Risk Açıklaması

(Müşterimiz ve/veya potansiyel müşterimiz olarak) IQOption Europe Ltd (‘Şirket’) nezdinde bir alım satım hesabına başvurmadan ve finans piyasalarında alım satım yapmaya başlamadan önce, lütfen Hüküm ve Koşullar ile birlikte aşağıdaki riskler listesini dikkatle gözden geçirin.

Giriş

Bu Risk Açıklaması, Yatırım Hizmetleri Tedariki, Yatırım Faaliyetleri Yürütme, Düzenlenmiş Piyasaların İşletimi ve Diğer İlgili Konular Yasası'na (144(I)/2007 sayılı yasa) uygun olarak yazılmıştır ve internet sitemizdeki alım satım faaliyetlerinde var olan genel riskler ve Şirket tarafından sunulan Finansal Araçlarda işlem yapılması hakkında size bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu risklerin alım satım yaparken para kaybetme ihtimali içerdiğinin farkında olmanız gerekmektedir. Bu açıklama bilgilendirme amaçlıdır ve tüm muhtemel riskleri içeren bir liste sayılmamalıdır.

Bu internet sitesi aracılığıyla sunulan Finansan Araçlarda işlem yapmak OLDUKÇA SPEKÜLATİF VE SON DERECE RİSKLİ olup, tüm yatırımlarınızı kaybetme riskine yol açabilir. Şirket tarafından ürünler yüksek riskli ve karmaşık Finansal Araçlar olarak sınıflandırılır ve genel halk kitleleri için değil, sadece şu özellikteki yatırımcılar için uygundur:

 • a) ekonomik, yasal ve diğer ilgili riskleri üstlenmeye istekli. Bu Finansal Araçlarda işlem yapmanın doğasında varolan risklerin farkında olmalı ve bu tür riskleri üstlenebilmelisiniz.
 • b) kaynaklar ve yükümlülükler dahil kişisel mali durumu dikkate alındığında, tüm yatırım tutarının kaybını finansal açıdan üstlenebilecek.
 • c) Şirket tarafından sunulan spesifik Finansal Araçlarda yeterli deneyime ve/veya bilgi seviyesine sahip. Hesabınızın doğrulanması sürecinde, Şirket verdiğiniz bilgiler konusunda bir Uygunluk Testi uygulayacaktır. Şirket bu bilgilere dayanarak gerekli deneyim ve/veya bilgi seviyesine sahip olmadığınızı gördüğü takdirde, bu durumdan haberdar edileceksiniz ve alım satım hesabınızı açmaya devam etmeniz halinde, ilgili tüm riskleri bilmeniz ve kabul etmeniz gerekmektedir.
 1. 1. Finansal Araçlarda İşlem Yapmayla İlgili Riskler

  Şirket tarafından sunulan Finansal Araçlar değerlerini dayanak varlıkların/piyasaların performansından alır. Bundan dolayı, dayanak varlığın/ piyasanın performansındaki hareketler işleminizin karlılığını etkileyeceğinden, ilgili dayanak varlıkta/piyasada alım satım ile ilgili riskleri bilmeniz önemlidir.

  Finansal Araçların geçmiş performansına ilişkin bilgiler mevcut ve/veya gelecekteki performansın aynı düzeyde olacağını garanti etmez. Geçmiş verilerin kullanımı güvenli tahmin sağlamaz.

  Şirket tarafından sunulan Finansal Araçlarda işlem yapmak sermayenizi riske atabilir. Bu Finansal Araçlar yüksek riskli karmaşık finansal araçlar olarak sınıflandırılır ve yatıım yaptığınız tutarın tümünü veya bir kısmını kaybedebilirsiniz. Şirket tarafından sunulan Finansal Araçlarda işlem yapmak tüm yatırımcı kategorileri için uygun değildir. Yatırım kararlarınız çeşitli piyasa, para birimi, ekonomik, politik, iş risklerine vb. tabidir ve karlılığı mutlak değildir. Bir Finansal Araçtaki herhangi bir yatırımın değerinin yukarı veya aşağı yönde değişebileceğini tasdik ve herhangi bir koşul olmadan kabul ediyorsunuz. Şirket tarafından sunulan herhangi bir Finansal Aracın alımı veya satımı neticesinde önemli bir kayba ve zarara uğrama riskinin olduğunu tasdik ve herhangi bir koşul olmadan kabul ediyorsunuz ve bu tür riskleri alma niyetinizi tasdik ediyorsunuz.

  Şirket size herhangi bir yatırım tavsiyesi veya Finansal Araçlardaki işlemler ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı herhangi bir bilgi sunmayacaktır ve tarafımızca sağlanan hizmetlerin yatırım bilgisi içermediğini tasdik ediyorsunuz. Dayanak varlıklar, piyasa veya spesifik alım satım stratejileri konusunda yol gösterme buna dahildir.

  Şirketin size muhtelif zamanlarda üçüncü taraflarca oluşturulan ilişkilendirilebilir konular hakkında faydalı bilgiler sağlayabileceğini, ANCAK Şirketin bu bilgileri ve/veya bu araçları onaylamadığını veya uygun bulmadığını dikkate almalısınız. Bu tür bilgiler işlem trendlerine veya işlem fırsatlarına işaret edebilir ve bu bilgiler/araçlar dolayısıyla herhangi bir işlem yapmakla bunun tüm sermayenizin kaybına neden olabileceğini kabul ettiğiniz ve bildiğiniz hususu anlaşılmalıdır. Üçüncü taraflarca üretilen bilgilere ve/veya araçlara dayanarak yaptığınız işlemlerden doğan bu tür zararlardan dolayı yükümlülük kabul etmiyoruz.

  Şirket ayrıca kendi takdirine bağlı olarak internet sitesi, temsilcileri veya platformu aracılığıyla bilgi, haber, piyasa yorumu veya başka bilgiler sağlayabilir, ancak böyle yapıldığında, bilgilerin sadece kendi yatırım kararlarınızı vermenize imkan tanımak amacıyla sağlandığı ve yatırım bilgisi anlamına gelmediği açıktır. Yaptığınız işlemlerden münferiden sorumlu olduğunuzu ve giriştiğiniz her türlü işlemin kendi kararınıza dayalı olarak yapıldığını kabul ediyorsunuz.

  Piyasa Riski: Piyasadaki yüksek volatilite nedeniyle, işlem yapılan çoğu Finansal Aracın fiyatları gün boyunca önemli ölçüde değişiklik gösterebilir ve bu durum size karın yanı sıra zarar da getirebilir. Dalgalı fiyat hareketlerinin olduğu bu Finansal Araçlar yüksek zarar riskleri olduğundan dikkatle değerlendirilmelidir. Sizin ve Şirketin kontrolü dışındaki piyasa koşullarındaki değişikliklerden dolayı fiyatlar dalgalanabilir ve işlemlerin bildirilen fiyatlardan gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir, bunun sonucunda zarar oluşabilir. Piyasadaki volatilite, bunlarla sınırlı olmamak üzere, arz ve talepteki değişimler, ulusal ve uluslararası politika, jeopolitik istikrarsızlık ve ekonomik/politik olaylar veya açıklamalardan etkilenebilir.

  Likidite Riski: Bu, bir dayanak varlığın piyasada belirli bir süre boyunca piyasa fiyatını etkilemeden hızlı bir şekilde alınıp satılamadığı finansal risktir. Şirket tarafından sunulan bazı ürünlerin olumsuz piyasa koşulları nedeniyle likidite baskılarına maruz kalabileceğini ve bundan dolayı, varlıkta dalgalanma ve yüksek derecede risk olabileceğini kabul etmeniz gerekmektedir. Volatilite SATIŞ ve ALIŞ fiyatları arasında daha büyük bir fark olarak kendini gösterebilir, bunun sonucunda ürünün fiyatında değişikliğe yol açabilir.

  OTC/Karşı Taraf Riski: Şirket tarafından sunulan Finansal Araçlar Tezgah üstü (OTC) veya borsa dışı işlem yapılan araçlardır. Bu, alım satım işlemlerinin herhangi bir borsa denetimi olmadan doğrudan iki taraf arasında yapılması anlamına gelir. Şirket müşterilerimize en iyi işlem gerçekleştirme olanaklarını sunmak için kendi yükümlülüklerine göre alım satım koşullarını belirler. OTC/Karşı taraf riski, borsa olmadığından dolayı, türev işlemlerin Açık pozisyondayken kapatılamadığı risktir. Kote edilen fiyatlar işlemciler tarafından belirlenir, bu da sonuç olarak risk maruziyetini değerlendirmek için makul fiyatlama sağlamasını zorlaştırır.

  Döviz Kuru Riski: Bir Finansal Araç hesap para biriminizden başka bir para biriminde alınıp satılıyorsa, döviz kurundaki değişimler işlemin değerini olumsuz yönde etkileyerek finansal zararlara yol açabilir.

 2. 2.Teknik Riskler

  1. Şirketin ağır ihmali veya kasıtlı kusuru sonucunda otaya çıkmayan, bilgi, iletişim, elektrik, elektronik veya diğer sistemlerdeki arıza, bozukluk, kesinti, bağlantı kopması veya kötü niyetli eylemlerden doğan finansal zararlardan sorumlu değiliz.

  2. Müşteri terminaliyle çalışırken, aşağıdakilerden doğan riskleri üstleniyorsunuz:

   • Donanım, yazılım ve bağlantınızda ortaya çıkan arızalar;
   • Müşteri terminali ayarlarınızdaki hatalar;
   • Müşteri terminali sürümünüzün zamanında güncellenmemesi
   • Müşteri terminalinin kullanımıyla ilgili talimatlara uymamanız.

   Müşteri terminalinin işletiminde ortaya çıkan hatalardan sorumlu değiliz ve müşteri terminalinin işletimindeki hatalardan doğan zararlar tazmin edilmeyecektir.

   Şirketin Sistemlerine karşı yapılan ve hizmetlerin aksamasına veya fonlarda zarara yol açan herhangi bir üçüncü taraf saldırısının Şirketin sorumluluğunda olmadığını ve oluşan zararlardan doğan yükümlülüklerin Şirket tarafından tazmin edilmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir.

   Şirket bu tür saldırıları saptırmak ve size güvenli ve sorunsuz bir alım satım deneyimi sunmak amacıyla tüm makul tedbirlerin alınmasını sağlar.

  3. Telefon üzerinden işlem yaparken, özellikle yoğun işlem saatlerinde, bir operatörle bağlantı kurmakta zorlukla karşılaşabileceğinizi bilmeniz gerekmektedir. Şu anda Şirketin telefon üzerinden emir kabul etmediği dikkate alınmalıdır.

  4. E-posta yoluyla iletilen şifrelenmemiş bilgilerin herhangi bir yetkisiz erişimden korunmadığını bilmeniz gerekmektedir.

  5. Yukarıda bahsedilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda finansal zararlara uğrayabilirsiniz ve bunların Şirketin ağır ihmali veya kasıtlı kusuru neticesinde ortaya çıkmadığı varsayıldığında, uğrayabileceğiniz ilgili tüm zararlardan sorumlu olacağınızı biliyorsunuz.

 3. 3. Anormal Piyasa Riskleri

  1. Piyasa koşullarının anormal hale gelmesi durumunda, emirlerinizi ve/veya talimatlarınızı işleme koymak için gerekli sürenin artabileceğini kabul ediyorsunuz. Ek olarak, emirleri bildirilen fiyatlardan gerçekleştirmenin mümkün olmayabileceğini ve emirleri hiç gerçekleştirememe ihtimalinin olduğunu kabul ediyorsunuz.

  2. Anormal piyasa koşulları, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdakileri içerir: hızlı fiyat hareketi zamanları, aynı işlem seansında ilgili borsa kuralları uyarınca işlemlerin askıya alınmasını veya sınırlanmasını gerektirecek derecedeki yükselişler veya düşüşler ya da likidite eksikliği olması veya bunun işlem seanslarının açılışında meydana gelmesi.

 4. 4. Bazı Ülkelerin Yasaları İle İlgili Riskler

  1. Ticari ve ticari olmayan işlemlerin yasalar uyarınca sınırlandığı veya yasaklandığı ülkelerde yürütülen bu tür işlemlerin sorumluluğunu da üstleniyorsunuz.

  2. Finansal işlemler ve sözleşmeler ile ilgili yasalar dünya genelinde farklı olabilir. Hizmetlerimizi kullanmanın ikamet ettiğiniz ülkede yürürlükte olan tüm yasalar, yönetmelikler veya direktifler ile tamamen uyumlu olduğundan emin olmak sizin yükümlülüğünüzdedir.

  3. İnternet sitemize veya internet sitemizdeki bir bağlantı yoluyla ilgili başka bir internet sitesine erişebilmeniz, hizmetlerimizin veya ilgili başka etkinliklerin ikamet ettiğiniz ülke yasaları uyarınca yasal olduğu anlamına gelmez. Bu hizmetlerin yasak veya kanuna aykırı olduğu bir yargı yetkisi alanında, hiç kimse bu hizmetlerden yararlanmamalıdır. Tüm kullanıcıların işlem platformumuza kaydolmadan önce kendi ülkelerinde Şirket tarafından sunulan Finansal Araçlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili finansal işlem yönetmeliklerini kontrol etmesi gerekmektedir ve tüm kullanıcılar bundan sorumludur.

 5. 5. İşlem Platformu İle İlgili Riskler

  1. Talimatlarınızın tümü sunucumuza gönderilir ve sırayla gerçekleştirilir. Bundan dolayı, önceki emriniz gerçekleştirilene kadar ikinci bir emir gönderemezsiniz. İlk emir işleme konulmadan önce ikinci bir emrin alınması halinde, ikinci emir reddedilir. İlk emrin sonuçları hakkında bilgilendirilmeden önce bir emri yeniden gönderdiğiniz takdirde gerçekleştirilebilecek planlanmamış ticari işlemlerin sorumluluğunu üstleniyorsunuz.

  2. Emir penceresini veya pozisyon penceresini kapatmanın gönderilmiş bir emri iptal etmediğini bilmeniz gerekmektedir.

  3. Sadece sunucumuzdan alınan fiyatların geçerli olduğunu tasdik ediyorsunuz. Müşteri terminaliniz ile sunucumuz arasındaki bağlantıda bir sorun olması halinde, teslim edilmemiş fiyat verilerini müşteri terminalinin fiyat veritabanından alabilirsiniz.

 6. 6. İletişim Riskleri

  1. Şifrelenmemiş e-posta aracılığıyla gönderilen bilgilere yetkisiz taraflarca erişilebilmesi riskinin farkında olmanız gerekmektedir.

  2. Bir Şirket mesajının geç alınmasından veya alınmamasından doğan finansal zararlardan sorumlu değiliz.

  3. Kişisel Alanınıza ve alım satım hesaplarınıza ait kimlik bilgilerinin yanı sıra size gönderdiğimiz gizli bilgilerin güvenliğinden sorumlusunuz. Bu bilgileri üçüncü taraflara açıklamanızdan doğan finansal zararlardan sorumlu değiliz.

 7. 7. Mücbir Olaylar

  1. Mücbir olaylardan doğan finansal zararlardan sorumlu değiliz. Bu olaylar, anlaşma katılımcılarının irade ve eylemlerinden bağımsız, öngörülemeyen, önlenemeyen veya bertaraf edilemeyen şiddetli ve karşı konulamaz durumlar olup, bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğal afetler, yangınlar, insan kaynaklı kazalar ve afetler, kamu hizmet tesislerindeki ve kamu hizmet hatlarındaki acil durumlar, DDOS saldırıları, isyanlar, askeri hareketler, terörist saldırılar, ayaklanmalar, sivil kargaşa, grevler ve devlet ve yerel yönetim kurumlarının düzenleyici eylemlerini içerir.
 8. 8. Üçüncü Taraf Riskleri

  1. Müşterilerden alınan tüm fonları gecikmeden Kıbrıs'ta veya EEA'da düzenlemeye tabi bir kredi kuruluşu veya banka gibi güvenilir finans kurumlarındaki bir veya daha fazla ayrılmış hesaba (‘müşterilerin hesapları’ olarak ifade edilen) yatıracağımız bilinmelidir. Fonlarınızın yatırılacağı finans kurumunu seçerken gereken beceri, özen ve dikkati (yürürlükteki yasalara uygun olarak) gösterecek olmakla birlikte, Şirket kendi kontrolümüz dışındaki durumlardan dolayı yükümlülük ve sorumluluk kabul edemez ve bundan dolayı, paranızın yatırılacağı finans kurumunun iflası veya benzer başka işlemlere maruz kalması ya da borcunu ödeyememesi sonucunda uğrayacağınız zararlardan dolayı hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

  2. Ayrılmış müşteri fonlarının tutulacağı finans kurumları Kıbrıs veya EEA sınırları içinde olabilir. Kıbrıs dışındaki (ancak EEA içindeki) bu tür finans kurumlarına uygulanan yürürlükteki mevzuatın Kıbrıs'ta yürürlükteki mevzuattan farklı olabileceği dikkate alınmalıdır. İflas durumunda, fonlarınıza Kıbrıs'taki ayrılmış hesaplarda tutulan fonlara uygulanan işlemlerden farklı şekilde işlem yapılabilir.

  3. Paranızı aktaracağımız finans kurumu parayı bir ana hesapta tutabilir. Dolayısıyla, iflas veya bu finans kurumuyla ilgili benzer başka işlemler durumunda, yalnızca sizin adınıza finans kurumundan teminatsız hak talebinde bulunabiliriz ve bu durumda, finans kurumundan aldığımız paranın hak talebinizi karşılamak için yetersiz olması riskine maruz kalırsınız.

  4. Emirlerinizi kendi hesabına esasına göre, yani size karşı iki taraflı işlemler şeklinde gerçekleştirmediğimiz, emirlerinizi alıp daha sonra bir üçüncü tarafa (Likidite Sağlayıcı) ilettiğimiz ve gerçekleştirdiğimiz bilinmelidir. Müşterinin başarılı bir emrinden sonra likidite sağlayıcıda likidite eksikliği olması durumunda, sizin adınıza işlemi size farkı ödeyerek yerine getirebilecek durumda olmayacağız. Daha fazla bilgi için lütfen En İyi Uygulama Politikamıza bakın.

 9. 9. Menfaat Çatışmaları

  1. Sizinle müşteri olarak muhatap olduğumuzda, tüm iştiraklerimiz, ilgili kişiler veya bizimle bağlantılı diğer bazı kişiler müşterimiz olarak sahip olduğunuz menfaat ile uyuşmayan bir menfaat, ilişki veya anlaşmaya sahip olabilir.

  2. Yukarıdaki husustan devamla, aşağıdaki olaylar yatırım hizmetlerinin sağlanması sonucunda bir veya daha fazla müşterinin menfaatlerine zarar verecek önemli bir risk teşkil eden bir menfaat çatışmasına neden olabilir:

   • bu kuruluşların gelirleri büyük oranda sizin işlem zararlarınızdan elde ediliyorsa, emirlerinizi şirketimize ait kuruluşlar ile gerçekleştirebiliriz;
   • yeni müşterilerin önerilmesi veya müşterilerin işlemleri nedeniyle üçüncü taraflara teşvikler ödeyebilir veya onlardan teşvikler alabiliriz.
  3. Daha fazla bilgi için Menfaat Çatışması Politikamıza bakın.
 10. 10. Yatırımcı Tazmin Fonu

  1. Şirket, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde düzenlemeye tabi olan Yatırım Firmalarının müşterilerini kapsayan Yatırımcı Tazmin Fonu'nun katılımcısı ve üyesidir. Şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, fon kapsamındaki müşterilerin Şirkete karşı hak talepleri Yatırımcı Tazmin Fonu tarafından tazmin edilebilir. Tazminat doğrudan hak kazanmış her bir müşteri için yirmi bin Euro'yu (20.000 €) geçmeyecektir. Daha fazla bilgi için lütfen Yatırımcı Tazmin Fonu bölümüne bakın.
 11. 11. Kar Garantisi Yoktur

  1. Biz:

   1. Şirket tarafından sunulan Finansal Araçlarda işlem yaptığınızda kar garantisi veya zarardan kaçınma garantisi veremeyiz.
   2. alım satım hesabınızın gelecekteki performansı için garanti veremeyiz
   3. herhangi bir spesifik performans düzeyi için garanti veremeyiz veya yatırım kararlarınızın/stratejilerinizin kar veya finansal kazanç getireceğini garanti edemeyiz.
  2. Bizden veya iştiraklerimizin ya da temsilcilerimizin herhangi birinden bu tür garantiler almayacaksınız.
Parolanızı geri alma ile ilgili bilgileri içeren e-posta adresinize gönderildi.
Kapatmak
 • Giriş yap
 • Kayıt ol
İsim
Soyisim
E-posta
Parola
İki adımlı doğrulama
Hesabınıza giriş yapmak için, mobil cihazınızı kullanın
Güvenlik kodunu yazın
Güvenlik kodu ile SMS numaranıza gönderildi
Altı haneli kodu yazın
Tekrar kodu gonderebilirsiniz:
Kod almadınız?
Tekrar göndermek
Giriş başarısız
Bu zamandan sonra giriş yapabilirsiniz:
E-posta