AUD/CADAUDCAD
0.86-0.0008 (-0.09%)
Công cụ:
Nhị phân
Nhị phân
Forex
Nhị phân
Tâm lý của Trader
50%
50%
50%
 Mua
50%
 Bán
Tâm lý của Trader
50%
50%
50%
 Mua
50%
 Bán
Giao dịch mở sau: 
5:12:51
Giờ giao dịch và điều kiện
Tâm lý của Trader
50%
50%
50%
 Mua
50%
 Bán
Tâm lý của Trader
50%
50%
50%
 Mua
50%
 Bán
Giá mua
0.86
Giá bán
0.86
Giá mua
0.86
Giá bán
0.86
1D
1W
1M
YTD
1Y
3Y
5Y
-9.17%
Biến động 1 năm
Ngày
Giá
Đáy/đỉnh trg ngày
0.86
0.86
Đỉnh/đáy 52 tuần
0.81
0.96

null

This shows how many Canadian Dollars can be converted into one Australian Dollar. Canada imports 0.74% of Australia's total exports, whereas Australia imports 0.38% of Canada's total exports. The largest components of Australia's exports are ores slag and ash, whereas Canada's largest export components are Vehicles other than railway, tramway.

Biến động giá

7D
-0.35%
1M
-3.67%
YTD
-5.39%
1Y
-9.17%
5Y
-9.26%
Cảnh báo rủi ro
Các Sản phẩm Tài chính do công ty cung cấp bao gồm Hợp đồng chênh lệch (CFD) và các sản phẩm tài chính phức tạp khác. Giao dịch CFD đi kèm với độ rủi ro cao vì đòn bẩy vừa có thể có lợi vừa có thể có hại cho bạn. Do đó, giao dịch CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì bạn có thể mất sạch số vốn đã đầu tư. Bạn không nên đầu tư khoản vốn mà bạn không thể gánh chịu nếu thua lỗ. Trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp được đề xuất, vui lòng đảm bảo bạn đã nắm được các rủi ro liên quan.