AML&KYC

 • Kara para aklamayı ve kara para aklamayı kolaylaştıran ya da terörist ya da suç faaliyetlerine finansman sağlayan tüm faaliyetleri önleme ve aktif olarak bunların önlenmesini takip etme iqoption.com ve satış ortaklarının (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) politikasıdır. Şirket ürünlerinin ve hizmetlerinin kara para aklama amaçları için kullanılmasını önlemek üzere yöneticilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının belirlenen standartlara bağlı kalmasını şart koşar.
 • Söz konusu bu Politikanın amaçlarına yönelik olarak kara para aklama genel bir ifade ile şu şekilde tanımlanmıştır; kanun dışı girişimler yasal kaynaklardan elde edilmiş ya da yasal varlıkları oluşturuyor görünsün diye suç teşkil eden girişimlerin gerçek kaynaklarını gizlemek ya da gizlemek için bunları değiştirmek üzere tasarlanmış faaliyetlerde bulunmak.
 • Genel olarak, kara para aklama üç aşamada meydana gelir. Nakit önce finansal sisteme “yerleştirme” aşamasında girer, burada suç faaliyetlerinden üretilen söz konusu nakit, banka havaleleri, seyahat çekleri ya da finansal kuruluşlarda hesaplara yatırılan para şeklinde mali araçlara dönüştürülür. “Yayma” aşamasında, söz konusu paralar geldikleri suç kaynaklarından daha fazla ayrılmaları için diğer hesaplara ya da diğer mali kuruluşlara transfer edilir. “Entegrasyon” aşamasında, söz konusu bu paralar ekonomiye yeniden katılır ve yasal varlıklar satın almak için ya da diğer suç faaliyetlerini ya da yasal işleri parasal olarak desteklemek için kullanılır. Teröristleri finanse etme suç oluşturan eylem girişimlerine dahil edilmeyebilir, daha ziyade bu daha sonra suç oluşturan amaçlar için kullanılacak paranın kaynağını ya da ne niyetle kullanılacağını gizleme girişimidir.
 • Görevleri Şirketin ürünlerinin ve hizmetlerinin hazırlığı ile ilişkili olan ve doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketin müşterileri ile ilgilenen Şirketin her çalışanından, iş sorumluklarını etkileyen ilgЯкорьili yasaların ve düzenlemelerin gerekliliklerini bilmeleri beklenmektedir ve ilgili yasaların ve düzenlemelerin gereklilikleri ile uyumlu bir şekilde her zaman söz konusu bu sorumlulukları yerine getirmek bu çalışanların müspet görevi olacaktır.
 • Söz konusu bu yasalar ve düzenlemeler bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile şunları içerir: Bankacılık Teftişi Basel Komitesi “Bankalar için Gerekli Özeni Gösteren Müşteriler” (2001) ve “Hesap Açma ve Müşteri Tanımlama Genel Rehberi” (2003), FATF Kara Para Aklama Üzerine Kırk + dokuz Öneri, ABD Vatanseverlik Yasası (2001), (1996) Kara Para Aklama Faaliyetlerinin Önlenmesi ve Baskı Altına Alınması Kanunu.
 • Bu genel politikanın yerine getirildiğini güvence altına almak için, Şirketin yönetimi ilgili yasaların ve düzenlemelerin uygunluğunu sağlamak ve kara para aklamayı önlemek amacıyla devam eden bir program yaptılar ve bunu sürdürmektedirler. Söz konusu bu program, bütün iş birimleri, işin fonksiyonları ve yasal kuruluşlar çevresinde grubun kara para aklama ve terörist finanse etme riskine maruz kalma durumunu etkili bir şekilde yönetmek için sağlam bir çerçeveyle grup içinde söz konusu özel düzenleyici gereklilikleri koordine etmeye çalışır.
 • Şirketin her bir satış ortağının AML ve KYC politikalarına uyması istenmektedir.
 • Bütün kimlik saptama belgeleri ve hizmet kayıtları yerel yasa tarafından istenen minimum zaman dilimi için saklanacaktır.
 • Bütün yeni çalışanlar, zorunlu yeni işe alınanların eğitimi programının bir parçası olarak kara para aklama karşıtı eğitimi alacaklardır. Bütün uygun çalışanlardan aynı zamanda yıllık olarak AML ve KYC eğitimini tamamlamaları istenmektedir. Hedeflenen ek eğitim programlarına katılım günlük AML ve KYC sorumlulukları dahilinde bütün çalışanlardan istenmektedir. ​
Parolanızı geri alma ile ilgili bilgileri içeren e-posta adresinize gönderildi.
Kapatmak
 • Giriş yap
 • Kayıt ol
İsim
Soyisim
E-posta
Parola
İki adımlı doğrulama
Hesabınıza giriş yapmak için, mobil cihazınızı kullanın
Güvenlik kodunu yazın
Güvenlik kodu ile SMS numaranıza gönderildi
Altı haneli kodu yazın
Tekrar kodu gonderebilirsiniz:
Kod almadınız?
Tekrar göndermek
Giriş başarısız
Bu zamandan sonra giriş yapabilirsiniz:
E-posta