Tài sản

Sắp xếp theo
Biến động 1 ngày
Sắp xếp theo
Biến động 1 ngày
Tên
Biến động
Biến động 1 ngày
Biến động 1 tuần
Biến động 1 tháng
Biến động YTD
Biến động 1 năm
Biến động trong 5na
Tất cả Quyền chọn
Tất cả Quyền chọn
Tất cả Quyền chọn
Số
Nhị phân
Hiện không có tài sản nào khả dụng
* Biến động trong quá khứ không phải là chỉ báo cho thấy các kết quả trong tương lai.
  • Trang chủ
Cảnh báo rủi ro
Các Sản phẩm Tài chính do công ty cung cấp bao gồm Hợp đồng chênh lệch (CFD) và các sản phẩm tài chính phức tạp khác. Giao dịch CFD đi kèm với độ rủi ro cao vì đòn bẩy vừa có thể có lợi vừa có thể có hại cho bạn. Do đó, giao dịch CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì bạn có thể mất sạch số vốn đã đầu tư. Bạn không nên đầu tư khoản vốn mà bạn không thể gánh chịu nếu thua lỗ. Trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp được đề xuất, vui lòng đảm bảo bạn đã nắm được các rủi ro liên quan.
Bạn được cấp các quyền hạn chế, không độc nhất, không thể chuyển ngược để sử dụng IP đã được cung cấp trên trang web này cho các mục đích cá nhân và phi thương mại liên quan đến các dịch vụ được cung cấp trên Trang web.
IQ Option, © 2013-2020