ทำการซื้อขายได้

Order Execution Policy

Following the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and in accordance with the provisions of the Investment Services, Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Law of 2007 (L144(I),2007), IQOption Europe Ltd (hereinafter the “Company”) is required to establish and provide its Clients and potential Clients an Order Execution Policy (hereinafter called the “Policy”) and take all reasonable steps to obtain the best possible result (or “best execution”) on behalf of Clients.

This Policy forms part of the Company’s Terms & Conditions.

By opening an IQOption trading account you acknowledge that the Financial Instruments offered by the Company are traded over the counter (OTC) and therefore consent to the fact that your orders will be executed outside a Regulated Exchange (e.g. Licensed European Stock Exchange) or Multilateral Trading Facility (e.g. European Financial Trading System).

Where this Policy refers to Financial Instruments, it shall be taken to mean all the Company’s products (as these are listed below) collectively.

 1. 1. Scope of Application

  The Order Execution Policy of the Company applies to both retail and professional Clients, but not to Eligible Counterparties, for more information please see Client Categorisation notice.

  The Company provides the services of reception, transmission and execution of Clients’ orders in relation to the following Financial Instruments:

  • Digital Option Contracts in stocks, commodities, indices, and currency pairs;
  • Contracts for Differences (CFDs) in stocks, stock options, commodities, ETFs, and currency pairs (including cryptocurrencies).

  It is up to the Company’s sole discretion to decide which types of Financial Instruments to make available.

  It is understood that trades are placed with the Company via the online trading platform only and that the Company does not facilitate telephone orders or face-to-face trading i.e. all trading activity is 100% automated. The Company automatically records all orders and allocates them in sequential order ensuring their fair and prompt execution.

  The Company publishes, through its Trading Platform, the live streaming prices at which the Financial Instruments offered can be traded, as these are received from execution venue.

  All information relating to executed trades are immediately available on your platform, and your profit and loss for an associated closed trade is reflected in the balance of your trading account.

  This Policy ensures compliance with the Company’s obligation to execute orders on terms most favourable to Clients.

 2. 2. Best Execution Factors & Criteria

  When receiving and transmitting Clients’ orders for execution to third parties, the Company takes into account the following “Execution Factors”, in order to obtain the best possible result for its Clients:

  • Price
  • Costs
  • Speed and likelihood of execution and settlement
  • Size and nature
  • Market conditions and variations
  • Any other consideration relevant to the execution of the order.

  Price and costs will ordinarily be of high relative importance in obtaining best possible results.

  However, in some circumstances, reference to the “Execution Criteria” may appropriately determine that Execution Factors have greater importance in achieving the best possible result for the Client. The Company shall determine the relative importance of the Execution Factors by taking into account the characteristics of the following Execution Criteria:

  • The Client, including the categorisation of the Client as retail or professional
  • The Client’s order
  • The Financial Instruments that are the subject of that order, and
  • The Execution Venues to which that order can be directed.

  For retail clients, the best possible result shall be determined in terms of the total consideration, representing the price of the Financial Instrument and the costs related to execution, which shall include all expenses incurred by the Client which are directly related to the execution of the order and any other fees paid to third parties involved in the execution of the order.

 3. 3. Clients Trading in Digital Option Contracts

  Price: The Company will quote one price at which the Client can open an order. Prices for any given option are calculated by reference to the BID and ASK prices of the relevant underlying financial instrument and can be found on the Company’s trading platform.

  Prices will be obtained from reputable third-party price feeders and provided by the Company’s Execution Venue (please see below). Prices are updated frequently as the limitations of technology and communication links allow.

  The Company ensures that the Client will receive the best price by guaranteeing that the calculation of the quoted prices is made with reference and compared to a range of underlying price providers and data sources. The Company additionally ensures to monitor its Execution Venue(s) on an ongoing basis and review their performance at least annually to confirm that relevant and competitive pricing is offered.

  Please note that despite taking reasonable steps to obtaining best possible results for Clients, the Company is unable to guarantee, when executing orders, that the prices offered will be more favourable that prices that might be available elsewhere.

  Under certain trading conditions, the Client should note that it may be impossible to execute an Order at their requested price. In such cases the Company reserves the right to execute the Order at the first available price. Such instances may occur during times of high market volatility and price fluctuations e.g. when the price of an asset rises or falls in one trading session to such an extent that, under the rules of the relevant exchange, trading is suspended or restricted. The available prices provided by the Execution Venue are calculated as (ASK+BID)/2 i.e. the average between the BID and ASK prices.

  Costs: No commissions or financing fees are charged by the Company for Digital Option Contracts trading.

  The Company reserves the right to, at any time, apply such charges in the future with prior notice to the Client. Such notice may be sent personally to the Client and/or posted on the Company’s website here General Fees. Should the Company at any period of time decide not to charge any costs, it shall not be construed as a waiver of its rights to apply them in the future.

  Speed of Execution: The Company does not execute the Client orders as a principal to principal against the Client, i.e. the Company is not the Execution Venue (as defined in Commission Directive 2006/73/EC implementing MiFID) for the execution of the Client’s Order. The Company arranges for the execution of Client orders with the Execution Venue (see below).

  The Company strives to offer a high speed of execution however, in certain circumstances, for example low internet speed or market volatility, the quoted price may no longer be representative of the underlying market price and may result in the Client placing his/her Order at a delay, this may result in orders being executed at a better or worse prevailing price offered by the Company.

  Likelihood of Execution: The Company arranges for the execution of Client orders with the Execution Venue, as such, execution may at times be difficult. The likelihood of execution depends on the availability of the prices of the Execution Venue(s). In some instances, it may not be possible to arrange an Order for execution during abnormal market conditions. This can occur, but is not limited to, the following examples: overnight, during news times, the opening of trading sessions, volatile markets (where prices may move significantly up or down and away from declared prices), where there is rapid price movement, where there is insufficient liquidity for the execution of the specific volume at the declared price or a force majeure event has occurred.

  In the event that the Company is unable to proceed with an Order in relation to price or size or any reason, the Order will be executed at the first available price or not executed at all. In addition, please note, that the Company is entitled, at any time and at its discretion, without giving any notice or explanation to the Client, to decline or refuse to transmit or arrange for the execution of any Order or request of the Client in circumstances explained in the Terms & Conditions.

  The Company does not accept any orders outside of the market hours of the relevant underlying financial instrument.

  Likelihood of Settlement: The Company shall proceed to the settlement of all transactions upon execution of such transactions. The Options offered by the Company do not involve the delivery of the underlying asset, so they are not settled physically as there would be for example if the Client had bought Shares. All Options are cash settled.

  The Company shall proceed with the settlement of all transactions upon the execution and/or time of expiration of the specific transaction.

  Size of Order: All orders are placed in monetary values. The Client is able to place an order as long as they have enough balance in their IQOption trading account. The minimum size of an Order may be different for each type of Option, please refer to the Company’s trading platform for the value of the minimum size of an Order in each Option, as well as the value of the maximum size of a single Order.

  If the Client wishes to execute a large Order, in some cases the price may become less favourable. The Company reserves the right to decline an Order in case the size of the Order is large and cannot be filled by the Company.

  Market Impact: Some factors may rapidly affect the price of the underlying instrument/product from which the Company’s quoted price is derived and may also affect other factors listed herein. The Company will take all reasonable steps to obtain the best possible result for its Clients.

  The Company does not consider the above list exhaustive and the order in which the above factors are presented shall not be taken as priority factor.

  Different Types of Options: The Company offers the following types of Options on its platform:

  • Digital: Options with multiple strike prices
  • Binary: Options with one strike price (current market price)

  Further information can be found on the Company’s trading platform.

  Types of Orders: The Client may give instruction to execute or initiate a trade with the Company by way of a Market Order (trade request) whereby the Client gives instructions to immediately buy or sell at the best available price.

 4. 4. Clients Trading in CFDs

  Price: The price for a given contract is calculated by reference to the price of the relevant underlying financial instrument. For any given CFD, the Company will quote two prices: the higher price (ASK) at which the Client can buy (go long) that CFD, and the lower price (BID) at which the Client can sell (go short) that CFD. Collectively, the ASK and BID prices are referred to as the Company’s prices and can be found on the Company’s trading platform.

  The difference between the lower and the higher price of a given CFD is the spread.

  Prices will be obtained from reputable third-party price feeders and provided by the Company’s Execution Venue (please see below). Prices are updated frequently as the limitations of technology and communication links allow.

  The Company ensures that the Client will receive the best price by guaranteeing that the calculation of the quoted prices is made with reference and compared to a range of underlying price providers and data sources. The Company additionally ensures to monitor its Execution Venue(s) on an ongoing basis and review their performance at least annually to confirm that relevant and competitive pricing is offered.

  Please note that despite taking reasonable steps to obtaining best possible results for Clients, the Company is unable to guarantee, when executing orders, that the prices offered will be more favourable that prices that might be available elsewhere.

  Under certain trading conditions, the Client should note that it may be impossible to execute an Order at their requested price. In such cases the Company reserves the right to execute the Order at the first available price. Such instances may occur during times of high market volatility and price fluctuations e.g. when the price of an asset rises or falls in one trading session to such an extent that, under the rules of the relevant exchange, trading is suspended or restricted.

  Costs: In most circumstances, a spread is applied and no other charges or commissions are currently payable by Clients. The spread is dynamic for certain Financial Instruments, and may take into account factors such as liquidity in external markets for the underlying financial instrument and competitor pricing.

  In certain circumstances (such as increased volatility or illiquidity in relation to the underlying market concerned) the Company reserves the right to alter the spreads offered.

  In other circumstances, clients may be charged overnight funding premiums.

  The Company reserves the right to, at any time, apply such charges in the future with prior notice to the Client. Such notice may be sent personally to the Client and/or posted on the Company’s website here General Fees. Should the Company at any period of time decide not to charge any costs, it shall not be construed as a waiver of its rights to apply them in the future.

  Speed of Execution: The Company does not execute the Client orders in CFDs as a principal to principal against the Client, i.e. the Company is not the Execution Venue (as defined in Commission Directive 2006/73/EC implementing MiFID) for the execution of the Client’s Order. The Company arranges for the execution of Client orders with the Execution Venue (see below).

  The Company strives to offer a high speed of execution however, in certain circumstances, for example low internet speed or market volatility, the quoted price may no longer be representative of the underlying market price and may result in the Client placing his/her Order at a delay, this may result in orders being executed at a better or worse prevailing price offered by the Company.

  Likelihood of Execution: The Company arranges for the execution of Client orders with the Execution Venue, as such, execution may at times be difficult. The likelihood of execution depends on the availability of the prices of the Execution Venue(s). In some instances, it may not be possible to arrange an Order for execution during abnormal market conditions. This can occur, but is not limited to, the following examples: overnight, during news times, the opening of trading sessions, volatile markets (where prices may move significantly up or down and away from declared prices), where there is rapid price movement, where there is insufficient liquidity for the execution of the specific volume at the declared price or a force majeure event has occurred.

  In the event that the Company is unable to proceed with an Order in relation to price or size or any reason, the Order will be executed at the first available price or not executed at all. In addition, please note, that the Company is entitled, at any time and at its discretion, without giving any notice or explanation to the Client, to decline or refuse to transmit or arrange for the execution of any Order or request of the Client in circumstances explained in the Terms & Conditions.

  The Company does not accept any orders outside of the market hours of the relevant underlying financial instrument.

  Likelihood of Settlement: The Company shall proceed to the settlement of all transactions upon execution of such transactions. The CFDs offered by the Company do not involve the delivery of the underlying asset, so they are not settled physically as there would be for example if the Client had bought Shares. All CFDs are cash settled.

  The Company shall proceed with the settlement of all transactions upon the execution and/or time of expiration of the specific transaction.

  Size of Order: All orders are placed in monetary values. The Client is able to place an order as long as they have enough balance in their IQ Option trading account. The minimum size of an Order may be different for each type of CFD, please refer to the Company’s trading platform for the value of the minimum size of an Order in each CFD, as well as the value of the maximum size of a single Order.

  If the Client wishes to execute a large Order, in some cases the price may become less favourable. The Company reserves the right to decline an Order in case the size of the Order is large and cannot be filled by the Company.

  Market Impact: Some factors may rapidly affect the price of the underlying instrument/product from which the Company’s quoted price is derived and may also affect other factors listed herein. The Company will take all reasonable steps to obtain the best possible result for its Clients.

  The Company does not consider the above list exhaustive and the order in which the above factors are presented shall not be taken as priority factor.

  Different Types of CFDs: The Company offers the following types of CFDs on its platform:

  • "Classic Options": CFDs in stock options. Please note that the term “classic” is a term used by the Company.
  • Forex: CFDs in currency pairs (FX)
  • CFD stocks
  • "Crypto": CFDs in Cryptocurrencies

  Types of Orders: The Client may give instruction to execute or initiate a trade with the Company by way of:

  • Market Order: whereby the Client gives instructions to immediately buy or sell at the best available price.

  • Limit Order: whereby the Client gives instructions to execute a trade at a specific price or better. In the event that the best available price is the same or better than the limit price, the trade will be executed as if it was a market order. Otherwise, the Limit order is not triggered and it shall remain in the system until a later date, or until the Client cancels or modifies it.

  • Stop Loss: whereby the Client gives instructions to close existing position once the market reaches the stop loss price. When the price reaches the stop loss price the order becomes a market order. If the stop loss is not triggered it shall remain in the system until later date, or until Client cancels or modifies it.

  • Take Profit: used by the client to realize profits, once the market reaches the ‘take profit price’ the order is triggered and treated as a ‘Limit Order’, If the ‘take profit’ is not triggered it shall remain in the system until a later date, or until the client cancels or modifies the pending order.

  NOTE: For CFDs on, Stop Loss, Limit Orders and Take Profit Orders should be placed a minimum number of pips away from the current market price in order for them to be valid. These Orders, if placed on the current bid-ask spread will be automatically removed.

 5. 5. Execution Practices in CFDs

  Slippage: You are warned that Slippage may occur when trading in CFDs. Slippage is the difference between the expected price of an Order, and the price the Order is actually executed at. In some situations, at the time an Order is presented for execution, the specific price shown to the Client may not be available; therefore, the Order will be executed close to or a number of pips away from the Client’s requested price.

  Slippage can occur at times of low liquidity or high volatility (e.g. after economic events or news announcements) and is a normal element of trading in CFDs.

  Leverage (Multiplier): The use of the multiplier tool in CFD trading enables the client to trade in the markets and increase proportionally the returns of his/her invested amount, in relation to the returns in the market. However, the maximum loss a client can incur from a trade is limited to his/her original investment amount meaning the remaining amount of his/her equity is secured. The Company applies a maximum multiplier of 1:50 for all clients by default, in line with relevant legislation.

  E.g.

  It should be noted that the Company may offer higher multipliers to clients it considers to possess the necessary knowledge, experience and understanding of the high risks involved with trading with leverage. Leverage restrictions may apply to certain instruments and/or jurisdictions.

  Maintenance Margin: The Maintenance Margin is the minimum amount of equity in a position required to maintain the open position. Should this amount fall below 5% of the initial investment, the Company will automatically close the position.

 6. 6. Corporate Actions

  Stock (Reverse) Splits: As there is no impact on the company’s market capitalisation, the Company will proceed with the necessary adjustments to the client’s existing position in order to represent his/her new position according to the market conditions after the split.

  Right Issues: Granted rights are settled in cash and the existing position is adjusted based on the new market conditions.

  Fractional Share Adjustments: In the event when the company’s corporate actions result in a fractional position, the fractional component will be rounded to the nearest integer.

  The Company assigns the following importance level to the Best Execution Factors:

  | Best Execution Factor | Level of Importance |
  | --- | --- |
  | Price | High |
  | Costs | High |
  | Speed of Execution | High |
  | Likelihood of Execution | High |
  | Likelihood of Settlement | Medium |
  | Size of Order | Medium |
  | Market Impact | Medium |

 7. 7. Execution Venues

  For the purposes of the provisions relating to best execution “Execution Venue” shall mean regulated market, multilateral trading facilities (MTF), systematic internalisers (SI), market makers, liquidity providers or any other entity that facilitates trading of Financial Instruments. For the purpose of transmitting orders for execution, the Company acts as an agent on behalf of the Client. A list of intermediaries (third party brokers) used by the Company for the execution of client orders in respect to each class of Financial Instruments can be found below:

  Iqoption Liquidity Ltd

  The Company reserves the right to use Execution Venues where it is deemed appropriate in accordance with the execution policy and may add or remove Execution Venues from the list.

  The client acknowledges that the transactions entered in Financial Instruments with the Company are not undertaken on a recognised exchange.

 8. 8. Specific Client Instructions

  Where the client provides the Company with specific instructions as to the execution of an Order, the Company shall execute the Order in accordance with that specific instruction, and will proceed in taking all reasonable steps to obtain the best possible result. It should be noted that specific instructions may prevent the Company from following this Policy.

  Where the client’s instruction relates to only part of the Order, the Company will continue to apply its Order Execution Policy to those aspects of the Order not covered by the specific instruction.

 9. 9. Trading Hours

  Details of the opening times in relation to particular Financial Instruments are available through the Trading Platform.

 10. 10. Reception and Transmission of Orders

  Subject to any specific instructions from the Client (as per above paragraph), the Company may transmit an order it receives from the Client to an associated entity, such as a third-party broker, for execution. In doing so, the Company shall act in the Client’s best interests and will comply with ‘Best Execution Factors and Criteria’ above.

  The Company will review periodically its choice of third party brokers to ensure that the third-party broker has execution arrangements and execution policy that enable the Company to comply with all its best execution requirements. A complete list of third party brokers can be provided to the client, upon request.

 11. 11. Monitor and Review

  The Company will monitor on a regular basis the effectiveness of this Policy and the execution quality of the procedures explained in this Policy, making any changes where appropriate and ensuring its compliance with all applicable regulatory requirements.

  As part of the monitoring process, the Company will consider the following:

  • Execution Venue: The Company ensures the ongoing review of its execution venue in order to demonstrate, among other factors, that the venue is a solvent company with sufficient business capital adequacy. Review of the execution venues performance is made at least annually.
  • Reconciliation of trades: As the Company recepts and transmits order to its execution venue, it is the responsibility of the Company to ensure that these orders are executed in line with this Policy. The Company monitors all best execution factors via numerous internal controls and processes.
  • Price: The Company has established sound arrangements, controls and procedures in relation to price feed monitoring by cross checking the priced offered to its Clients with the prices offered by the feed providers and reliant market data sources. Any price deviations are further investigated.

  In addition, the Company will review this Policy at least once a year and will notify its clients of any material changes (including changes to the selected Execution Venues and third-party brokers). Upon request, the Company will demonstrate to its clients that it has executed their orders in accordance with its Order Execution Policy.

 12. When establishing a business relation with the client, the Company is required to obtain the client’s prior consent to this policy.

  The client shall be deemed to have provided such consent to the Order Execution Policy, as in force from time to time, by accepting the Agreement or by effecting a transaction following the receipt of the notice of any amendment of the Order Execution Policy.

order-execution-policy.pdf
ดาวน์โหลด
ข้อมูลการกู้คืนรหัสผ่านถูกส่งไปยังอีเมลของคุณแล้ว
ปิด
 • ล็อกอิน
 • ลงทะเบียน
ชื่อจริง
นามสกุล
อีเมล
รหัสผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้อง 2 ขั้น
ใช้เครื่องของคุณเพื่อเข้าไปยังบัญชี
ป้อนรหัสการยืนยันความถูกต้อง
ข้อความพร้อมรหัสยืนยันความถูกต้องถูกส่งไปที่
ป้อนรหัส 6 ตัว
คุณสามารถส่งรหัสได้ใหม่ใน:
ยังไม่ได้รับรหัสหรือไม่
ส่งรหัสอีกครั้ง
การเข้าสู่ระบบล้มเหลว
คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้หลังจาก
อีเมล