Ticarete geç

Sipariş Uygulama Politikasını

Finansal Araçlar Piyasaları Direktifi yürürlüğe girmesiyle bağlantılı olarak (MiFID) ve Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ve Piyasaları Düzenleme Kanununun hükümleri uyarınca 2012 (L144(I)/2007) IQ Option Europe Ltd şirketi (bundan sonra "Şirket" olarak anılacak) müşterilerine ve potansiyel müşterilerine yönelik Sipariş Uygulama Politikasını (bundan sonra "Politika" olarak anılcaktır) kabul etmesi ve göstermesi gerekir. Mümkün olan en iyi sonuca ulaşabilmek için müşterilerin çıkarları doğrultusunda tüm makul adımları yürütmek gerekir (ya da "mümkün olan koşullarda en iyi performans sergilemek" ilkesine uymak).

 1. 1. Kapsam alanı

  Şirketin Siparişleri yürütme politikası bireysel ve profesyonel müşteriler için finansal araçlarla ilgili müşteri siparişlerinin üretimi ve iletimi için hizmet sunumuna bağlı olarak geçerlidir.

  Bu Politika müşteriye en uygun olan şartlarda Şirket siparişlerini yerine getirme yükümlülüğü ile uyum sağlar.

 2. 2. En iyi koşullarda performans faktörleri ve kriterler

  Üçüncü şahıslar tarafından kendi yürütülmesi için müşterileri siparişlerinin alınması ve iletilmesi, Şirket müşterileri için mümkün olan en iyi sonucu sağlamak için aşağıda açıklanan "Performans faktörlerini" hesaba katar:

  • Fiyat
  • Maliyetler
  • Hız ve yürütme ve yerleşim olasılığı
  • Büyüklüğü ve özellikleri
  • Piyasa koşulları ve değişiklikler
  • Siparişin yürütülmesi ile ilgili olarak ilgili olan diğer faktörler

  Fiyat ve maliyet, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için çok büyük öneme sahiptir.

  Ancak, bazı durumlarda, "Performans kriterleri" analizi hangi Performans faktörleri müşteri için mümkün olan en iyi sonucu vermesini değerlendirmek bakımından bilinçli karar vermesine yardımcı olabilir. Şirket hesabına aşağıdaki kriterler performansındaki özellikler dikkate alınarak, Performans faktörlerinin göreli önemi belirlemelidir.

  1. Perakende veya profesyonel olarak sınıflandırmaya dahil olan müşteridir.
  2. Müşteri Siparişi.
  3. Bu siparişin ana unsuru olan finansal araçlar.
  4. Bu siparişi göndermek için işaret edilen yerler.

  Perakende müşteriler için mümkün olan en iyi sonucu müşteri tarafından yapılan doğrudan sipariş yürütülmesi ve emirlerinin yürütülmesinde yer alan üçüncü şahıslara herhangi bir diğer ödemelere ilişkin finansal aracın fiyatını yansıtan toplam ücret bazında ve tüm masraflar dahil edildiği yürütme ile ilgili maliyetlerde tespit edilir.

 3. 3. Yürütme yeri

  "Yürütme yeri" – (fiziksel bir varlığı ya da değil) bir alandır, örneğin düzenlenmiş piyasalar, çok taraflı ticaret platformları, kuruluşlar, sistematik müşteri siparişleri, pazar ticaret organizatörleri (piyasa yapıcıları), likidite sağlayıcıları organizasyonu ve finansal enstrümanlar ile ticareti sağlayan herhangi bir Finansal enstrümanlar ile ticaret sağlar. Şirketin yürütülmesi için transfer kararları bağlamında bir ajan olarak hareket eder ve Müşteri adına hareket edilir. Aracılar (broker') finansal araçların her bir sınıf açısından müşteri emirlerinin yürütülmesi için Şirket'e hizmet verenlerin listesi aşağıda gösterilmiştir:

  Onaylı aracılar:

  • Iqoption Liquidity Ltd

  Şirket eklemek veya Yürütme yerler listesinden çıkarma yürütme politikası uyarınca uygun kabul edilir performans yeri kullanma hakkını saklı tutar. Yürütme yeri seçimi

  Yukarıda belirtilen performans kriterleri ve performans faktörleri ve finansal araçlarla ilgili emirlerinin yürütülmesi için uygun performans birkaç rakip yeri vardır. Şirket değerlendirmek ve yürütme yerlerinde her ysiparişi sırayla yerine getirildiğini müşteri için sonuçları karşılaştırmak zorundadır.

 4. 4. Özel müşterin talimatları

  Müşteri sipariş yürütülmesi ile ilgili özel talimatlar verirse, Şirket, özel talimatlara uygun olarak Sipariş yürütür. Müşteri talimatları sadece Siparişin bir parçası ile ilgili ise, Şirketin özel talimatları geçerli değildir hangi Siparişin bu yönleriyle, siparişlerin yürütme politikasını uygulayacaktır.

 5. 5. Kabul ve siparişlerin iletimi

  Müşteriden alınan herhangi bir özel talimat doğrultusunda (Önceki paragrafta altında), Şirket müşteriden aldığı siparişi önlisanslı, örneğin, yürütme için üçüncü taraf komisyoncuya devredebilir. Bu şirket müşterinin çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir ve yukarıda belirtilen Faktörler ve kriterleri uygun olarak mümkün olan en iyi performansı sergilemek zorunda.

  Şirketi periyodik olarak seçilen üçüncü taraf broker gözden geçirecek, kontrol ve politikanın yürütülmesi için sözleşmelerin üçüncü parti broker varlığı ve yürütülmesini sağlamak, hangi şirket en iyi koşullarda yürütülmesi için tüm gereksinimlerini karşılamak için izin verecek. Üçüncü taraf yatırımcının tam listesi talep üzerine müşteriye sağlanabilir.

 6. 6. Teşhis ve kontrol

  Şirket bu politikada makul değişiklikler yaparak, bu politikanın etkinliği ve prosedürün yerine getirilme kalitesini düzenli olarak kontrol eder.

  Buna ek olarak, şirket, yılda en az bir kez bu politikayı gözden geçirecek ve (Listesinde yapılan değişiklikleri de dahil olmak üzere yürütme yer seçimi ve üçüncü şahıs yatırımcılar hakkında) herhangi bir önemli değişiklik olursa, bundan müşterilerini haberdar edecektir. Talep üzerine, Şirket kendi müşterilerine Sipariş Uygulama Politikasına uygun olarak siparişleri aldıklarını gösterecektir.

 7. 7. Müşteri onayı

  Şirket müşteri ile ticari ilişkisi kurarak, bu politikanın hükümlerine müşterinin onayını önceden alması gerekir.

  Müşteri siparişleri yürütme Politikasına uygun olarak bu izni vermiş olursa, Sipariş Uygulama Politikasında yapılan herhangi bir değişiklikten haberdar olduğuna dair bu onayını anlaşma şartlarına uygun olarak veya başka bir form doldurarak tasdik etmelidir.

order-execution-policy.pdf
Uygulamayı indir
Parolanızı geri alma ile ilgili bilgileri içeren e-posta adresinize gönderildi.
Kapatmak
 • Giriş yap
 • Kayıt ol
İsim
Soyisim
E-posta
Parola
İki adımlı doğrulama
Hesabınıza giriş yapmak için, mobil cihazınızı kullanın
Güvenlik kodunu yazın
Güvenlik kodu ile SMS numaranıza gönderildi
Altı haneli kodu yazın
Tekrar kodu gonderebilirsiniz:
Kod almadınız?
Tekrar göndermek
Giriş başarısız
Bu zamandan sonra giriş yapabilirsiniz:
E-posta