongoing basis during the business relationship.
  5. Depending on the method of deposit, the Company reserves the right to request supporting documentation in order to verify the beneficial owner of the account from which funds have been sent.
  6. In the case of Credit or Debit Cards deposits, the Company will request a scan copy of the front and back of the card. The Client should ensure to only leave available the first 6 and last 4 digits of the card number. All other digits and the CCV Code on the back should be covered for the Client’s protection.
  7. It is understood that the Company, under applicable regulations, is not required to accept a person as a Client until all documentation required by the Company have been received, properly and fully completed by the person and all internal checks have been satisfied.
  8. The Client agrees to:

  *  Notify the Company of any changes to their personal and/or financial information by sending an email to kyc@iqoption.com.
  *  Notify the Company of any changes to their email or telephone number by sending an email to support@iqoption.com .
  *  Provide true and accurate data
  

  9. The Company reserves the right to use the Client’s information in order to follow anti-money laundering regulation. The Client authorizes the Company to use such information to perform internal checks.
  10. The Company may, at its discretion and depending on the deposit amount of the Client, give the client up to fourteen (14) days from the date of deposit, to provide supporting documents for the verification of the account. During this time, the Client will have access to the trading platform. If the Client does not provide the documentation within this timeframe, the Company will block the client’s account and return any remaining funds, excluding any profits.

 4. 4. Appropriateness

  1. In accordance with our governing regulation, part of the information requested from Clients is used to assess the Client’s appropriateness to the services and financial instruments offered by the Company.
  2. The Client’s knowledge and experience, as provided by the client, enables the Company to make a decision on the appropriateness of the Client. If the Client is identified as not having the correct level of knowledge/experience, the Company will inform the Client accordingly.

 5. 5. Client Categorization

  1. The Company is required under MiFID II to categorize any Client as eligible Counterparty, Professional Client or Retail Client so that when carrying out business with a Client, the Company can provide the level of information, services and protection that is appropriate to and consistent with a Client categorization.
  2. On the basis of the information available to the Company, the Company categorized the Clients as Retail Clients and agrees that he will be subject to the rules of professional conduct, which govern the Company’s relationship with Retail Clients.
  3. This categorization will apply to all of the Company’s MiFID-related business with the Client unless the Parties agree otherwise.
  4. The Client has the right to request in writing to be categorized as a Professional Client (provided the relevant criteria and procedure are fulfilled), but in such case the Client will be afforded fewer regulatory protections. The Company will assess specific quantitative and qualitative criteria in accordance with the provisions of the Law and the change of categorization will depend on its absolute discretion.
  5. The Client has the right to register only one Trading Account, if any Client has multiple Trading Accounts then the Client needs to inform the Company in relation to these Trading Accounts before carrying out any transactions. If for any reason, the Company is not informed of any multiple Trading Accounts and discovers this to be the case, the Client will be contacted in order to choose which account they wish to keep. All other accounts will be blocked and Client's funds will be refunded back to the Client. Any losses incurred as a result of trading will not be refunded to the Client.

 6. 6. Client Warranties

  1. The Client represents and warrants to the Company that:

  * the Client has the authority to enter into this Agreement and to execute the provisions thereof;
  * is the Client is not under any legal disability with respect to, and is not subject to any law or regulation which prevents his performance of this Agreement or any contract or transaction contemplated by this Agreement;
  * the Client acts as principal and not as an authorized representative / attorney or trustee of any third party;
  * the monetary funds and/or Financial Instruments and other assets delivered for any purpose by the Client to the Company are not connected directly or indirectly to any illegal acts and/or criminal activities and/or terrorism;
  * the monetary funds and/or Financial Instruments and other assets delivered for any purpose by the Client to the Company, shall belong exclusively to the Client and at all times be free from any charge, lien, pledge or encumbrance, unless the Client has otherwise disclosed to the Company in writing;
  * the Financial Instruments and/or legal documents, which the Client delivers to the Company are authentic, valid and free of any defect and they shall have the legal effect which they contend to have;
  * the Client certifies that he has provided accurate, complete and true information about himself upon registration and will maintain the accuracy of the provided information by promptly updating any registration information that may have changed. Failure to do so may result in Trading Account closure, Trading Account limitations and/or voiding of any transactions;
  * the Client confirms that he/she is not a US Reportable Person or citizen or resident of Australia, Canada, Belgium, Israel, Palestine, Japan, Sudan, the Syrian Arab Republic, the Islamic Republic of Iran and the Democratic People's Republic of Korea;
  * the Client confirms that he has reached the age of maturity in the country of his/her residency;
  * the Client confirms that he is of legal competence and/or of sound mind;
  * the Client will provide KYC documents to the Company within a period not exceeding 14 days from the moment of depositing funds.
  

  2. The Client confirms that the purpose and reason for registering and operating an IQ Option Trading account is to trade, on their own behalf, in any financial instruments and to take advantage of the services offered by the Company. The Client warrants that should the reason for operating an IQ Option Trading account change, they will inform the Company immediately.
  3. The Client warrants and/or shall repeat the above warranties at all times, including, without limitation, during and/or upon the execution of any transaction and/or trade, through the Trading Account and the provision of the Services.

 7. 7. Indemnity and Liability

  1. The Client shall indemnify and keep indemnified the Company and its directors, officers, employees or representatives against all direct or indirect liabilities (including without limitation all losses, damages, claims, costs or expenses), incurred by the Company or any other third party in respect to any act or omission by the Client in the performance of his obligations under this Agreement and/or the liquidation of any Financial Instruments and products of the Client in settlement of any claims with the Company, unless such liabilities result from gross negligence, willful default or fraud by the Company. This indemnity shall survive termination of this Agreement.
  2. The Company shall not be liable for any loss, expense, cost or liability incurred by the Client in relation to this Agreement, unless such loss, expense, cost or liability is resulted from gross negligence, willful default or fraud by the Company. Notwithstanding the provisions of paragraph 6.1 above, the Company shall have no liability to the Client whether in Agreement, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, for any loss of profit, or for any indirect or consequential loss arising under or in connection with the Agreement.
  3. The Company shall not be liable for any loss of opportunity as a result of which the value of the Financial Instruments of the Client could have been increased or for any decrease in the value of the Financial Instruments of the Client, regardless of the cause, unless such loss is directly due to gross negligence, willful default or fraud on the part of the Company.
  4. The Company shall not be liable for any loss which is the result of misrepresentation of facts, error in judgment or any act done or which the Company has omitted to do, whenever caused, unless such act or omission resulted from gross negligence, willful default or fraud by the Company.
  5. The Company shall not be liable for any act or omission or for the insolvency of any counterparty, bank, custodian or other third party which acts on behalf of the Client or with or through whom transactions on behalf of the Client are carried out.

 8. 8. Execution of Orders

  1. By accepting this Agreement, the Client accepts that he has read and understood all provisions of this Agreement and related information on the Website. The Client accepts and understands that all orders received shall be executed by the Company as the counterparty of the transaction in its capacity of Market Maker. The Company shall act as a principal and not as an agent on the Client’s behalf for the purpose of the Execution of orders. The Client is informed that Conflicts of Interest may arise because of this model, and further details can be found in the Company’s Conflict of Interest Policy.
  2. The Client authorizes the Company to rely and act in accordance with any order, which appears to have been placed (and has been reasonably accepted as such by the Company) by the Client in accordance with the provisions of paragraph 16.
  3. The Client may transmit orders to the Company via the Trading Platform or in such other manner as it may be specified from time to time, provided the Company is satisfied, at its absolute discretion, as to the identity of the person placing the order as well as for the validity of the order.
  4. The Client agrees that: (i) the Company may record all telephone conversations between the Client and the Company’s employees or representatives, (ii) any recordings that the Company keeps will be its sole property and the Client accepts that they will constitute evidence of the communications between the Company and her/him, (iii) the Company may use such recordings or transcripts from such recordings as evidence towards any dispute, and (iv) that telephone conversations may be recorded without the use of a warning tone or any other further notice.
  5. Any orders of the Client, once placed, cannot be revoked or amended, except where the Company can and shall allow the Client to revoke or amend the relevant order.
  6. Reception of the order by the Company shall not constitute acceptance and acceptance shall only be constituted by the execution of the order by the Company.
  7. The Company shall be obliged to execute the Client's orders sequentially and promptly.
  8. The Client acknowledges and accepts a) the risk of mistakes or misinterpretations in the orders sent through the Trading Platform due to technical or mechanical failures of such means, b) the risk of delay or other problems as well as c) the risk that the orders may be placed by unauthorized persons and agrees to indemnify the Company in full for any loss incurred as a result of acting in accordance to such orders. The Client accepts that during the execution of his order, the Company shall have no responsibility as to its content or the identity of the person placing the order, except for gross negligence, willful default or fraud by the Company.
  9. The Client acknowledges that, at its own discretion, under certain market conditions and in particular where it has reached or surpassed internal exposure levels, the Company may have to close all or a part of the Client’s positions in CFD contracts with cryptocurrencies as underlying assets. The Company undertakes to provide adequate notification to the Client in case a CFD position will be liquidated by the Company and shall provide no less than 5 (five) working days notice before proceeding with the liquidation.

 9. 9. Electronic Trading

  1. By accepting this Agreement, the Client is entitled to apply for access codes, within the Company’s electronic systems and/or Trading platform, in order to be able to give orders for the purchase or sale of the Financial Instruments by connecting to the internet through a compatible device such as a personal computer, a tablet or a smartphone. The Client acknowledges and understands that the Company reserves the right, at its absolute discretion, to terminate the Client’s access to the Company’s Trading Platform or part of them in order to ensure the effective and efficient operation of its systems and in order to protect its own interests and the interests of its Clients. In such cases, the Company may close any or all Trading Accounts.
  2. The Client agrees and declares that:

  • the Client will ensure that the Username and Password issued by the Company in relation to the use of the Service(s) will only be used by him and will not be disclosed to any other person;
  • the Client shall destroy any written notification of his security information upon receipt;
  • the Client shall avoid choosing numbers, passwords etc. which may be easy to guess such as birthdays and telephone numbers;
  • the Client shall never write down or record his security information without disguising it, and
  • the Client shall be liable for all orders given through his security information and any orders received in this manner by the Company shall be considered to have been given by the Client.
  • the Client is granted an exclusive and non-assignable right to the use of and access to the Trading Account and that it is his responsibility to ensure that no other third party, including, without limitation, to any next of kin and/or to members of his immediate family, shall gain access to and/or trade through the Trading Account assigned to her/him.
  • Frequent access and logins to the Trading Account via different IP addresses from different countries and/or via the use of VPN is an indication that shall reasonably lead the Company to believe that paragraphs 9.2.1 and 9.2.6 have been breached.

  3. The Client undertakes to notify the Company immediately if the Client notices or has any reason to suspect that:

  • the Client’s security information has been learnt or may be misused by any person;
  • any unauthorized or irregular transaction was recorded on his Trading Account;
  • an erroneous order confirmation or any similar inaccurate or conflicting statement or any information;
  • the Client became a US Reportable Person or a citizen or resident of Australia, Canada, Belgium, Israel, Palestine, Sudan, Syria, Iran, North Korea or Japan.

  4. The Client acknowledges that the provision of the Service(s) may involve information being transported over an open network. Information is therefore transmitted regularly and without control across borders. The Company takes reasonable steps to avoid information being intercepted and read by third parties, by utilizing techniques such as encryption, however it is not always possible to avoid someone other than the Company from gaining access to information about the Client and the Client dealings with the Company.
  5. The Client acknowledges that the Company will not take action based on the orders transmitted to the Company for execution by electronic means other than those orders transmitted using the predetermined electronic means such as the Trading Platform, and the Company shall have no liability towards the Client for failing to take action based on such orders.
  6. The Company bears no responsibility for any actions or omissions of third parties nor does it bear any responsibility for any damage and/or loss and/or expense caused to the Client or third parties as a result of and/or in relation to any aforesaid action or omission.
  7. The Company is not responsible for any power cuts or failures that prevent the use of the system and/or the Trading Platform and cannot be responsible for not fulfilling any obligations under this agreement because of network connection or electricity failures.
  8. Telephone instructions related to trading activities, are currently not permitted. The Company reserves the right, at its discretion, to amend this term in the future.
  9. Orders can be transmitted to the Company for execution, only within the operating (trading) time. The Client’s order shall be valid and in accordance with the type and time of the given order, as specified.
  10. The Client acknowledges and agrees that the Company has the right to close any transaction, at its sole and absolute discretion without providing prior notice to the Client if the underlying asset or contract on which the transaction is based settles on an expiry date as determined by the relevant financial market, in which the said asset is traded (such time referred to as 'Closing Time' and the relevant expiring transaction referred to as an 'Expiring Transaction'). The Company will not be obligated to take actions to roll over an open position in an Expiring Transaction.
  11. In case of force-majeure, the Company may suspend, freeze and/or cancel the Client positions and suspend any trading activities on the Trading Platform, and/or suspend the trading of a particular asset and/or request the revision of the executed transactions.
  12. If the Client remains inactive for a period of 90 concurrent days ('Inactive Account'), his account will be charged with a monthly maintenance fee of €50.00 on the unused credit balance. It should be made clear that any maintenance fees shall not exceed the total balance of such Inactive Account.

 10. 10. Refusal of Execution of Orders

  1. The Client acknowledges that the Company will have the right, at any time and for any reason and without justification, at its sole discretion, to refuse to execute orders, including, without limitation, in the following circumstances:

  • If the execution of the order aims or may aim to manipulate the market price of the Financial Instruments (market manipulation);
  • If the execution of the order constitutes or may constitute abusive exploitation of confidential information (insider trading);
  • If the execution of the order contributes or may contribute to the legalization of the proceeds of illegal activities (money laundering);
  • If the Client has insufficient funds to cover the purchase of Financial Instruments or if there is insufficient number of Financial Instruments to cover their sale;
  • If the Client fails to fulfill any of his obligations towards the Company under this Agreement;
  • The Company’s own exposure levels as set out in the Company’s internal policies have been reached in respect of the Financial Instrument or the underlying asset of the Financial Instrument the Client wishes to buy/sell;
  • If the Client seeks to be or became the US Reportable Person or the citizen or resident of Australia, Canada, Belgium, Israel, Palestine, Sudan, Syria, Iran, North Korea or Japan.

  2. Any such refusal by the Company shall not affect any obligation, which the Client may have towards the Company.

 11. 11. Client’s Money (Safeguarding)

  1. Client’s funds which will be used for the provision of Service(s) shall be held with the Company in the name of the Client in special client denominated accounts (further – Bank account) with reliable financial institutions (within or outside Cyprus or the EEA). These funds will be segregated from the Company’s funds and cannot be used for any other purpose. Company will not be held liable for the insolvency, act or omissions of any bank or other third party holding Client’s funds.
  2. The Client’s funds in accordance with the provisions of paragraph 10.1 may be held with the funds of other Clients in a pooled Bank account, and although segregated from the Company’s own funds it may not be segregated from the funds held for other clients within the relevant Bank account. Consequently, in the event of default on the part of the bank or other institution, which causes a shortfall in the funds held in the pooled Bank account, the Client may share proportionately in that shortfall.
  3. The Client authorizes the Company to make deposits and/or withdrawals from the Bank account on his behalf including, without prejudice to the generality of the above, withdrawals for settlement of all transactions undertaken by this Agreement and all amounts payable by or on behalf of the Client to the Company or to any other third party
  4. The Company retains a right of set off and may, at its discretion, from time to time and without the Client’s authorization, set-off any amounts held on behalf and/or to the credit of the Client against the Client’s obligation to the Company and/or merge any accounts of the Client with the Company. Unless otherwise agreed in writing by the Company and the Client, this Agreement shall not give rise to any rights other than those set out herein or to any credit facilities.
  5. The Client has the right to withdraw the funds, which are not used for margin covering, free from any obligations from his account without closing the said account.
  6. The funds transfer (withdrawal from Trading Account) is achieved within 24 hours after receiving from the Client a withdrawal request instruction. Then the transferring amount reduces the balance of the Client's Trading Account on the day the withdrawal request is processed. The Company reserves the right to decline a withdrawal request if the request is not in accordance with this Agreement or to delay the processing of the request if not satisfied with full documentation of the Client.
  7. The Client agrees to pay any incurred bank transfer fees when withdrawing funds from his account to his designated bank account. The Client is fully responsible for the payment details that he has provided to the Company and the Company accepts no responsibility for the Client’s funds if the Client’s given details are incorrect. It is also understood that the Company accepts no responsibility for any funds not deposited directly into the Company’s bank accounts/Trading Account(s).
  8. The Client agrees that any amounts sent by the Client will be deposited to the Trading Account at the value date of the payment received and net of any charges / fees charged by the bank or any other intermediary involved in such transaction process. The Company must be satisfied that the sender is the Client before making any amount available to the Trading Account, otherwise the Company reserves the right to refund / send back the net amount received to the remitter by the same method as received.
  9. Withdrawals should be made using the same method used by the Client to fund his Trading Account and to the same remitter. The Company reserves the right to decline a withdrawal with specific payment method and to suggest another payment method where the Client needs to complete a new withdrawal request. The Company further reserves the right to request further documentation while processing the Client's’ withdrawal request. If the Company is not satisfied with any documentation provided by the Client, the Company may reverse the withdrawal transaction and deposit the amount back to the Client’s Trading Account.
  10. In the event that any amount received in the Bank Accounts is reversed by the Bank Account provider at any time and for any reason, the Company will immediately reverse the affected deposit from the Client’s Trading Account and further reserves the right to reverse any other type of transactions effected after the date of the affected deposit. It is understood that these actions may result in a negative balance in all or any of the Client’s Trading Account(s).
  11. The Client acknowledges and agrees that the Company will not pay interest to the Client on funds located on Trading Account. The Company reserves the right to establish when and how much interest it will pay on the Client funds.
  12. It is understood by the Client that the Company may keep merchant accounts in its name with payment service providers (PSPs). The primary function will be to facilitate and settle payment transactions of its Clients and it is noted that merchant accounts are not used for safekeeping of Client money.
  13. The Company will exercise due skill, care and diligence when selecting and appointing financial institutions such as banks or PSPs, especially in cases where these institutions hold Client money. The Company will periodically review, monitor and take into account the financial institution's reputation, integrity and expertise, in addition to its regulatory status. It should be noted that the Company cannot be held liable for any circumstances beyond its control and as such is not responsible for any losses the client may face as a result of the insolvency or failure of the financial institution where Client money is held.
  14. For the purposes of safeguarding Client money, according to regulation, the Company:

  • Will retain accurate corresponding records distinguishing the Client money from its own as well as that of other Clients.
  • Will conduct on a regular basis reconciliation between its internal accounts and records and those of any third parties by whom those funds are held.
  • Will keep all Client money segregated from its own funds
  • Will not use Client money for its own business purposes
  • Will ensure that Client money deposited into financial institutions is segregated from its own money in clearly identified accounts (Clause 11.1).

  15. The financial institution where segregated client funds will be kept may be within Cyprus or within the EEA. It should be noted that the applicable legislation applied to such financial institutions outside of Cyprus (but within EEA) may be different from the applicable legislation in Cyprus. In the event of insolvency, your funds may be treated differently from any treatment applicable to funds held in segregated accounts in Cyprus.
  16. The financial institution, to which we will pass your money, may hold it in an omnibus account. Hence, in the event of the insolvency or any other comparable proceedings in relation to that financial institution, we may only have an unsecured claim against the financial institution on your behalf, and you will be exposed to the risk that the money received by us from the financial institution is insufficient to satisfy your claims. It is understood that the Company may hold Client money and the money of other clients in the same account.

 12. 12. Deposits & Withdrawals

  1. The Client's Trading Account shall be activated upon the deposit of funds.
  2. The Client is able to deposit funds into his account at any time during the course of business relationship. Deposits can be made through a number of methods as specified on the Company’s Website, which may be changed at the Company’s discretion. When making a deposit, the Company shall credit the Client’s Trading account with the relevant amount.
  3. The Company prohibits third party or anonymous payments into the Client’s trading account. Only funds sent from an account held in the Client’s name and belonging to the Client are acceptable. The Company reserves the right at its discretion, if it has identified third party or anonymous deposits, to block the account. The Client should note that any remaining funds will be returned to the third-party source via the same payment method and any profits accumulated by the Client using third party or anonymous funds will not be made available to the Client.
  4. The Company reserves the right to request documentation to confirm the source of funds deposited into the Client’s account.
  5. The Company will process withdrawals upon receiving a request through the Client’s platform. When requesting a withdrawal, the Client should note that the withdrawal of funds will be sent back to the same account via the same method from where the initial deposit was received (e.g. Client deposits 100$ to trading account by bank wire, first 100$ of withdrawal will be sent via bank wire to same bank account). The Client is able to request any profit (above his deposit amounts) through other available methods, as long as the account the withdrawal is to be made belongs to the Client.
  6. Withdrawals can only be requested to accounts in the Client’s name. No withdrawals will be processed to third party or anonymous accounts.

 13. 13. Titles of Ownership

  1. The Financial Instruments purchased by the Client or by the Company on behalf of the Client and shall be registered in the name of the Client and/or in the name of the Company on behalf of the Client.

 14. 14. Safekeeping of Financial Instruments

  1. The Client’s Financial Instruments shall be deposited for safekeeping with a third party/custodian in the name of the Client and/or in the name of the Company on behalf of the Client subject to the terms of this Agreement, which may include the Company if applicable and permitted by applicable legislation. Such Financial Instruments may not be separately identifiable from the proprietary Financial Instruments of the third party / custodian and in such cases, the Client may not be fully protected against any act, omission or the insolvency of the third party / custodian.
  2. The Company shall act with diligence and care during the appointment and monitoring of the third party / custodian for the holding and safeguarding of Financial Instruments. The Company shall not be liable for any loss suffered by the Client due to any act, omission or the insolvency of the third party / custodian, unless such loss is the result of gross negligence or fraud by the Company in the appointment or monitoring of the third party / custodian.
  3. The Client’s Financial Instruments in accordance with the provisions of paragraph 11.1 may be held with Financial Instruments of other clients in a pooled Bank account with a third party / custodian. Consequently, in the event of default on the part of the third party / custodian which causes a shortfall in the Financial Instruments held in the pooled Bank account, the Client may share proportionately in that shortfall.
  4. Where the Financial Instruments and assets of the Client are deposited for safekeeping with a third party / custodian of the Client’s choice, the Client will enter directly into an agreement with the third party / custodian of his choice and will notify the Company in writing of the appointment and the details of the third party / custodian.

 15. 15. Settlement of Transactions

  1. The Company shall proceed to a settlement of all transactions upon execution of such transactions.
  2. An online statement of Account will be available for printing to the Client on the Trading Platform of the Company, at all times.

 16. 16. Laws and Market Regulations

  1. All transactions of the Client shall be subject to the laws, which govern the establishment and operation, the regulations, arrangements, directives, decisions, circulars and practices (jointly referred to as “the Laws and Regulations”) of the CySEC and any other authorities which govern the operations of Investment Firms, as they are amended from time to time. The Company shall be entitled to take or avoid taking any necessary measures in order to comply with the Laws and Regulations, included but not limited to FATCA, in force from time to time.

 17. 17. Client’s Obligations

  1. The Client shall be obliged to deposit with the Bank Account any required funds so that there is sufficient clear balance for the execution of his order for the purchase of Financial Instruments and products and to deliver to the third party / custodian under the Company’s control any Financial Instruments he requires from the Company to sell, which may include the Company if applicable and permitted by applicable legislation. In case of non-fulfillment of these obligations, the Company shall be entitled not to execute the relevant order, in whole or in part. If the Company executes such orders, the Client shall be obliged to immediately pay the difference between the said balance and the cost of the transaction (in case of purchase) or to deliver the Financial Instruments and/or their control to the third party / custodian (in case of sale) and to pay the Company’s fee, commissions and/or other expenses, otherwise the Client shall be instantly deemed in default without any further notice and shall be liable for any loss caused to the Company from this delay including loss of profit.
  2. All assets, including Financial Instruments or funds which come into the control of the Company on behalf of the Client shall be subject to the Company’s right of lien. To this extent, the Company shall be entitled to refuse their delivery to the Client until all the obligations towards the Company are fulfilled. The Company shall not be liable for any losses caused to the Client or to any third party by the exercise of the right of lien or by any other lawful measures, which may be taken by it, in settlement of its claims against the Client, including any future or contingent claims.
  3. The Client agrees that in case the Company carries out a transaction which is not covered by the balance of the Client's Trading account, the Company shall have the right to liquidate his assets and use the proceeds to cover part or the total difference.
  4. The Company has the right to refuse to fulfill its obligations under this Agreement, for as long as it maintains any claims against the Client, whether these are due, future or contingent and regardless of whether these arise from the same transaction from which such obligations arise.

 18. 18. Other Documents

  1. The Client shall sign any document, which at the Company’s discretion, is considered fair and necessary for the provision of the Service(s) by the Company under this Agreement, including without limitation, for the execution of the Client’s orders and the operation of the Client’s funds. Such document shall constitute an integral part of this Agreement and shall remain in force until the Company receives a written notice from the Client to revoke it.

 19. 19. Foreign Exchange

  1. For any conversion required to be effected from one currency to another for the execution of any order, the Company is entitled at its absolute discretion to debit the Client’s Trading Account with the equivalent amount of the transaction in the currency in which the Client holds the Trading Account.
  2. The Client acknowledges and agrees that he shall undertake all risks deriving from any such conversion and in particular, the risk of loss which may be incurred as a result of the fluctuation in the exchange rates.

 20. 20. Costs and Associated Charges

  1. The Company may pay fee/commission to business introducers, referring agents, or other third parties based on written agreement. This fee/commission is related to the frequency/volume of transactions and/or other parameters. Specifically, The Conflicts of Interest such payments to business introducers may create and the procedures established by the Company for their management are described in the Company’s Conflicts of Interest Policy.
  2. All applicable fees or charges can be found on the Company’s Website (General Fees). The Company has the right to amend its fees and charges from time to time.
  3. Clients are entitled to use OTN tokens to reduce the brokerage commission charged by the Company for opening CFDs on cryptocurrencies. For this purpose, Clients can find the current internal rate of OTN tokens value for paying commissions on the OTN tab of the trading platform.

 21. 21. Provision of Information to the Client

  1. Where the Company holds Financial Instruments or funds on behalf of the Client, it shall send to the Client at least annually, a statement in a Durable Medium of those Financial Instruments or funds unless such a statement has been provided in any other periodic statement.
  2. Where the Company executes a Client's order, it shall send to the Client, in a Durable Medium, a notice which confirms execution of the order and includes the essential information concerning its execution, no later than the first business day following execution.
  3. The notice confirming the execution of the order, which shall be sent by the Company to the Client, shall include, as the case may be, the Company’s identification, the full name of the natural person, the trading day and time, the type of the order, the execution venue, the identification of the Financial Instrument, reference to the type of order (buy or sell), the quantity, the unit price, total consideration and the total sum of the commissions and expenses charged.
  4. The Client may request from the Company to send him information about the status of his/her order.
  5. The Client may object in writing any part of the notice referred to in paragraph 21.3 above within 5 (five) business days from the date he receives the notification. Failure of the Client to act as above shall prevent the Client from raising any objection or dispute on the specific transaction. An objection of the Client does not result in the cancellation of the transaction.
  6. Beta Versions: The Company may test certain functions and websites using a Beta Version which is available to Clients. Clients should note that the Company is not liable for any financial losses or disruptions to services the Client may face as a result of using Beta Versions. All Beta Versions will be identified as such and the Client accepts all risks.

 22. 22. Outsourcing and Appointment of Tied Agents

  1. The Company may appoint tied agents (further – “Agent(s))”) for identifying suitable opportunities and creating consumer interest and awareness towards the Services, for the receipt and transmission of orders from the Clients and/or for the provision of advice to the Client (if the Company offers such service as separate Service) or potential client in relation to the Financial Instruments. In case of appointment of an Agent, the Company shall remain fully and unconditionally responsible for any action or omission on the part of the Agent when acting on its behalf.

 23. 23. Investor Compensation Fund

  1. The Company is a member of the Investor Compensation Fund. The Client, under certain preconditions, is entitled to compensation from the Investor Compensation Fund. For more information please see Investor Compensation Fund

 24. 24. Acknowledgement of Risks

  1. By accepting this Agreement the Client accepts that the Client has read and understood the information contained in this Agreement and the Company’s general description of the nature and risks of different Financial Instruments, Products, and/or Service(s) which can be found in our Risk Disclosure

 25. 25. One Click Trading terms and conditions

  1. One Click Trading mode allows you to perform trading operations on the platform with only one click on the Buy/Call or Sell/Put buttons without any additional confirmations.
  Opting in for the One Click Trading mode means that you acknowledge that you have read and understood the following terms and conditions, and you agree to be bound hereby.
  Your current version of the platform enables you to choose between the following modes for order submission. You agree that you will be bound by the procedures and conditions specified herein with respect to each such mode.

  • There are several steps you have to follow when using the default mode for the submission of orders. Using the default mode, you first invoke the instruments menu and choose the assets you want to trade. Then you select all parameters depending on the instrument you have chosen and confirm your order submission by clicking either Buy/Call or Sell/Put buttons depending on the particular order type selected and your trading intentions. Using the default mode, a confirmation window will appear and will you have to confirm your intentions and the trade details in order to confirm the transaction. Your order will not be submitted until you have completed the aforementioned procedure.
  • The One Click Trading mode for order submission ("One-click trading") is a one-step process. You will be submitting orders when you single-click either Buy/Call or Sell/Put buttons.

  There will be no subsequent confirmation prompt for you to click; hence you should ensure beforehand that all parameters are set based on your trading intentions. You will not be able to withdraw your order once you click Buy/Call or Sell/Put buttons (with the exemption of a 3 second cancellation period for binary options) and only certain parameters such as stop loss and take profit orders for CFDs can be modified after having opened a trade. Under normal market conditions and system performance, a market order will be promptly filled after submission and you will have entered into a binding transaction.
  You can activate or deactivate One Click Trading mode in the settings of the platform. One Click Trading can be activated or deactivated for one or several instruments in the settings.
  By selecting the One Click Trading mode, you understand that your orders will be submitted by clicking the Buy/Call or Sell/Put button, without any further order confirmation. You agree to accept all risks associated with the use of the order submission mode you have chosen, including, without limitation, the risk of errors, omissions or mistakes made in submitting any order.
  You agree to fully indemnify and hold harmless the Company from any and all losses, costs and expenses that may incur as a result of any such errors, omissions or mistakes by you or any other person trading on your behalf.
  If you accept the One Click Trading terms and conditions, tick the "buy in one click" option when opening trades on the platform. If you do not accept the conditions, do not tick the box and do not use the One Click Trading function.

 26. 26. VIP Benefits

  The Company may at its sole discretion, provided a Client deposits in his/hers Trading Account a total amount of €3,000 (Euro Three Thousand) or the equivalent amount in another currency, grant the Client VIP status and benefits as these will be set out from time to time at the Company's website. The Company is entitled, at its sole discretion, without cause and/or without prior notification, to revoke VIP status and benefits from a Client and/or remove and/or alter the benefits offered to VIP Clients. Clients who are granted VIP status and benefits agree that any such alteration and/or revocation of the VIP status and/or benefits offered to them due to their VIP status, shall not entitle them to any compensation and neither shall constitute a cause of action against the Company.

 27. 27. Duration of Agreement and Amendment Thereof

  1. This Agreement shall take effect upon its acceptance by the Client which is signified by the opening of the Trading Account and the depositing of funds. This agreement shall be valid for an indefinite time period, unless terminated in accordance with paragraph 26 below.
  2. This Agreement may be amended unilaterally by the Company to reflect any change in the legislation and/or decisions and/or EU Directives and/or regulations of the Market and/or the CySEC and/or other appropriate authorities in the Republic of Cyprus or abroad that affect this Agreement. In any such case, the Company shall notify the Client of the said amendment, which shall take effect immediately without the Client’s consent by publishing the new version of the Agreement and/or other related documentation/information on the Website.
  3. The Company reserves the right to amend, from time to time, any part of this Agreement for any reason.
  4. The Client shall ensure that they are informed of these changes at all times. Under such circumstances, the Client will be notified either in writing or through our Website accordingly and shall reserve the right to accept or not accept the amendments according to the provisions of this clause.
  5. If the Company deems that the amendments are material, such amendments will take effect on the date specified in the notice to you.
  6. Any amendments will affect all ongoing business between the Company and the Client, unless we state otherwise in our notice. No amendment of the terms of this Agreement shall affect any outstanding order, transaction, or any other rights or obligations which exist at the date of amendment, unless specified otherwise in the notice.
  7. The Client understands and agrees that her/his consent is not necessary for any change to be effective. Any order of the Client to execute a transaction(s) following the receipt of the notice, shall be deemed as acceptance by the Client of the contents of the amendment and of the Agreement as amended.
  8. The Client understands that it is their sole responsibility to remain up-to-date with all changes. The applicable version shall be the latest version uploaded on the Company’s website and in the event of a dispute the latest version shall prevail.
  9. In case the Client does not agree with the amendments, the Client shall be entitled to terminate this Agreement in accordance with paragraph 29 below.

 28. 28. Termination of the Agreement

  1. Each Party shall be entitled to terminate this Agreement at any time by giving to the other Party 15 (fifteen) days written notice. During the 15 days notice, the Company may limit the services available to the Client, however access will be granted in order for the Client to withdraw any remaining balance and close any open positions.
  2. The Company shall be entitled to terminate this Agreement immediately, close all open positions, block the Client’s account, and return any remaining funds (if applicable) without giving prior notice under the following circumstances:

  • Death or legal incompetence of the Client;
  • If any application is made or any order is issued, or a meeting is convened, or a resolution is approved, or any measures of bankruptcy or winding up of the Client are taken;
  • The Client violates any of the Client’s obligations under this Agreement;
  • The Client being guilty of malicious conduct or gross negligence or fraud or of using fraudulent means or was involved in fraud scheme in relation to the performance of this Agreement;
  • The Company has reasonable suspicion that the Client being guilty of or fraud or of using fraudulent means or was involved in fraud scheme in relation to the performance of this Agreement;
  • The termination is required by any competent regulatory authority or body or court of law or under applicable law;
  • The Client occurred to be or became the US Reportable Person or citizen or resident of Australia, Canada, Belgium, Israel, Palestine, Sudan, Syria, Iran, North Korea or Japan;
  • In case the Company became aware that the Client has not reached the age of maturity in the country which the Client is a citizen of or resides in.
  • In case the Client receives 2 warnings regarding verbal abuse against employees of the Company.
  • The Client breaches any of the warranties made by her/him in this Agreement.
  • In case the Client uses and/or there are indications that lead the Company to reasonably believe that the Client uses different IP addresses from different countries and/or VPN during the course of executing any transactions and/or trades through the Trading Account and/or the provision of the Services. Whether the Client has provided notice to the Company for any change to its IP address and/or of the use of VPN is irrelevant.

  3. The Company shall be entitled to terminate this Agreement immediately and close all open positions without giving prior notice under the following circumstances: if the Client didn’t provide to the Company his KYC documents within 14 days from the moment of acceptance of this Agreement.
  4. Provided that the provisions of paragraph 14 shall continue to apply even after the termination of the Agreement, any other lawful rights or obligations that have arisen during or before the termination of the Agreement shall not be affected and the Client shall be obliged to pay to the Company, inter alia:

  • Any pending fee of the Company and any other amount payable to the Company;
  • Any expenses incurred by the Company in the provision of the Service(s) under this Agreement, or as a result of the termination of this Agreement, and
  • Any losses arising during the arrangement or the settlement of the outstanding obligations.

  5. In case of termination of this Agreement for a reason indicated in clause 28.2 of this Agreement, the Company shall have no liability towards the Client and no obligation to pay the profit of the Client.
  6. In case of termination of this Agreement for a reason indicated in clause 28.1 of this Agreement, the Company shall have either to wire to the Client the remaining balance or to give to the client the opportunity to withdraw his remaining balance. In case of termination of this Agreement for a reason indicated in clause 28.2 of this Agreement, the Company shall have to transfer to the Client the remaining balance, excluding any profits.
  7. In case of termination of this Agreement for any reason, the Company shall have no liability towards the Client in case the obligations subject to the fulfillment the Company’s obligations.

 29. 29. The Client's Data

  1. The Client’s data are those recorded in the Client’s questionnaire and are included in the Client’s Trading Account under his personal cabinet.
  2. The Company could update the Client’s data by written notice to the Client in a reasonable time at its absolute discretion.
  3. The Company will keep Client’s data for the whole duration of this Agreement and for at least 5 (five) years following termination of this Agreement.

 30. 30. Confidentiality

  1. The Parties agree to keep confidential and not to disclose to any third party any confidential information given by the other Party under this Agreement including without limitation all the communication, documentation or other information exchanged between them, both during the term of the Agreement as well as after its termination.
  2. The Company has the right, without prior notice to the Client, to disclose personal data or details of the transactions of the Client in order to comply with the requirements of the regulatory authorities in the Republic of Cyprus or abroad. The Company may also disclose such information to its auditors/consultants provided if they are informed and committed to the confidentiality of the information communicated.
  3. The Company will handle all Clients’ personal data according to the relevant laws and regulations for the protection of personal data as this may be amended from time to time.

 31. 31. Communication Methods

  1. Subject to any specific provision to the contrary in this Agreement, the Client may communicate with the Company by mail, fax, email or telephone. The communication details of the Company are the following:
  Postal Address: Yiannis Nicolaides Business Center, Agiou Athanasiou Avenue 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol, Cyprus.
  Telephone:(+357) 25 825808 Fax: (+357) 25 335164.
  E-mail: info@eu.iqoption.com.
  2. The official communication language of the Company is English. For the ease and convenience of the Client, the Company employs staff who are able to speak the Client’s native language. It should be noted that all documents and information provided by the Company shall be in English, if the Company provides such information in any languages other than English, it does so for informational purposes only. The Company will not be legally responsible or liable regarding the accuracy of the translated information. It is advised that the Client refer to the English version of such information/documentation.

 32. 32. Handling of Complaints

  1. The Client shall contact (in writing) the Company’s compliance officer in respect to any complaints for the Services provided by the Company under this Agreement through the email: complaints@iqoption.com. The complaint shall be dealt with in accordance with the procedures set forth in the Company’s policy, details of which can be found at the following link Complaints & Grievances Policy.

 33. 33. Force Majeure

  1. The Company shall not be liable to the Client for any failure, hindrance or delay in performing its obligations under this agreement where such failure, hindrance or delay arises directly or indirectly from circumstances beyond its reasonable control. Such force majeure events shall include without limitation any technical difficulties such as telecommunications failures or disruptions, declared or imminent war, rebellion, civil unrest, natural disasters, statutory provisions, measures taken by authorities, strikes, lock–outs, boycotts, blockades or discontinuance or suspension of the operation of any Market.
  2. The Company does not bear responsibility for not fulfilling (improperly fulfilling) of its obligations when prevented from doing so by uncontrollable circumstances.

 34. 34. Assignment

  1. The Agreement shall be personal to the Client and the Client shall not be entitled to assign or transfer any of his/her rights or obligations under this Agreement.
  2. The Company may at any time assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement to a third party. The Company shall notify the Client of any such assignment.

 35. 35. Applicable Law and Jurisdiction

  1. The Agreement and all transactional relations between the Client and the Company shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Cyprus and the Parties agree that all disputes shall be finally settled in the courts of the Republic of Cyprus.

 36. 36. General Provisions

  1. The Client acknowledges that no representations were made to him by or on behalf of the Company, which have in any way incited or persuaded him to enter into this Agreement.
  2. This Agreement, together with the Appendices/Annexes and other related documentation/information on the Website, including ‘Conflict of Interest Policy’, ‘Order Execution Policy’, ‘Risk Disclosure’, shall constitute the entire agreement between the Company and the Client in accordance with the provisions of the Law and shall prevail over any oral or written communication and/or previous agreements between the Company and the Client.
  3. In case any provision of the Agreement becomes, at any time, illegal, void or unenforceable in any respect, in accordance with any applicable law and/or regulation of any jurisdiction, the legality, validity or enforceability of the remaining provisions of the Agreement shall not be affected.
  4. In case of negligence, tolerance or leniency on the part of any Party with respect to its rights under this Agreement shall not in any case be deemed a silent or other waiver or abandonment of rights.
  5. Where the Client is more than one person, the Client’s obligations under this Agreement shall be joint and several and any reference in this Agreement to the Client shall be construed, where applicable, as reference to any one or more of such persons. Unless otherwise specified, any order, notice or communication given by any of the persons who constitute the Client shall be deemed to have been given by and/or on behalf of all the persons who constitute the Client.
  6. The Client consents to unsolicited communication and agrees to be contacted during normal business hours for direct advertising without prior invitation by the Company.
  7. The Client undertakes to pay all stamp expenses relating to the Agreement and any documents, which may be required for the execution of the transactions under the Agreement.
  8. The Client solemnly declares that:

  • the Client has received and/or has had the opportunity to receive a copy of the Agreement prior to the date of its signing and that he/she has had the opportunity to get advice from a lawyer and/or professional advisor of his choice, and
  • the Client has carefully read and has fully comprehended the entire contents of this Agreement with which he absolutely and unreservedly agrees and the Client accepts that he/she shall be fully bound by its terms and conditions.

ANNEX 1 - GENERAL TERMS

 1. 1. The Client's Responsibility

  1. The Client acknowledges that these General Terms is as an integral part of this Agreement.
  2. It is the Client's responsibility to verify that all transactions and Service(s) received are not contradictory to any applicable law and to undertake any other legal duty emanating from the use of Website at the Client’s sole option, discretion and risk, and the Client is solely responsible for ascertaining whether it is legal in the Client's jurisdiction and/or place of residence. The Client holds sole liability for all transactions in his Trading Account, including all cards transactions or other means of deposit and withdrawal transactions (as stated below).
  3. The Client is responsible for securing his/her Username and Password for his Trading Account. The Client holds sole responsibility for any damage caused due to any act or omission of the Client causing inappropriate or irregular use of the Client Trading Account.
  4. It is clearly stated and agreed by the Client that the Client bears sole responsibility for any decision made and/or to be made by the Client relying on the content of the Website and no claim and/or suit of any kind will arise to that effect against the Company and/or its directors and/or employees and/or functionaries and/or Agents (the Company and/or its Agents). The Company and/or its Agents will hold no responsibility for loss of profits due to and/or related to the Website, Transactions carried out by the Client, Services and the General Terms of use or any other damages, including special damages and/or indirect damages or circumstantial damages caused, except in the event of malicious acts made by the Company.
  5. Without limitation of the aforesaid and only in the event of definitive judgment by court or other authorized legal institution resolving that the Company and/or its Agent(s) hold liability towards the Client or third party, the Company's liability, in any event, will be limited to the amount of money deposited and/or transferred by the Client to the Trading Account in respect of the transaction which caused the liability of the Company and/or its Agent(s) (if such was caused).
  6. No Trading Account will be approved without the completion of the Company’s compliance procedures, including the identification and verification of the Account.

 2. 2. Risks

  1. The value of the financial instruments offered by the Company may increase or decrease. The Client acknowledges that they fully understand the risks involved in trading CFDs (and other similar products), including, but not limited to, the risk of loss of all funds.
  2. CFD Trading does not give you any right to the underlying instrument of the Transaction. This means that you do not have any interests in, or the right to purchase any underlying shares in relation to such instruments because the CFDs represent a notional value only.
  3. Risks associated with trading in cryptocurrencies: There is no specific EU regulatory framework governing the trading in virtual currencies and trading in these products therefore falls outside the scope of the Company’s MiFID II regulated activities.

  Virtual currencies are complex and high-risk products, and their prices fluctuates widely; as such, they entail the risk of losing the entire invested capital. Trading cryptocurrencies may result in significant loss over a short period of time. Clients should not trade in virtual currencies in case they do not have the necessary knowledge and expertise in these products.
  When trading virtual currencies, Clients have no rights to report to the Cyprus Financial Ombudsman in case of a dispute with the Company.
  

  4. The Client acknowledges that he has read, understood and accepted the Company’s risk disclosure information found on the Company’s Website.

 3. 3. Financial Information

  1. The Company should not be held responsible for any losses that the Client may incur (or to third party) due to reliance on inaccurate or erroneous financial information on the Website.
  2. The Client should verify the accuracy and reliability of the information on the Website and its appropriateness in comparison with other dependable information sources. The Company will not be held responsible for any allegedly caused claim, cost, loss or damage of any kind as a result of information offered on the Website or due to information sources used by the Website.
  3. The Client approves and accepts that any oral information given to him/her in respect of his Trading Account might be partial and unverified. The Client accepts sole risk and responsibility for any reliance on the aforementioned information. The Company does not give any warranty that pricing or other information supplied by it through its trading software or any other form is correct or that it reflects current market conditions.

 4. 4. Trading Rescission

  1. Trading on the Website or partly on one or more instruments may be cancelled with no advanced notice. The Client will have no claim or right of indemnification for damages allegedly caused by trading cancellation, whether for concluded transactions or for transactions, the Client may indicate that he allegedly intended to be carried out.

 5. 5. Limited Liability

  1. The Company does not guarantee uninterrupted service, safe and errors-free, and immunity from unauthorized access to the trading sites' servers nor disruptions caused from damages, malfunctions or failures in hardware, software, communications and systems in the Client's computers and in the Company's suppliers.
  2. Supplying services by the Company depends, inter alia, on third parties and the Company bears no responsibility for any actions or omissions of third parties and bears no responsibility for any damage and/or loss and/or expense caused to the Client and/or third party as a result of and/or in relation to any aforesaid action or omission.
  3. The Company will bear no responsibility for any damage of any kind allegedly caused to the Client, which involves force majeure or any such event that the Company has no control of and which has influenced the accessibility of its trading site.
  4. Under no circumstances will the Company or its Agent(s) hold responsibility for direct or indirect damage of any kind, even if the Company or its Agent(s) had been notified of the possibility of aforesaid damages.

 6. 6. The Company's Privileges

  1. The Client agrees that the Company may, at any time and with no prior notice to the Client terminate, cancel and/or close all or part of the Client’s transactions, pledge, transfer, or sell the balance and/or securities in the Client's Trading Account and to perform any action which the Company, at its sole discretion, sees fit to cure the breach if any of the following occur:

  • If he is in breach of any of his obligations according to the terms and conditions and/or the Agreement;
  • If he becomes insolvent or bankrupt or in procedure of bankruptcy, reorganization, insolvency or any equivalent procedure.

  2. The Client confirms and accepts that the Company might impose restrictions on the Trading Account if required to by law, including without limitation, court order, tax authority, regulatory authorities and any other official authority requirement. The Client agrees that the Company might be required to return or block money existing in the Client's Trading Account to fulfill requirements of the previously mentioned authorities. Should the aforementioned occur, the Client will have no right, claim or demand from the Company in respect of losses caused to his account as a result of any such action and undertakes to indemnify the Company for any damage caused by the Company's aforesaid action.
  3. The Company cannot accept request to modify or cancel transaction received from the Client.
  4. The Company is responsible for the execution of a specific transaction and the Client will only assume that a specific transaction was executed upon receipt of an official company report/reply. Further, the Client is solely responsible to verify the status of the pending transactions prior to carrying out other transactions.
  5. It is the Client’s responsibility to review transaction confirmations and reports through his Trading Account or delivered by email or in any other form, instantly following their receipt. Unless the Client objects within (3) three business days, the Company shall consider the reports accurate. The Company has the right to determine the validity of any such objection should it occur.

 7. 7. Deposits and Withdrawals

  1. According to Anti-money laundering laws and regulations, the Client performing a bank transfer deposit must use a single bank account registered on the Client's name and located in his/her country of residence. The Client has to deliver an official confirmation of transfer (i.e. remittance slip) and validate that the deposit order is carried out according to the Company's requirements. An absence of such confirmation or incompatibility between account and Client's details might cause a transfer to a wrong account, or cause the rejection/loss of the request, or cause the Company to recall the deposit amount to the transferring bank, and eventually could result in the cancellation of the deposit order. Any withdrawal carried out by bank transfer, will only be transferred to the bank account that the deposit money had originated/deposited.
  2. According to Anti-money laundering laws and regulations, the Company, at its sole discretion, might carry out withdrawal orders by alternative means to those, which have been used in the original deposit order, if and as far as the Company will allow payment by other means of payment. Specifically, when carrying out deposits by other methods (other than credit cards and/or bank transfers), the Client hereby agrees and confirms his/her obligation and commitment to abide by the applicable rules and regulations.
  3. The Company will withdraw the Client funds by making a bank wire or transfer to his/her credit card and/or credit card account that was used when the deposit was made, following the Client's withdrawal order. The Company will endeavor to withdraw the Client's funds in accordance with the Client's chosen method. Without prejudice to the previously mentioned, the Company reserves the right to withdraw the funds of the Client by different means in accordance with Client's type of credit card and/or according to the Company's internal regulations. The Credit card withdrawal shall be performed at times and according to the International Payments Systems procedures.
  4. As the withdrawal request is pending (no confirmation has been given/sent to the Client by the Company), the Client may ask to stop the withdrawal process, according to the instructions, leaving the balance of his/her Trading Account intact. The Client accepts and confirms that upon completion of the withdrawal request, he/she will no longer be allowed to request withdrawal cancellation.
  5. Subject to paragraph 7.4, if the Client had requested multiple withdrawals to be completed and subsequently requested to carry out multiple stop withdrawals, the Client shall cancel the previously requested withdrawal request(s) and only then to continue providing the remaining requests.
  6. The Client’s requests to withdraw funds from Trading Account, which remain incomplete 5 (five) days after the request, will cause the Company to refund the withdrawal amount back to the Trading Account.

 8. 8. Quotes

  1. The graphs displayed on the Trading Platform are indicative. Thus, the Company does not guarantee the execution of orders at the same prices specified in the Trading Platform at the time of the Client’s submission of a request for the execution of transactions.
  2. The price displayed on the Trading Platform is formed by the formula (Bid + Ask) / 2

 9. 1. Copyrights and Intellectual Property (IP) on the Website are the Company's property or of third parties which have authorized the Company to use such IP on the Website and Service(s). It is forbidden to copy, distribute, duplicate, present in public, or deliver the copyrighted material, in whole or in part, to third parties. It is forbidden to alter, advertise, broadcast, transfer, sell, distribute or make any commercial use of the copyrighted material, in whole or in part, except with duly signed prior permission from the Company.
  2. Unless explicitly stated otherwise, any material and/or message, including without limitation, idea, knowledge, technique, marketing plan, information, questions, answers, suggestions, emails and comments (hereinafter – “Information”) delivered to the Company shall not be considered the Client's confidential or proprietary right of. Consent to the Agreement will be considered as authorization to the Company to use the entire Clients' Information (excluding Clients' Information designated for personal identification), at the absolute and sole discretion of the Company without requirement of any additional permission from the Client and/or the payment of any compensation due to such use.
  3. Client undertakes that any notice, message or any other material supplied by the Client shall be appropriate and shall not harm other persons including their proprietary rights. Client shall refrain from uploading or sending any illegal and/or harmful and/or disturbing to other Clients material, and is strictly forbidden from taking any action, which might damage the Company.

 10. 10. Content and Third Parties' Websites

  1. The Website might include general information, news, comments, quotes and other information related to financial markets and/or advertising. Some information is supplied to the Website by unaffiliated companies.
  2. The Company does not provide investment research. All news, comments, quotes and other information related to financial markets published by the Company are of promotional/marketing nature only.
  3. The Company does not prepare, edit or promote the information/links and/or other information provided by unaffiliated companies.
  4. The Company will not be liable for the content of any third-party websites or the actions or omissions of their proprietors nor for the contents of third party advertisements and sponsorship on those websites. The hyperlinks to other websites are provided for information purposes only. Any Client and/or potential client use any such links at his/her own risk.

 11. 11. Severability

  1. If any provision in the Agreement and/or this Annex or its implementation towards any person or in any circumstance shall be invalid, illegal or unenforceable, the remainder of the Agreement and its implementation shall not be affected and will be enforceable in any manner allowed by law.

 12. 12. Adjustments to the Price of Financial Instruments Relating to Shares

  1. If during the term between the purchasing and the expiration of any Financial Instrument relating to stock as the base asset, the stock has been split or reverse split, then the Financial Instrument price will be adjusted according to the adjustments made to the stock price in the relevant market where it is traded due to the aforesaid split or reverse split.

 13. 13. Communications and Delivery of Notices. Advertising Materials

  1. Reports and any notice hereunder may be sent to the Client at the address indicated by the Client, or such other address notified by the Client in writing to the Company from time to time. All communications sent to the Client shall be deemed delivered, at the time of delivery if sent by email, fax, by hand delivery or notified through the Internet Trading Platform or within 2 (two) business days if posted by courier. Communications by the Client shall be deemed delivered only when actually received by the Company.
  2. The Client's details provided or will be provided by the Client during his activity on the Website may be used by the Company for sending Company's advertising content and promotional material to the Client, unless the Client selects to uncheck the relevant consent box that would allow the Company to do so. Such removal can be done when:

  • opening a Trading Account; or
  • receiving advertising content.
 14. 14. Interpretation

  1. For avoidance of doubt and unless noted otherwise, words in singular shown in the Agreement will refer to plural and vice versa; words in masculine gender will refer to feminine gender and vice versa; words referring to a person will refer to corporation and vice versa. The headlines in the Agreement will not be used as interpretation of the terms but rather be used for convenience.

 15. 15. 1-Сlick Payments

  1. The Client agrees to fund money/make payment for the Service(s) or other additional services ordered through the Website, as well as for any additional expenses (if necessary), including, but not limited, all possible taxes, charges, etc. The Client takes full responsibility for timely funding the Trading Account. A payment service provider only facilitates a payment for the amount indicated by the Website, and it is not responsible for paying by user of the Website the aforementioned additional funds/expenses.
  2. After clicking the “Pay” button, the transaction is irrevocably deemed to be processed and executed. After clicking the “Pay” button, the Client agrees that he will not be eligible to cancel the payment or request to cancel it. Also, by accepting these Terms & Conditions, the Client, as cardholder, confirm that the Client is entitled to use Service(s) offered via the Website.
  3. By starting to use the Service(s), the Client take legal responsibility for not violating the legislation of any country where this Service is being used, and confirms that the payment service provider is not responsible for any such unlawful or unauthorized violation. By agreeing to use the Service(s), the Client understands and accepts that processing of any of Client’s payments are executed by the payment service provider, and there is no statutory right of revocation of already purchased Service(s) or any other opportunities to cancel the payment. If the Client wishes to reject to use Service(s) for the next purchases of services/funding his/her Trading Account or other facilities on the Website, the Client could do that by using his/her Trading Account on the Website.
  4. A payment service provider is not responsible for any failure to process the data related to the Client's payment card, or for the issuing bank’s refusal to provide authorization of the payment with the Client`s payment card. A Payment service provider is not responsible for the quality, quantity, price, terms or conditions of Service(s) or other facilities offered to the Client or purchased by the Client's from the Website by using his/her payment card. When the Client pays for any of the Service(s)/funding Trading Account, the Client is primarily bound by the Website terms and conditions. Please note that only the Client, as the cardholder, is responsible for paying for services the Client have ordered through the Website/funding the Client's Trading Account and for any additional expenses/fees that can be applied to this payment. A Payment service provider acts only as the executor of the payment in the amount stated by the Website, and it is not responsible for pricing, total prices and/or total sums.
  5. In case there is a situation when the Client does not agree with the aforementioned terms and conditions and/or other reasons, the Company asks the Client not to proceed with the payment, and, if necessary, contact directly the support of the Website.

ข้อมูลการกู้คืนรหัสผ่านถูกส่งไปยังอีเมลของคุณแล้ว
ปิด
 • ล็อกอิน
 • ลงทะเบียน
ชื่อจริง
นามสกุล
อีเมล
รหัสผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้อง 2 ขั้น
ใช้เครื่องของคุณเพื่อเข้าไปยังบัญชี
ป้อนรหัสการยืนยันความถูกต้อง
ข้อความพร้อมรหัสยืนยันความถูกต้องถูกส่งไปที่
ป้อนรหัส 6 ตัว
คุณสามารถส่งรหัสได้ใหม่ใน:
ยังไม่ได้รับรหัสหรือไม่
ส่งรหัสอีกครั้ง
การเข้าสู่ระบบล้มเหลว
คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้หลังจาก
อีเมล