S&P Oil & Gas Explor & ProductXOP
41.50-1.97 (-4.53%)
Công cụ:
CFD
Tâm lý của Trader
66%
34%
66%
 Mua
34%
 Bán
Tâm lý của Trader
66%
34%
66%
 Mua
34%
 Bán
Giao dịch mở sau: 
65:09:33
Giờ giao dịch và điều kiện
Tâm lý của Trader
66%
34%
66%
 Mua
34%
 Bán
Tâm lý của Trader
66%
34%
66%
 Mua
34%
 Bán
Giá mua
41.57
Giá bán
41.44
Giá mua
41.57
Giá bán
41.44
1D
1W
1M
YTD
1Y
3Y
5Y
+26.14%
Biến động 1 năm
Ngày
Giá
Đáy/đỉnh trg ngày
39.43
45.53
Đỉnh/đáy 52 tuần
7.38
41.27

SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product XOP

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF is incorporated in the USA. This Fund's objective is to replicate as closely as possible the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, an equal-weighted index.

Biến động giá

7D
17.81%
1M
307.49%
YTD
84.46%
1Y
26.14%
5Y
-29.34%
Cảnh báo rủi ro
Các Sản phẩm Tài chính do công ty cung cấp bao gồm Hợp đồng chênh lệch (CFD) và các sản phẩm tài chính phức tạp khác. Giao dịch CFD đi kèm với độ rủi ro cao vì đòn bẩy vừa có thể có lợi vừa có thể có hại cho bạn. Do đó, giao dịch CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì bạn có thể mất sạch số vốn đã đầu tư. Bạn không nên đầu tư khoản vốn mà bạn không thể gánh chịu nếu thua lỗ. Trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp được đề xuất, vui lòng đảm bảo bạn đã nắm được các rủi ro liên quan.