Müşterilerin sınıflandırılması

Finansal Araçları Piyasaları Direktifi yürürlüğe girmesiyle bağlantılı olarak (MiFID), Yatırım Hizmetleri ve Piyasa Faaliyetlerinn çeşitleri ve Ayarları Kanununun hükümleri uyarınca 2012 (L144(I)/2007) (bundan sonra "Kanun" olarak anılacak), IQ Option Europe Ltd Şirketi (bundan sonra "Şirket" olarak anılacak) aşağıdaki kategorilerden birine göre, müşterilerini sınıflandırmak zorundadır:

 • Perakende müşteriler
 • Profesyonel müşteriler
 • Vasıflı firmalar

Şirketlerin kendi seviyesinde tutarlı bu gereksinimleri uyarınca hizmet ve koruma sağlamak adına Müşteri ile etkileşim sürecinde Müşteri bilgilerinin alması gibi faaliyetleri yapması gerekir.

Tüm Müşteriler Şirkete mevcut sipariş hakkında bilgiler doğrultusunda kendilerine bilgi bildirilecektir. Farklı bir prosedür belirtilmemişse, tüm istemciler Şirket tarafından Perakende Müşteriler olarak MiFID kapsamında ele alınacaktır.

 1. 1/. Sınıflandırma kriterleri

  Kanunun ilgili hükümlerine göre Müşterilerin sınıflandırılması için aşağıdaki kriterleri uygulanacaktır:

  (A) Perakende müşteri: Profesyonel bir müşteri veya yetkili bir Firma olamayan müşteridir.
  (B) Professional müşteri: yatırım kararlarını ve olası riskleri doğru değerlendirmek için gerekli olan deneyim, bilgi ve mesleki alışkanlığa sahip müşteridir. Bu tür Müşteriler aşağıdaki kategorilerden birine girmiş olmalıdır:

  1. Finansal piyasalarda faaliyet edebilmek için işletmenin, yetkili ya da denetlenmiş kuruluşlar statüsüne sahip olması gerekir. Aşağıdaki liste bu profildeki kuruluşların karakteristik faaliyetlerini gösteren tüm yetkili kuruluşları kapsayan bir liste olarak görülmelidir. Bu kuruluş Avrupa Birliği katılımcı ülkeler direktifi uyarınca yetkilendirilmiş, yine adı geçen Direktif kapsamında katılımcı ülke tarafından denetlenen ve yetkilendirilen kuruluşlar, bununla birlikte katılımcı olmayan ülke tarafından denetlenen ve yetkilendirilen kuruluşlardır.

   1. Kredi kuruluşları
   2. Yatırım şirketleri
   3. Diğer yetkili ve denetlenmiş finansal kurumlar
   4. Sigorta şirketleri
   5. Kolektif yatırım planları ve bunları yöneten şirketler
   6. Emeklilik fonları ve bunları yöneten şirketler
   7. Şirket, mal varlık ve mal çeşitleri ile ticareti yapan şirketlerdir.
   8. Komisyoncu, kendi hesabınan işlemleri gerçekleştirir.
   9. Diğer kurumsal yatırımcılar
  2. Aşağıda belirtilen iki şarta doğru orantılı olan büyük işletmeler:

   1. asgari Bakiye: 20 000 000 AVRO;
   2. asgari net cirosu: 40 000 000 AVRO;
   3. öz kaynakların minimum tutarı: 20 000 000 AVRO.
  3. Ülkenin devlet ve bölgelerdeki kurumları, kamu kurumları, borcu yöneten devlet kurumları, devlet yetkililerinin merkez bankaları, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (UPF), Avrupa Merkez Bankası (AMB), Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve diğer uluslararası ve uluslarüstü kurumların benzer uluslararası örgütleri.

  4. Diğer kurumsal yatırımcıların ana faaliyet konusu finansal araçlara yatırım yapmak dahil olmak üzere, özellikle, kuruluşların varlık veya diğer mali işlemlerini menkulleştirmeye yöneliktir.

  (C) Kalifiye firmalar: tüm aşağıdaki kuruluşlar, müşteri ve/veya yönetim ve/veya işlemlerin öz uygulanmasının yürütülmesi adına hazırlanması ve siparişlerin iletimi için hizmet sunan kredi kurumu veya yatırım şirketleri: devredilebilir menkul kıymetler ve bunların yönetim şirketleri, emeklilik fonları ve onların yönetim şirketleri ortak yatırımlar yapan kolektif yatırım fonları ve diğer yatırım şirketleri, kredi kuruluşları, sigorta şirketleri, firmaları, diğer mali kurumlar üye devlet tarafından yetkilendirilmiş veya uluslararası hukuk ya da üye ülkelerin yasalarına göre düzenlenmiş, örgüt Kanun hükümleri paragraflara (k) ve bölüm 3 alt bölümünün (l) uyarınca geçerli değildir hangi (2), ülke ve onların yetkililerinin yetkililer, de dahil olmak üzere devlet kurumları, kamu borç yönetimi, merkez bankalarının ve uluslarüstü örgütler yapan.

 2. 2/. Derecesini değiştirmek için dilekçe

  Perakende müşteriler onları Profesyonel müşteri olarak sınıflandırdıkları ve gördükleri için şikayette bulunabilir. Bu durumda onlara daha düşük bir seviyede koruma verilecektir.

  Profesyonal müşteriler onları Perakende müşteri olarak sınıflandırdıkları ve gördükleri için şikayette bulunabilir. Bu durumda onlara en yüksek seviyede koruma verilecektir.

  Kalifiye firmalar onları Perakende müşteri veya Profesyonal müşteri olarak sınıflandırdıkları ve gördükleri için şikayette bulunabilir. Bu durumda onlara en yüksek seviyede koruma verilecektir.

  Şirket Kanunu hükümlerine göre belirlenen nicel ve nitel kriterlere göre değerlendirmede bulunacak ve yeniden sınıflandırmayı kendi takdirine bağlı olarak yapacaktır.

 3. 3/. Kategori prosedürünü değiştirmek

  Bölüm 2 (B) de belirtilen Müşteriler hariç, eğer aşağıdaki kriterlerden en az ikisi yerine getirilirse, Profesyonel müşteri olarak ilgi göstermesi konusunda şikayette bulunabilir:

  1. Müşteri, son dört çeyrek boyunca çeyrek başına ortalama10 işlem aralıklarla ilgili pazarda önemli miktarda faaliyet gösterir.
  2. Tanımı gereği, nakit mevduat ve finansal araçlar dahil, müşterinin mali yatırım portföyünün tutarı 500 Euro 000 aşıyor.
  3. Müşteri profesyonel bir kapasitede gerekli olan işlemler ya da hizmetleri hakkında bilgi sahibi olacak seviyede mali sektörde en az bir yıl süreyle çalışması gerekir.

  Yukarıda belirtilen müşteriler faaliyetin ayrıntılı kuralların sağlanma hakkında, ancak aşağıdaki prosedürden sonra feragat edebilir.

  1. Onlar, Şirket yönetimine genel olarak belirli yatırım hizmetleri ve işlemleri veya işlemlerin veya ürünlerin türlerine göre profesyonel müşterileri olarak kabul edilmek istedikleirni yazılı olarak ifade etmeleri gerekir.
  2. Şirket yatırımcılar için kaybetme ihtimali olan mal varlıklarını tazminat ödeneceğini açık şekilde yazılı uyarıda bulunması gerekir.
  3. Onlar sözleşme dışında, bu tür korumayı kaybetme sonuçlarının farkında olduklarını tasdik eden ayrı bir yazılı belgeyi doldurmaları gerekir.

  Yukarıda belirtilen red ile ilgili şikayeti kabul etmeden önce profesyonel müşteri olarak değerlendirme yönünde şikayette bulunan müşterinin yukarıda belirtilen taleplere uygun olduğuna dair Şirketin tüm makul adımları uygulaması zorunludur.

  Müşteriler zaten yukarıda belirtilen buna benzer prosedürlere ve parametreleri göre profesyonel müşteri olarak kategorize edildiğinde, şirket ile olan ilişkileri, Kanun uyarınca benimsenen yeni kurallar çerçevesinden yeniden oluşacaktır.

 4. 4/. Müşterileri Koruma – Perakende Müşteriler / Profesyonel müşteri / Vasıflı firmalar

  Bireysel müşteriler, Profesyonel müşteriler tarafından kullanılan koruma aracına ilave olarak aşağıdaki koruma aracı temin edilmiştir için:

  1. Bireysel müşterilere Şirket hakkında hizmetleri ve maliyetleri, komisyon, ücret ve ödemeler, bunların yanı sıra, herhangi bir yatırım finansal araçlar ve nakit müşterilerinin korunması hakkında geniş bilgi aktarılmalıdır.
  2. Şirketin yasa hükümleri çerçevesinde bireysel müşteriden yatırım alanındaki bilgi ve deneyim hakkında bilgiler sorulmalıdır, şirketin bu müşteri için önerilen yatırım hizmet ve ürünlerin uygunluğunu değerlendirmek için hangi tür ürün veya hizmet ile ilgilendiği önemli bir rol oynamaktadır. Şirket edinen bilgilere dayanarak, belirli bir ürün veya hizmetin bireysel müşteriler için uygun olmadığını tespit ederse, müşteriye uyarı verir.
   Şirket profesyonal müşteri kategorisinde profesyonel müşteri olarak belirli yatırım hizmetleri veya işlemler ya da işlemlerin veya ürünlerin tipleri ile ilgili risklerin doğasını anlamak için gerekli deneyim ve bilgi birikimine sahip olduğunu varsaymak hakkına sahiptir. Bu nedenle, bireysel müşteriler ile çalışma uygulamanın aksine, Şirketler müşteriden genellikle profesyonel müşteride olduğu gibi uygun ürün ve hizmetleri tespit etmek için değerlendirmek amacıyla daha fazla bilgi temin etmesine gerek yoktur.
  3. Şirket "Mümkün olan en iyi koşullarda performans sergilemek" ilkesine uygun bireysel müşteri emirlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yani mümkün olan en iyi hizmeti müşterilerine sunmak için talepleri yerine getirmek için tüm makul önlemleri almakla yükümlüdür.
   Şirket bir bireysel müşteri adına hareket ederek siparişi yerine getirir ise, bireysel müşteriler için mümkün olan en iyi sonucu müşteri tarafından yapılan doğrudan sipariş yürütülmesinde, yerinde yürütme sırasına ödenecek ücret, nakit yönetimi hizmetleri ücretleri ve emirlerinin yürütülmesinde yer alan üçüncü şahıslara herhangi bir diğer ödemeler de dahil olmak üzere üçüncü şahıslara herhangi bir diğer ödemelere ilişkin finansal aracın fiyatını yansıtan toplam ücret bazında ve tüm masraflar dahil edildiği yürütme ile ilgili maliyetlerde tespit edilir.
   Profesyonel müşterileri ile ilgili en iyi şartlarda hizmet sağlanması ilkesini gözeterek, müşterilerin bu kategoride mümkün olan en iyi koşulların sağlanmasıyla ilgili Şirket operasyonun toplam maliyetinin optimizasyonuna öncelik vermek zorunda değildir.
  4. Şirket, bu müşteri ile ilgili önemli bilgileri edinmek zorundadır, bunun yanı sıra, usulüne uygun olarak sunulan hizmetlerin niteliğini ve hacimini makul çerçevede tutmak, hem de usulüne uygun özel işlem yatırım danışmanlık hizmetleri sunan sırasında önerilen veya bir portföy yönetim hizmeti verme sırasında yürütülecek bu hesaba sunulan hizmetlerin niteliğini ve hacimini dikkate alarak, aşağıdaki ölçütleri karşılayan:

   1. Alakalı müşterinin yatırım hedeflerine uygun olarak;
   2. Onun karakterisittik özelliği müşterinin yatırım amacıyla ilgili riskleriyle ilgili yeteneğine sahip olduğudur;
   3. Onun karakteristtik özelliği, müşteri portföyünün işletilmesi veya yönetim ile ilgili riskleri anlamak için gerekli deneyim ve bilgiye sahip olacak şekildedir.
    Şirket profesyonel müşterilerine yatırım hizmetleri sağlıyorsa, ürünler, operasyon ve hizmetler ile ilgili öneride bulunabilir, müşterinin (4.4.3) önceki paragrafa belirtilen kategoriye alınmış olduğuyla ilgili gerekli deneyime ve bilgi birikimine sahip olmalıdır. Buna ek olarak, bazı durumlarda Şirket profesyonel müşteri kendi yatırım amacıyla ilgili istediği yatırım riskini alabileceğini varsayma hakkına sahiptir.
  5. Şirket bireysel müşteri yürütme amacıyla ilgili, tam zamanındaki süre ve daha ayrıntılı bir açıklamayle ilgili ile ilgili bilgi verecektir.

  6. Şirket, bireysel müşteriye yatırımcının finansal istikrarı için Şirketin üzerindeki sorumlulukları hakkında bilgi verecektir.

  7. Şirket bireysel müşteriye Şirketin politikasındaki çatışma alanları hakkında bilgi vermelidir.
  8. Şirket bireysel müşteriye Şirketin politikasındaki şikayet ve talepler hakkında bilgi vermelidir.
  9. Şirket bireysel müşteriye Şirketin politikasındaki Yatırımcılar için Tazminat Fonundan tazminat alma hakkı hakkında bilgi vermelidir.
 
client-categorisation.pdf
Uygulamayı indir
Parolanızı geri alma ile ilgili bilgileri içeren e-posta adresinize gönderildi.
Kapatmak
 • Giriş yap
 • Kayıt ol
İsim
Soyisim
E-posta
Parola
İki adımlı doğrulama
Hesabınıza giriş yapmak için, mobil cihazınızı kullanın
Güvenlik kodunu yazın
Güvenlik kodu ile SMS numaranıza gönderildi
Altı haneli kodu yazın
Tekrar kodu gonderebilirsiniz:
Kod almadınız?
Tekrar göndermek
Giriş başarısız
Bu zamandan sonra giriş yapabilirsiniz:
E-posta