EUR/GBPEURGBP
0.89-0.0033 (-0.37%)
Công cụ:
Nhị phân
Nhị phân
Số
Forex
Nhị phân
Tâm lý của Trader
4%
96%
4%
 Mua
96%
 Bán
Tâm lý của Trader
4%
96%
4%
 Mua
96%
 Bán
Thị trường mở cửa
Giờ giao dịch và điều kiện
Tâm lý của Trader
4%
96%
4%
 Mua
96%
 Bán
Tâm lý của Trader
4%
96%
4%
 Mua
96%
 Bán

The Euro currency has under-performed the US dollar year to date as the US economy has exhibited stronger economic fundamentals so far in 2019. Going forward lower GDP growth in the Eurozone together with falling inflation levels remain headwinds for the single blog currency, together with various geopolitics in play like the Brexit and the US led trade war with China. On the bright side unemployment rate seems to have stabilized at near record levels since the financial crisis. The end of the quantitative easing by the European Central Bank has been a vote of confidence on the level of the European economy but time will tell if the economy is strong enough on its own.
Cảnh báo rủi ro
Các Sản phẩm Tài chính do công ty cung cấp bao gồm Hợp đồng chênh lệch (CFD) và các sản phẩm tài chính phức tạp khác. Giao dịch CFD đi kèm với độ rủi ro cao vì đòn bẩy vừa có thể có lợi vừa có thể có hại cho bạn. Do đó, giao dịch CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì bạn có thể mất sạch số vốn đã đầu tư. Bạn không nên đầu tư khoản vốn mà bạn không thể gánh chịu nếu thua lỗ. Trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp được đề xuất, vui lòng đảm bảo bạn đã nắm được các rủi ro liên quan.