คุณสมบัติการเทรด

โปรดดูด้านล่างคือค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ถูกเรียกเก็บสำหรับการใช้ตราสารการเงินของเราและตารางเวลาการซื้อขายอย่างละเอียด
สเปรดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่เงื่อนไขตลาดและสภาพคล่อง ภายในสถานการณ์บางอย่าง สเปรดอาจเป็นได้ทั้งสูงหรือต่ำกว่าระดับที่แสดงในตารางของเรา อีกทั้งโปรดระวังค่าธรรมเนียมข้ามคืนที่ถูกเรียกเก็บสำหรับการรักษาตำแหน่งเปิดของคุณ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (โอนธนาคาร)

สำหรับการถอนเงินแต่ละครั้งผ่านการโอนธนาคาร คุณต้องชำระค่าธรรมเนียม $31 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น

น่าเสียดาย คุณไม่สามารถถอนเงินได้น้อยกว่า 2 ยูโร หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น สำหรับจุดประสงค์นี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือของเรา

ขึ้นอยู่กับประเทศ ค่าธรรมเนียมอาจถูกเรียกเก็บสำหรับการถอนเงินผ่านระบบการชำระเงินLearn more

ค่าธรรมเนียมบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหว
หากระหว่าง 90 (เก้าสิบ) วันปฏิทินติดต่อกันหรือมากกว่า ลูกค้าไม่วางคำสั่งเพื่อทำการซื้อขาย/ธุรกรรม ("บัญชีไม่มีความเคลื่อนไหว") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นจำนวน 10 ยูโร ซึ่งจะถูกหักจากยอดคงเหลือบัญชีของลูกค้าจนกว่าบัญชีจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ("ค่าธรรมเนียม") ค่าธรรมเนียมจะไม่เกินยอดคงเหลือทั้งหมดในบัญชีของลูกค้า
  • หน้าหลัก
คำเตือนความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นำเสนอโดยบริษัท ประกอบด้วยการซื้อขายส่วนต่าง ('CFD') และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนอื่นๆ การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเลเวอเรจสามารถทำให้คุณได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ดังนั้น CFD อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เพราะมีโอกาสที่คุณจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด คุณไม่ควรลงทุนเกินกว่าปริมาณที่สามารถยอมรับต่อการสูญเสียได้ ก่อนที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน โปรดศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ IP ที่ได้จัดไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยให้ใช้สิทธิแบบจำกัด ชนิดที่ไม่เฉพาะเจาะจง และไม่สามารถโอนการใช้สิทธิได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในทางการค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้
IQ Option, © 2013-2020