Yatırımcı Tazminat Fonu

IQ Option Europe Ltd (bundan sonra – "Şirket" olarak anılacak) yatırımcılar için Tazminat Fonu üyesidir (bundan sonra – "Fon" olarak anılacak).
Fon faaliyetinin amacı – sigortalı müşterilerin taleplerini yerine getirmek için Fon üyelerine, Fon üyesi yetersizlik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek süretiyle talebe uygun olarak tazminat ödenecektir. Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmedeki yetersizliği şunlara yol açabilir.

 • (A) kendi yetersizlik doğrudan ya da dolaylı, sigortalı hizmet sunumu ile ilgili olarak, sigortalı müşterilerin borcunu veya onlara ait olan fonlarını, ancak Şirketin siparişinde bulunan veya
 • (B) onun kendi finansal araçlarına ait kendi sigortalı müşterilerine geri ödenecek, onun kontrolünde bulunan Şirket denetiminde veya müşterilerinin talimatlarına göre hangi nedeniyle muhasebe kayıtlarında, elindeki veya şirketin kontrolü altındadır.

 • 1/. Sigortalı hizmetler

  Sigortalı hizmetler – bunlar Kıbrıs Cumhuriyeti Kıymetler Borsa CEO’su tarafından yayımlanan Şirketin lisansında öngörülmüş olan yatırım ve yardımcı hizmetlerdir (247/14).

  Yatırım Hizmetleri:

  • Bir veya daha fazla finansal araçlara ilişkin siparişlerin kabulu ve iletimidir.
  • Müşterileri adına faaliyetin yürütmesi.

  İlgili hizmetler:

  • Depozito ve ilgili hizmetler de dahil olmak üzere finansal araçlar ve eğilim.
  • Krediler, borçlar ve diğer ek finansal araçlarla, eğer işletme kredi veya borç verirse operasyona dahil olmak.
  • Yatırım hizmetlerinin sağlanması ile ilgili döviz hizmeti.

  Aşağıdaki finansal araçlara sahip Faaliyetler:

  1. Devredilebilir menkul kıymetler.
  2. Para piyasası araçları.
  3. Kolektif yatırım planlarındaki Birimleri.
  4. Alıcıya tanınan süre, vadeli sözleşmeler, takaslar, vadeli sözleşmeleri ve menkul kıymetler, para, faiz oranları, iade ya da diğer türev araçlar, finansal endeksler veya mali tedbirlerin oranları ile bağlantılı türev finansal araçlar ile ilgili herhangi bir diğer sözleşmeler veya hesaplamalar.
  5. Alıcıya tanınan süre, vadeli sözleşmeler, takaslar, vadeli sözleşmeleri ve menkul kıymetler ya da diğer finans araçları, mal varlığına bağlı hesaplamalar nakit veya nakit seçeneğinden biri ile (kusur nedeniyle ya da başka sebepten dolayı, bir varsayılan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle).
  6. Alıcıya tanınan süre, vadeli sözleşmeler, takaslar, vadeli sözleşmeleri ve menkul kıymetler ya da diğer finans araçları, Bu mal varlığı düzenlenmiş bir piyasada ve/veya çok taraflı ticaret platformunda belirli performans mümkün olduğu mal varlıklarına bağlı, yapılan işlemleri yürütülmektedir.
  7. Alıcıya tanınan süre, vadeli sözleşmeler, takaslar, vadeli sözleşmeleri ve menkul kıymetler ya da diğer finans araçları, mal varlığına bağlı doğal olarak düzenlenmiş Kanunun III. Bölüm 6. paragrafında belirtilmeyen ve diğer çeşit finansal araçların özelliklerine sahip ticari amaçlar için kullanılmaz, özellikle, performans ve hesaplamalar resmi yerleşim ve takas merkezleri veya onlar depozito mevduat giriş standart gerekliliklerine tabi olduğunu dikkate almak gerekir.
  8. Kredi riskini yeniden taksitlendirme için hizmet çeşitleri.
  9. Fiyat farklarına bağlı Mali sözleşmeler.
  10. Alıcıya tanınan süre, vadeli sözleşmeler, takaslar, vadeli sözleşmeleri ve menkul kıymetler ya da diğer finans araçları, iklimsel parametrelere bağlı, emisyon izin verilen ulaşım hizmetleri için tarifeler, enflasyon oranları veya diğer resmi ekonomik istatistik göstergeler, taraflardan birinin tercihine göre nakit veya nakit olası tarifelerdeki hesaplamalar gerektiren (kusur nedeniyle ya da başka sebepten dolayı, bir varsayılan sözleşmenin sona ermesi nedeniyle), ve buna benzer diğer sözleşmelere göre çeşitler, diğer çeşit finansal araçların özelliklerine sahip mal, hak, yükümlülük, endeksler ve bu bölümde belirtilmeyen işaretleri ile bağlantılı, Bu mal varlığı düzenlenmiş bir piyasada veya çok taraflı ticaret platformunda belirli performans mümkün olduğu mal varlıklarına bağlı yapılan işlemleri, onlar depozito mevduat giriş standart gerekliliklerine tabi olduğunu dikkate almak gerekir.
 • 2/. Sigortalı müşteriler

  Sigortalı müşteriler – Aşağıdaki yatırımcı kategorisine dahil OLMAYAN şirketin tüm müşterileridir.

  1. Kurumsal ve profesyonel yatırımcılar da dahil olmak üzere:
   1. Yatırım şirketleri (YŞ)
   2. Şirkete bağlı kural olarak şirket olarak şirketlerin aynı grubana ait olan tüzel kişiler
   3. Bankalar
   4. Kooperatif kredi kurumları
   5. Sigorta şirketleri
   6. Devredilebilir menkul kıymetlere müşterek yatırım yapan Organizasyonlar ve bunların yönetim şirketleri
   7. Sosyal güvenlik kurumları ve fonlar
   8. Yatırımcılar yani Şirkete bağlı profesyonel yatırımcılar
  2. Devletler ve uluslarüstü örgütler
  3. Merkezi, federal, konfederasyon, bölgesel ve yerel idari organlar
  4. Şirket ile ilişkili kurumlar
  5. Şirketin Yönetim ve idari personeli
  6. Şirket'in hissedarlarının, kendi sermayesi en az % 5 olan Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı katılım payı, Şirketin yükümlülüklerinden sorumlu olan şahıs veya ortakları, bunun yanı sıra, yetkili denetçiler örneğin, şirketin mali denetim yürütülmesinden sorumlu kişiler.
  7. Şirkete bağlı yatırımcılar, işletmeler bir kural olarak, yukarıdaki 5 ve 6. paragrafta belirtilen pozisyon veya görevlere ait olan aynı gruba ait şirketler.
  8. İkinci derecedeki yakınları ve 5, 6 ve 7. paragraf belirtilen kişilerin eşleri, ve bunun yanı sıra onların adına hareket eden üçüncü şahıslar.
  9. Yatırımcılar, bireylerin yer aldığı operasyon ile bağlantılı olarak açılan davalarda, bu tür davalara ilişkin suçlardaki suçlama ile 1996 senesindeki Kanuna göre, suç eylemlerinden elde edilen gelirin açıklanması, soruşturma ve müsadere üzerinde değişiklikler dikkate alınarak.
  10. Yatırımcılar – Şirket için önemli rol oynayarak sorumluluk üstlenen, finansal zorluklara neden olan ya da finansal durumunun daha da bozulmasına katkıda bulunmuş veya böyle durumlardan yararlanmış olan Şirketin müşterileridir.
  11. Yatırımcılar – Şirketler Yasası ya da Avrupa Birliği Üye Devletlerinin yürürlükteki yasalarına göre büyüklüğü nedeniyle, uygun bir alan konsolide bilançosunu hazırlama hakkına sahip olmayan şirketlerdir.
 • 3/. Vakfın amacı

  Vakfın amacı – Şirket yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilmesi halinde, sigortalı hizmetlerle ilgili müşteri iddialarının temelinde tazminat ödenmesiyle ilgili (IQ Option Europe Ltd dahil), Fonun üyelerine empoze sigortalı müşterilerin iddiaları, yerleşmesini sağlamak.

 • 4/. Telafi edici ödemenin başlatılması için prosedür

  Aşağıdaki koşullardan en az biri gözlendiğinde Fon tazminat ödeme prosedürü başlatır:

  1. Kıbrıs Cumhuriyeti Kıymetler Borsa CEO’su Şirketin yükümlülüklerine uyma yetersizliği hakkında bir kararı kabul etti, onlara sigortalı hizmetlerin sağlanması ile ilgili yatırımcı-müşteriler tarafından yapılan iddialara dayanak oldu ve bu yetersizlik Şirket'in finansal durumuyla doğrudan ilgili ve orada yakın gelecekte hiçbir iyileşme gerçekçi umutları vardır, ya da
  2. Yargı merci Farklı üsleri tarafından yönlendirilen, doğrudan Şirket'in finansal koşulları ile ilgili olan bir emir nedeniyle yatırımcıların geçici süre buna karşı dava açma fırsatından mahrum kalmaktadırlar.

  Yukarıda belirtilen ön koşullar karşılanmış olduğuna inanılmaktadır:

  1. Şirket, Fona veya Kıbrıs Cumhuriyeti Kıymetler Borsa CEO’su müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmede yetersiz kaldığına dair yazılı açıklama gönderirse.
  2. Eğer Şirketler Yasasının V. Bölümü hükümleri uyarınca şirket tasfiyesi için bir başvuruda bulunması halinde.
  3. Kıbrıs Cumhuriyeti Kıymetler Borsa CEO’su yatırım hizmetlerini sağlamak için Şirket hakkını askıya alma ve düzenleme veya iptal etme başvurunda bulunduysa, şirket yakın gelecekte müşterilerine yükümlülüklerini yerine getirememe gibi görünüyor olduğunundan dolayı, likidite geçici olmaması ile ilgili değildir.

  Yukarıdaki (4.1) veya (4.2) paragraflar uyarınca tazminat ödeme sürecini başlatmayla ilgili kararın ardından, Fon en az üç ulusal gazetede sigortalı müşterilere yönelik bilgi yayınlamalıdır, onlar Şirket aleyhine sigortalı hizmetlerle ilgili dava açabilirler; Bu bilgiler, ilgili dosyalama iddiaları prosedürünün bir açıklaması, onların sunulması ve bunların içeriği için son tarihi de içermelidir.

  Yayın, en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • Fon aracılığıyla müşteriye tazminat ödeme sürecini başlatmasıyla ilgili olarak Fon üyesinin ana merkezinin adresi ve adı.
  • Tazminat alma dilekçesi için son tarih, son yayınlanmasından itibaren en az beş ay veya en fazla dokuz ayı geçmemesi gerekir.
  • Başvuru usulu ve adresi.
  • Yatırımcıların Fon tarafından sağlanan uygun başvuru formu ve dilekçenin içeriği hakkında kesin bilgi edebilecek adres.
   
 • 5/. Ödenecek tazminatın boyutu

  Her sigortalı müşteriye ödenecek tazminat tutarı, hesaba sigortalı Firma ve müşteri arasındaki ilişkiler çerçevesinde Şirket ile sigortalı müşteri ilişkilerini düzenleyen, hukuki kural ve sözleşme şartlarına göre hesaplanan, sigortalı müşteri ve Firma arasındaki ilişkiler çerçevesinde iddia edilen tutarların hesaplanmasında uygulanabilir.
  Ödenecek tazminat Şirket tarafından sunulan tüm sigortalı hizmetler ile ilgili böyle hizmet sunulan yerin veya döviz kuruna bakılmaksızın, müşterinin yararlandığı hesap miktarına bakılmaksızın, sigortalı müşterinin Şirkete tüm geçerli alacakların toplamı esas alınarak hesaplanır. Şu anda, herhangi bir bireysel davacı tazminat olarak alabilecek azami tutar € 20 000 (yirmi bin Euro)
  Fonla ilgili herhangi bir konuda ek bilgi için lütfen bize IQ Option ofisine veya Fon Yönetim Kurulu ofislerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
  "Yatırımcılar, müşteriler için-kolektif yatırım fonları ve diğer yatırım şirketleri için Tazminat Fonunun Yönetim Kurulu:
  32 Stasikratous Street, 4th floor"
  P.O. Box 24996 1306 Nikosiya
  Telefon: 22875475
  Faks: +357-22754675
  e-mail: investmentfirms@cysec.gov.cy

 
investor-compensation-fund.pdf
Uygulamayı indir
Parolanızı geri alma ile ilgili bilgileri içeren e-posta adresinize gönderildi.
Kapatmak
 • Giriş yap
 • Kayıt ol
İsim
Soyisim
E-posta
Parola
İki adımlı doğrulama
Hesabınıza giriş yapmak için, mobil cihazınızı kullanın
Güvenlik kodunu yazın
Güvenlik kodu ile SMS numaranıza gönderildi
Altı haneli kodu yazın
Tekrar kodu gonderebilirsiniz:
Kod almadınız?
Tekrar göndermek
Giriş başarısız
Bu zamandan sonra giriş yapabilirsiniz:
E-posta