Nhóm ngành

Health Care

68
Công ty
+4.83%
Biến động YTD
+74.43%
Biến động trong 5na
The Health Care Sector consists of two main groups. The first one consists of manufacturers of healthcare equipment and supplies and healthcare providers, including distributors of health care products, providers of basic health-care services. The second group includes companies primarily involved in the research, development, production and marketing of pharmaceuticals and biotechnology products.
68 Công ty
Sắp xếp theo
Vốn hóa
Sắp xếp theo
Vốn hóa
Vốn hóa
Biến động YTD
Biến động 1 năm
Biến động trong 5na
  • Trang chủ
Cảnh báo rủi ro
Các Sản phẩm Tài chính do công ty cung cấp bao gồm Hợp đồng chênh lệch (CFD) và các sản phẩm tài chính phức tạp khác. Giao dịch CFD đi kèm với độ rủi ro cao vì đòn bẩy vừa có thể có lợi vừa có thể có hại cho bạn. Do đó, giao dịch CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì bạn có thể mất sạch số vốn đã đầu tư. Bạn không nên đầu tư khoản vốn mà bạn không thể gánh chịu nếu thua lỗ. Trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp được đề xuất, vui lòng đảm bảo bạn đã nắm được các rủi ro liên quan.
Bạn được cấp các quyền hạn chế, không độc nhất, không thể chuyển ngược để sử dụng IP đã được cung cấp trên trang web này cho các mục đích cá nhân và phi thương mại liên quan đến các dịch vụ được cung cấp trên Trang web.
IQ Option, © 2013-2020