USD/CHFUSDCHF
0.96+0.0001 (0.01%)
Công cụ:
Nhị phân
Nhị phân
Forex
Nhị phân
Tâm lý của Trader
8%
92%
8%
 Mua
92%
 Bán
Tâm lý của Trader
8%
92%
8%
 Mua
92%
 Bán
Thị trường mở cửa
Giờ giao dịch và điều kiện
Tâm lý của Trader
8%
92%
8%
 Mua
92%
 Bán
Tâm lý của Trader
8%
92%
8%
 Mua
92%
 Bán
Giá mua
0.96
Giá bán
0.96
Giá mua
0.96
Giá bán
0.96
1D
1W
1M
YTD
1Y
3Y
5Y
-3.9%
Biến động 1 năm
Ngày
Giá
Đáy/đỉnh trg ngày
0.96
0.96
Đỉnh/đáy 52 tuần
0.92
1.00

USD/CHF is an exchange rate that specifies how many CHF (Swiss Franc) can be converted into one USD (United States Dollar), therefore the base currency is USD and the price currency is CHF. If this rate declines, it means that CHF appreciates relative to USD and if this rate increases it means that the CHF depreciates against the USD. There are many macroeconomic factors/events (fundamentals) that affect USD/CHF exchange rate, which are usually common in both countries. Some of the most notable factors/events are GDP, Inflation or Consumer Price Index (CPI), Interest Rates and other monetary policies applied by central banks. The exchange rate reached the lowest value of 0.72 in August of 2011 and the highest of 3.88 in April of 1972. Regarding the trade relationship between United States and Switzerland, the latter imports 9.0% of United States's total exports, whereas United States imports 1.7% of Switzerland's total exports. The largest component of United States's exports are machinery, nuclear reactor and boiler products whereas Switzerland's largest export components are pearls, precious stones, metals, coins. Any significant shifts in the trade relationship between the two regions and changes in the values of the aforementioned components are some of the factors that could have a material impact on the pair.

Biến động giá

7D
-1.01%
1M
0.04%
YTD
-0.56%
1Y
-3.90%
5Y
3.59%

Tin tức gần đây

Tất cả tin tức
Action Forex
4 giờ trước
USD/CHF Mid-Day Outlook
107
1354
FXStreet
6 giờ trước
USD/CHF recovers above 0.9600 ahead of US data
109
1066
Forex Crunch
7 giờ trước
EUR/USD: A Tough Sell To Expect A Sustainable Bounce; EUR/CHF: Time To Consider Buying Dips - TD
113
1331
Action Forex
11 giờ trước
USD/CHF Daily Outlook
145
800
Cảnh báo rủi ro
Các Sản phẩm Tài chính do công ty cung cấp bao gồm Hợp đồng chênh lệch (CFD) và các sản phẩm tài chính phức tạp khác. Giao dịch CFD đi kèm với độ rủi ro cao vì đòn bẩy vừa có thể có lợi vừa có thể có hại cho bạn. Do đó, giao dịch CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì bạn có thể mất sạch số vốn đã đầu tư. Bạn không nên đầu tư khoản vốn mà bạn không thể gánh chịu nếu thua lỗ. Trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp được đề xuất, vui lòng đảm bảo bạn đã nắm được các rủi ro liên quan.