EUR/NZDEURNZD
1.767-0.0174 (-0.97%)
Công cụ:
Nhị phân
Nhị phân
Forex
Nhị phân
Tâm lý của Trader
99%
1%
99%
 Mua
1%
 Bán
Tâm lý của Trader
99%
1%
99%
 Mua
1%
 Bán
Thị trường mở cửa
Giờ giao dịch và điều kiện
Tâm lý của Trader
99%
1%
99%
 Mua
1%
 Bán
Tâm lý của Trader
99%
1%
99%
 Mua
1%
 Bán
Giá mua
1.76726
Giá bán
1.76674
Giá mua
1.76726
Giá bán
1.76674
1D
1W
1M
YTD
1Y
3Y
5Y
+3.57%
Biến động 1 năm
Ngày
Giá
Đáy/đỉnh trg ngày
1.77
1.78
Đỉnh/đáy 52 tuần
1.65
1.99

EUR/NZD EURNZD Binary Quyền chọn

EUR/NZD is an exchange rate that specifies how many NZD (New Zealand Dollar) can be converted into one EUR (Euro), therefore the base currency is EUR and the price currency is NZD. If this rate declines, it means that NZD appreciates relative to EUR and if this rate increases it means that the NZD depreciates against the EUR. There are many macroeconomic factors/events (fundamentals) that affect EUR/NZD exchange rate, which are usually common in both countries. Some of the most notable factors/events are GDP, Inflation or Consumer Price Index (CPI), Interest Rates and other monetary policies applied by central banks. From the period since 2015 the exchange rate reached the lowest value of 1.39 in February of 2017 and the highest of 1.51 in December of 2015. Regarding the trade relationship between Eurozone and New Zealand, the latter imports 0.98% of Eurozone's total exports, whereas Eurozone imports 11% of New Zealand's total exports. The largest component of Eurozone's exports are machinery, nuclear reactor, boiler products and vehicles whereas New Zealand's largest export components are dairy and meat products. Any significant shifts in the trade relationship between the two regions and changes in the values of the aforementioned components are some of the factors that could have a material impact on the pair.

Biến động giá

7D
-1.25%
1M
-1.68%
YTD
6.17%
1Y
3.57%
5Y
7.14%
Thời gian
Tiền tệ
Tác động
Sự kiện
Thực tế
Dự báo
Trước
Dữ liệu
thứ ba,
26 tháng 5 năm 2020
06:00
EUR
EUR
GfK Consumer Confidence
-18.9
-18.3
-23.1
T:
-18.9
D:
-18.3
T:
-23.1
13:00
EUR
EUR
ECB Financial Stability Review
-
-
-
T:
-
D:
-
T:
-
thứ tư,
27 tháng 5 năm 2020
06:45
EUR
EUR
Business Confidence
-
85
82
T:
-
D:
85
T:
82
06:45
EUR
EUR
Consumer Confidence
-
92
95
T:
-
D:
92
T:
95
Cảnh báo rủi ro
Các Sản phẩm Tài chính do công ty cung cấp bao gồm Hợp đồng chênh lệch (CFD) và các sản phẩm tài chính phức tạp khác. Giao dịch CFD đi kèm với độ rủi ro cao vì đòn bẩy vừa có thể có lợi vừa có thể có hại cho bạn. Do đó, giao dịch CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì bạn có thể mất sạch số vốn đã đầu tư. Bạn không nên đầu tư khoản vốn mà bạn không thể gánh chịu nếu thua lỗ. Trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp được đề xuất, vui lòng đảm bảo bạn đã nắm được các rủi ro liên quan.